Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Stipend til fem skogengasjerte studenter

Sandra Borch delte tirsdag ut Velg Skog-stipend til fem fremragende studenter ved Evenstad og NMBU på Ås. Statsråden understrekte at hun ønsker at enda flere tar skogstudier, blant annet fordi hun ser et stort behov for flere folk i skognæringen. Tre av vinnerne er kvinner, noe som viser at skognæringen i dag tiltrekker seg begge kjønn i langt større grad enn tidligere.


Astrid Forberg Ryan, Petter Almås, Erlend Grande, Maria Åsnes Moan, Sandra Borch

FIKK STIPEND: Sandre Borch (til høyre) delte ut Velg Skog-stipender tirsdag 23. november. De fire mottakerne på dette bildet ble tildelt heder og 50.000 kroner hver. Fra venstre: Astrid Forberg Ryan, Petter Almås, Erlend Grande, Maria Åsnes Moan og Sandra Borch. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

− Denne regjeringen vil satse på skognæringen. Skog er en naturressurs som er sentral i det grønne skiftet. Gjennom Hurdalsplattformen har Senterpartiet og Arbeiderpartiet lagt frem en rekke tiltak som skal sørge for flere arbeidsplasser i skognæringen. Vi skal jobbe for mer bruk av tre i byggverk, og vi vil øke den industrielle videreforedlingen av skog i Norge. En mer offensiv politikk for skogindustrien er god næringspolitikk, god distriktspolitikk og god klimapolitikk. En aktiv skogpolitikk er i tillegg en konkret og billig klimaløsning som regjeringen vil satse på, fastslo landbruks- og matminister Sandra Borch i forbindelse med utdelingen av Velg Skog-stipendene.

− Jeg er dessuten stolt av å kunne kalle meg skogminister, for skog er en viktig næring for Norge og en viktig del av det arbeidet som gjøres her i Landbruks- og matdepartementet, la Borch til.

LANDBRUKS-, MAT- OG SKOGMINISTER: Sandre Borch (33) understrekte at hun også er skogminister.

Tre kvinner, to menn

Sandra Borch håper flere gjør som vinnerne av Velg Skog-stipendet: nemlig at de tar en skogfaglig utdanning. Hun delte ut til sammen 225.000 kroner i stipendpenger på vegne av skognæringen. De fem stipendene, som er et spleiselag mellom skogeiersamvirkene, går til fire studenter som tar skogfag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås og én student som tar skogbruk ved Campus Evenstad i Østerdalen, som er en del av Høgskolen i Innlandet (INN).

SE VIDEO: Ikke alle dukket opp i tide for å motta stipendet fra statsråden. Videoreportasje: Egil Granum

Tre av stipendene deles ut til de som gikk ut av skogfagstudiene med de beste snittkarakterene. De to øvrige stipendene går til beste masteroppgave i skogfag på NMBU og beste bacheloroppgave ved Evenstad. Oppgavene vurderes av representanter fra skognæringen, den offentlige forvaltningen og de to instituttene.

Disse fikk stipendene for 2021:

  • Erlend Grande fra Overhalla i Trøndelag fikk 50.000 kroner for beste masteroppgave i skogfag ved NMBU. Han jobber nå 50 prosent hos Skogselskapet i Trøndelag og 50 prosent hos Skogplanter Midt-Norge.
  • Sara Emilie Bråten Aarskog fra Brandval i Kongsvinger kommune fikk 25.000 kroner for beste bacheloroppgave ved skogbruk på Evenstad. Hun studerer nå master i skogfag ved NMBU.
  • Petter Almås fra Holtålen kommune i Trøndelag fikk 50.000 kroner for sitt karaktersnitt i skogfag ved NMBU. Jobber i dag i Fjellstyrene i Holtålen.
  • Maria Åsnes Moan fra Trondheim fikk 50.000 kroner for sitt karaktersnitt i skogfag ved NMBU. Hun har fått en doktorgradsstilling ved NMBU.
  • Astrid Forberg Ryan fra Hønefoss fikk 50.000 kroner for sitt karaktersnitt i skogfag ved NMBU. Jobber som seniorrådgiver i fornybarseksjonen hos Klima- og miljødepartementet.

ALLE HAR FÅTT SKOGRELATERT JOBB: Astrid Forberg Ryan (øverst til venstre) jobber med fornybare ressurser i Klima- og miljødepartementet. Petter Almås (øverst til høyre) jobber i Fjellstyrene i Holtålen. Maria Åsnes Moan har fått doktorgradstilling ved NMBU, mens Erlend Grande har fått jobb i Skogselskapet i Trøndelag og Skogplanter Midt-Norge.

Gransnutebiller og klima

Insektskader, lukket hogst og skogens rolle i klimasammenheng var blant temaene studentene hadde skrevet om som en avslutning på studiene. Erlend Grande og Sara Emilie Bråten Aarskog hadde begge fokus på gransnutebiller i sine oppgaver. Gransnutebillen er det insektet som utgjør den største trusselen mot foryngelse av gran i Norge.

Erlend undersøkte hvordan ulike typer papir kan fungere som fysisk beskyttelse av granplanter mot gransnutebillen. Bruk av papir ble sammenlignet med voksbehandling og kjemisk behandling. Han kom frem til at alle papirtypene ga like bra beskyttelse som kjemisk behandling, og noen papirtyper ga like god beskyttelse som planter behandlet med voks.

Sara Emilie så på om voks eller kjemisk behandling har en effekt på gransnutebillegnag på granplanter i foryngelsesfelt som er markberedt sammenlignet med foryngelsesfelt som ikke er markberedt. Feltarbeidet ble utført i kystnære områder på Vestlandet.

– Jeg ville se om plantenes tilvekst ble påvirket av behandlingsmetodene og hvilken skade plantene fikk. Ettersom gran utgjør det største virkesvolumet i Norden, og fordi gran i stor grad må plantes, er det viktig å finne gode metoder for å hindre gransnutebillen fra å ødelegge unge planter, fortalte 25-åringen fra Brandval.

FIKK PRIS FOR SIN BACHELOROPPGAVE: Sara Emilie Bråten Aarskog fikk også heder og prispenger for sin oppgave om gransnutebiller. Hun tar nå master i skogfag ved NMBU.

Hun var for øvrig uheldig med stans i togtrafikken, noe som gjorde at hun ble for sen til selve utdelingsseremonien. Men hun fikk sin heder, inkludert stipendpenger og prisbevis, på møtet to av departementets fagfolk holdt i etterkant av prisutdelingen.

De to var Ivar Ekanger, direktør for Landbruks- og matdepartementets avdeling for skog- og ressurspolitikk, og Arne Sandnes, fagdirektør i samme avdeling. De fortalte de fremmøtte representantene fra skognæringen hva departementet jobber med for tiden. Neste års skogbudsjett kunne de imidlertid ikke fortelle noe om, ettersom det fortsatt er en del av forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV − eventuelt andre partier dersom forhandlingene med SV ikke fører noen vei.

*

Velg Skog jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog er et bransjeinitiativ som finansieres av medlemmer i skogsektoren, Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukets Landsforening og NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond. Olav Veum er styreleder og Jørn Lileng er leder i Velg Skog.

*

Hør våre podkaster om rekruttering til skognæringen: