Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Stor skogbrannfare – entreprenørene må følge strenge rutiner

De siste ukene har det vært en rekke skogbranner på Østlandet, og brannmannskaper og piloter i skogbrannhelikoptrene har hatt svært travle dager. Fordi det er så ekstremt tørt, må entreprenørene nå følge de aller strengeste rutinene i forbindelse med hogstoppdrag.


Helikopter med brannpøs, Kolsåstoppen

SLUKKING: Denne uka brant det i skogen på Kolsåstoppen i Bærum. Brannen ble heldigvis raskt slukket takket være rask innsats fra Asker og Bærum brann og redning. Helikopteret fra Helitrans kjørte 90 turer mellom brannstedet og et nærliggende vann der brannpøsen ble fylt opp med 1000 liter. Senere på dagen tok brannmannskapene over på bakken etter at de fikk på plass pumper og la ut 700 meter med brannslanger fra nærmeste tjern. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

På kartet som viser skogbrannfaren, er det mørkerødt i praktisk talt hele Viken Skogs geografi de neste dagene. Mørkerødt indikerer som kjent ekstremt stor skogbrannfare.

– Ved de ulike farenivåene har entreprenørene ulike rutiner de skal følge, for eksempel at de skal ha med seg vann, spade og skogbrannstryker fra grønt nivå, det vil si liten fare. Rutinene som gjelder på lavere nivå, gjelder også på høyere nivå – i tillegg til at vi innfører flere rutiner når skogbrannfaren øker, forteller produksjonssjef Ståle Buraas i Viken Skog.

Allerede fra grønt nivå skal det blant annet vurderes å kjøre uten belter, kjøring kun natt og morgen, kjøring på grønt og ferskt bar, vanning av utkjøringsveier og vakthold én time etter endt oppdrag.

– Vi vurderer også om hogstlaget bør flytte til et sted der skogbrannfaren er mindre. Vi ser nå på om vi bør avslutte all hogstaktivitet, men vi har foreløpig kommet frem til at vi kan holde på så lenge alle rutinene overholdes, opplyser Buraas.

SLUKKING AV BRANN: Se bilder fra slukkingen av brannen på Kolsåstoppen. Video: Egil Granum

Suksess med skogbrannhelikopter

Hittil i år har det vært i overkant av 100 branner i skog og utmark i Sør-Norge. Når det gjelder branner i gress og innmark, er det snakk om cirka 300 branner i Sør-Norge.

I 2018 var det til sammen 2.079 skogbranner (tall for både inn- og utmark og hele landet), ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Da ble det benyttet skogbrannhelikopter i forbindelse med 159 av skogbrannene.

Både under tørkesommeren i 2018 og hittil i år har alle skogbrannene vært begrensede takket være rask innsats fra brannvesenet, forteller Kjetil Løge hos Skogbrand.

– Etter den store skogbrannen i Froland i Agder i 2008 ble det bestemt at skogbrannhelikopter skal settes raskt inn når det brenner i skog. Bruk av helikopter til slukking i tidlig fase er svært viktig for å redusere omfanget av brannen. Det ser vi også i forbindelse med de mange brannene som har vært i løpet av de siste ukene, sier Løge.

SKOGBRANNHELIKOPTER: Pilotene bruker varmesøkende kamera til å finne ut hvor det er varmest, det vil si hvor de bør åpne brannpøsen. Den på bildet rommer 1000 liter.

Løge oppfordrer skogeiere til å henge opp skilt om skogbrannfaren, og han ber også entreprenørene om å følge rutinene som er fastsatt for de ulike farenivåene.

– Disse rutinene må også dere i Viken Skog følge tett opp med entreprenørene slik at det ikke er noen usikkerhet om hva som gjelder til enhver tid. Farenivået kan endres fra dag til dag, understreker Kjetil Løge.

Har gjennomgått rutinene

Produksjonssjef Ståle Buraas opplyser at Viken Skog har gått gjennom rutinene med entreprenørene ved flere anledninger nå i vår. I løpet av denne uken har det blitt gjennomført regionale samlinger med produksjonsplanleggere, skogbruksledere og entreprenører.

– Vi har blitt enige med andre tømmerkjøpere om felles retningslinjer slik at det ikke skal være noen usikkerhet om hva som gjelder når situasjonen er så prekær som den er nå, sier Buraas.

Han legger til at det er viktig for skognæringen at det er hogst gjennom hele året slik at industrien er sikret råvarene de trenger for å produsere varer av tømmerstokken.

– Vi kan fortsatt drive hogst selv om det er mørkerødt nivå, men det er under forutsetning om at vi følger retningslinjene. Vi informerer fortløpende og holder god dialog med entreprenørene, og så må vi være trygge på at entreprenørene gjør det de kan for å unngå skogbrann, sier Ståle Buraas.

Her kan du se retningslinjene for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen, utarbeidet av DSB, Skogbrand, MEF, skogeierorganisasjonene og flere brannvesen.

Felles retningslinjer for entreprenørene nå:

  • Drifter kjøres uten belter og kjetting. Unntak gjøres der driftsforholdene ikke medfører stor skogbrannfare. Eventuelle unntak skal godkjennes av Viken Skog.
  • Vakthold i 1 time etter endt arbeidsdag. I praksis betyr det å gå utkjøringsveien for kontroll.
  • De som har mulighet har med vanntank på 1.000 liter, pluss slanger og pumpe, i tillegg til beredskapspakken som skal være på fra grønt nivå.
  • Vurder vanning av utkjøringsveier, alternativt barlegging av berg i kjørevei.
  • Kjøring på natt/morgen bør vurderes fortløpende.
  • Hogstmaskinen må ikke ligge langt foran lassbærer, som innebærer at utkjøring skal skje på grønt og friskt bar.
  • Alle sjåfører skal ha lastet ned 113-appen til Norsk Luftambulanse.
  • Alle maskinførere som deltar i oppdraget, må oppgi sitt mobilnummer til produksjonslanlegger. Denne oversikten er viktig for det lokale brannvesenet hvis det begynner å brenne.
  • Vurder for hver enkelt drift om det i det hele tatt bør kjøres i området. Avslutt pågående drift hvis det trengs og hold tett dialog med skogbruksleder eller produksjonsplanlegger.