Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Stilte opp på karrieredagene på NMBU 

Både Viken Skog og SB Skog var med på karrieredagen på NMBU onsdag 21. februar. – Det er både nyttig og interessant for oss å møte studentene og høre deres betraktninger i valg av arbeidsgiver, sier Elin Kristine Larsen, HR-rådgiver i Viken Skog. 


Karrieredagen på NMBU 2024

MORSOMT PÅ KARRIEREDAG: SB Skog og Viken Skog hadde felles stand på karrieredagen på NMBU. Fra venstre: Olav Ravnaas (driftssjef i SB Skog), Thor Kárason (skogbruksleder i Viken Skog) og HR-sjef Inge Myrlund og HR-rådgiver Elin Kristine Larsen. Foto: Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen 

To onsdager i februar ble det arrangert karrieredag på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Viken Skog stilte som eneste tømmerkjøper på karrieredagen 14. februar. Onsdag 21. februar sto Viken Skog sammen med det heleide datterselskapet SB Skog. 

Elin Kristine Larsen og Inge Myrlund fra HR-avdelingen i Viken Skog var til stede på det som er en viktig arena for både studentene som snart skal ut i arbeidslivet og bedriftene som trenger dyktige medarbeidere i årene som kommer. 

– Det er ikke tvil om at skogfaglig kompetanse er ettertraktet, og det krever noe av oss å være en foretrukken arbeidsgiver for studentene. I den anledningen er vi veldig nysgjerrige på å høre mer om hva som betyr noe for studentene og hva som påvirker valgene de tar når de etter hvert skal begynne å søke etter jobb og finne en attraktiv og ønsket arbeidsgiver, sier Elin Kristine. 

Mange interesserte studenter 

Thor Kárason, skogbruksleder i Viken Skog, har selv studert skogfag ved NMBU på Ås. Også han var med begge dagene. De fleste studentene ville slå av en prat med Thor, både for å høre om hans jobbhverdag og hans tanker om ulike skogbruksfaglige spørsmål. 

SKOGBRUKSLEDER: Thor Kárason studerte selv skogfag på Ås for noen år siden.

– Jeg snakket med studentene om lukket hogst, PEFC, værutfordringer, logistikk, planlegging, biologisk mangfold og en rekke andre temaer. Det er ingen tvil om at de sitter på mye kunnskap, men at de også har mange gode spørsmål. For meg er det veldig fint å kunne bidra med min erfaring på en slik dag, sier Thor.

SAMMEN PÅ STAND: Olav Ravnaas i SB Skog har vanligvis kontorsted på Kongsberg, mens Thor Kárason i Viken Skog har tilholdssted på Viken Skogs kontor på Revetal i Vestfold. Her er de sammen på NMBU rett før innrykket av studenter på karrieredagen.

På den andre karrieredagen sto Olav Ravnaas, driftssjef i SB Skog, sammen med Thor, Elin Kristine og Inge. 

– Vi er kjempeglade for å ha med to unge og dyktige medarbeidere på en slik dag. Til sammen har vi snakket med godt over 100 studenter. Thor og Olav har den faglige innsikten, og så kan vi fra HR-avdelingen fylle på med vår kunnskap når det er behov for det. Men først og fremst er vi her for å høre studentenes tanker om en fremtidig arbeidsgiver, sier Inge Myrlund. 

GOD STEMNING: Det ble naturlig nok mye skogprat på skogbruksleder Thor Kárason (til venstre). Her er han i prat med Petter Nordby, Edvard Sæthern og Sigrid Melbye Sørum, som alle studerer skogfag på NMBU. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Fremtidens arbeidsplass

Viken Skog har utarbeidet en spørreundersøkelse skreddersydd til blant annet karrieredagene på NMBU. Spørreundersøkelsen handler om morgendagens arbeidstakere, og det blir trekning av premier til de som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. 

– Hensikten med denne spørreundersøkelsen er å få mer informasjon om hva vi som arbeidsgiver kan gjøre for å gjøre oss enda mer attraktive for fremtidens arbeidstakere. Vi har allerede fått veldig gode tilbakemeldinger fra mange studenter, og i tiden fremover ser vi frem til å dykke mer ned i svarene vi har fått, sier Elin Kristine. 

– Det er både inspirerende og givende å møte studenter på starten av arbeidskarrieren. De har mange gode innspill til og refleksjoner over hva de selv tror de kan bidra med i en fremtidig arbeidsplass. Samtidig er lærerikt å forstå hva som betyr mest for dem i valg av arbeidsgiver, legger hun til.