Stor interesse for hjørnesteinsbedriften Begna Bruk

Med Norges raskeste høvel og en fordobling i omsetningen og produksjon de siste 20 årene er så absolutt Begna Bruk å finne på kartet. Det møtte opp over 100 tømmerinteresserte på «Åpen dag» og engasjementet for hjørnesteinsbedriften i Sør-Valdres er stor.


 

Sagbruket i Begnadalen forbruker med sine 200 000 kubikk tømmer hvert år faktisk mer gran sagtømmer enn årlig avvirkning av denne kvaliteten i hele denne regionen med alle kommunene i Land og Valdres til sammen. I praksis kommer det sagtømmer også fra Hadeland, Ringerike og Hallingdal til Begna. Begna Bruk er en hjørnesteinsvirksomhet i Sør-Valdres, og den største industriarbeidsplassen i Valdres. Bedriften har nylig gjennomført en større investering i ny høvlerilinje, som nå er i full produksjon.

Sagbruket i Begnadalen forbruker med sine 200 000 kubikk tømmer hvert år faktisk mer gran sagtømmer enn årlig avvirkning av denne kvaliteten i hele denne regionen med alle kommunene i Land og Valdres til sammen. I praksis kommer det sagtømmer også fra Hadeland, Ringerike og Hallingdal til Begna. Begna Bruk er en hjørnesteinsvirksomhet i Sør-Valdres, og den største industriarbeidsplassen i Valdres. Bedriften har nylig gjennomført en større investering i ny høvlerilinje, som nå er i full produksjon.

I går arrangerte Begna Bruk Åpen dag for andelseiere i Viken Skog fra kl 12:00-15:00 og fra kl 16:00-18:00 var det åpent for alle. Skogeiere i fra Land og Valdres fikk innledende presentasjoner av daglig leder Trond Mæhlum i Begna Bruk AS, Jarle Hunstad i Norsk Virkesmåling, og skogbrukslederne Hallgeir Thorsen og Kai Reidar Dølven i Viken Skog. I tillegg var det visning av produksjonsanlegget mens det var i produksjon.

Daglig leder Trond Mæhlum ble skikkelig inspirert etter arrangementet.

-Dette var moro! Utrolig hyggelig at så mange valgte å være sammen med oss i dag på bruket. Uten tvil er Begna Bruk bygget opp gjennom de siste 20 årene til å representere en veldig viktig del av sagtømmeromsetningen fra denne delen av Viken Skogs område. Uten et så stort frittstående sagbruk plassert midt i denne skogregionen så kunne sagtømmerprisene tilbake til skogeierne i mange tilfeller blitt satt tilbake med tre-sifrede beløp, pga. transportdistanser til andre større sagbruk og innkjøpsmakten til større grupperinger i markedet. Vi representerer også en del av bransjen som selger produkter hovedsakelig til innenlands industri innen limtre, takstol og massivtre og har en langsiktig strategi innen høykvalitets konstruksjonslast. Disse markedene er mer langsiktige og betydelig mindre "jo-jo" enn noen av de internasjonale trelastmarkedene, som er spot-markeder av natur, sier Mæhlum.

Spesielt skogeierne som deltok på Åpen dag var veldig fornøyd med å se bruket i produksjon, og de fikk et godt inntrykket av omfanget av virksomheten som må til for å håndtere så store tømmervolumer.

Moderne sagbruk- mest effektiv i Norge

- Dagen i dag ga en unik anledning til å presentere helheten fra skogkultur og avvirkning i regi av Viken Skog, gjennom dagens og fremtidens måleteknologi, til hvordan trelasten behandles gjennom et moderne sagbruk, og hvordan den er sortert til å passe de høye kravene til innenlands industri innen takstol og limtre - som er i rivende utvikling på sin side. Ta for eksempel Mjøstårnet, verdens høyeste trehus i bærende konstruksjoner av tre, som bygges nå i Brumunddal, og som har en betydelig andel av sine materialer fra Begna Bruk og Valdresskogbruket, sa Mæhlum stolt.

Den nye høvellinjen installert i 2017 er nå 90% innkjørt og presterer som uten tvil det mest effektive anlegget av sitt slag i Norge. Anlegget består av to spesialiserte høvellinjer som kan kjøre parallelt. I teorien representerer kapasiteten muligheten til å høvle den totale mengde på ca. 100 000 kbm trelast, men i praksis vil ca. 2/3 av dette bli høvlet og resten være spesielle produkter til bærende konstruksjoner som tørkes ned til f. eks. 12% og kunden selv bearbeider videre før liming.

- Til sammen representerer Begna Bruk investeringer på minst tre kvart milliard kroner om vi skulle startet på nytt i dag. Både for skogeier-regionen, og for våre industrielle kunder i Norge representerer dette en grunninvestering som må tas godt vare på videre, nå som trebyggeri ser ut til å få en renessanse stil- og funksjonsmessig, og som en viktig del av miljøskiftet, sa Mæhlum fornøyd.