Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Stor etterspørsel etter mer miljøkompetanse

Aldri før har interessen for kurs i Norsk PEFC Skogstandard vært større enn denne våren. – Det er gledelig at så mange skogeiere ønsker seg mer miljøkompetanse, sier Elling Tryterud i Viken Skog som er ansvarlig for kursene.


Første halvår i 2019 har Viken Skog hatt 113 deltagere på PEFC kurs, og siden oppstart i august 2017 har over 350 skogeiere deltatt.

-Det er flott at så mange skogeiere er bevisste på å skaffe seg kunnskap nok til å gjennomføre hogst i egen skog. Flere skogeierområder har sagt at de ønsker å få arrangert flere kurs, og jeg kommer til å sende ut en ny forespørsel til skogeierområdene i løpet av sommeren, forteller Tryterud.

Kurset gir deg kompetanse til å selv være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av hogst på egen eiendom. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel.

-Det eneste skogeier ikke kan gjøre selv, er å fysisk merke biologisk viktige områder før hogst. Dette må våre skogbruksledere fortsatt gjøre. Det er jo ikke så ofte man skal hogge inntil slike spesialområder, så i praksis vil de fleste hogstene kunne gjennomføres av skogeier selv etter å ha deltatt på et slikt kurs. Alle som skal utføre skogtjenester for Viken Skog må ha grunnleggende miljøkompetanse, sier Tryterud.

 

Økt miljøfokus

-Jeg tror behovet for slik kompetanse har vært der hele tiden. Dagens PEFC skogstandard krever at den som planlegger og gjennomfører hogst, og skal ha dokumentert PEFC kompetanse. Dette er nok en driver her, men jeg har også inntrykk av at mange også tar kurset fordi det er interessant å lære mer om skogbruk og miljøhensyn.

Tryterud forteller at det er de praktiske temaene som det terpers på utekvelden som deltakerne synes er mest interessante.

-Gjensetting av livsløpstrær, terrengtransport og sporskader samt bevaring og utvikling av kantsoner langs vann, vassdrag og myrer er det vi får mest spørsmål om, sier han.

-Må kurset fornyes?

- Dette har vi diskutert internt, og ser vel ikke behov for å sette noen endelige krav til fornyelse ennå. Hvis det kommer mye ny kunnskap og nye krav i skogstandarden, må vi gjøre en ny vurdering av dette.

Kurset er tilpasset de som ønsker å ha kontroll på hogstplanlegging i egen skog.

-Det er interessant å se at eiere av både små og store eiendommer deltar. Selve hogsten blir nok i de fleste tilfellene satt bort til entreprenører, men planlegging og administrasjon ser det ut til at disse skogeierne setter pris på å kunne gjøre selv, sier Tryterud.

 

Norsk PEFC Skogstandard. Grunnkurs tilpasset deg som skogeier.

Hva lærer jeg?

  • Hvor finner jeg informasjon om miljøverdier i egen skog?
  • Hvilke trær skal bli livsløpstrær?
  • Hva innebærer sertifiseringsavtalen?

 

Svar på disse og mange andre spørsmål kan du få på grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard. Krav til slik kunnskap er nedfelt i sertifiseringsavtalen og obligatorisk for skogeiere som ønsker å planlegge, administrere og hogge i egen skog.

Norsk PEFC Skogstandard består nå av 27 kravpunkt, som er kategorisert etter forvalteransvar og planlegging, hogst og skogbrukstiltak samt særskilte miljøverdier. Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om alt dette.

Kursoppbygging

Teorikvelder: Gjennomgang av samtlige 27 kravpunkt. Diskusjoner. Tidsramme fra 18:00 til 21:00.

Nye teorikvelder senhøsten 2019 og vinter 2020.

Utekvelder: Gjennomgang av de viktigste praktiske kravpunktene. Diskusjoner. Blir planlagt etter at teorikveldene er gjennomført. Antall utekvelder må tilpasses antall deltagere. Tidsramme fra 18:00 til 21:00.

Nye utekvelder vår og forsommer 2020.

Kursledere: Erlend Rolstad (skogfaglig rådgivning – eget firma) og Elling Tryterud (rådgiver i Viken Skog).

Påmelding og kursavgift

Du melder deg enkelt på via lenken PÅMELDING, eller ved å kontakte Viken Skog Servicesenter på telefon 32 10 30 00.

Andelseierpris: Kr 1.695,- Gjelder også ektefeller og kommende generasjon andelseiere.

Ordinær pris: Kr 1.995,-

I påmeldingsløsningen kan du velge å betale med en gang eller få faktura tilsendt. Prisen inkluderer kursmateriell som blir delt ut på teorikvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel.