Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Elgå-ulven til Østfold vekker sterke reaksjoner

3. januar ble Elgå-ulven og maken lokalisert, bedøvet og flyttet med helikopter fra reviret i Deisjø i Hedmark til Trøsken mellom Sarpsborg og Våler i Østfold. Dette vekker sterke reaksjoner fra bønder, skogeiere og lokalpolitikere i Østfold.


Tispa og hannen fra Deisjø-reviret ble flyttet søndag 3. januar. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Den skandinaviske ulvestammen er preget av innavl, og Elgå-ulven, som antas å være en innvandrer fra Finland eller Russland, blir betegnet som genetisk viktig fordi den kan tilføre nye gener til den skandinaviske bestanden. Miljødirektoratet gjennomførte flyttingen for å unngå at den blir skutt under lisensjakten.

Provosert

Styreleder Olav Breivik i Viken Skog ble provosert da han fikk høre om flyttingen:

–Det er svært uheldig at ikke vi som skogeiere blir involvert, og må lese om dette i avisene.

-Forvaltning over hodet på de grunneierne som blir berørt bidrar bare til å skape unødige konflikter. Det er lagt ned generasjoners arbeid med å øke utkommet fra utmarka, og ytterligere økning i ulvebestanden er det vi som grunneiere som må betale for gjennom reduserte inntekter fra jakt og annen utnyttelse av utmarka.

-Det er på tide at storsamfunnet må ta ansvar for en større del av kostnadene og rovdyrpolitikken, og ikke bare velte det over på oss grunneiere, fortsetter Breivik.

Styreleder i Viken Skog Olav Breivik mener det har oppstått en unødvendig konflikt. Foto: Viken Skog. 

Hvor gjennomtenkt?

Breivik stiller også spørsmål ved hvor gjennomtenkt denne flyttingen var.

–Her bruker samfunnet store ressurser på å flytte et ulvepar. Hva skjer hvis de trekker tilbake til der de kom i fra? Hvis dette paret blir værende i Østfold må det også få konsekvenser for ulvekvota, mener Breivik.

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, frykter for beitedyra i Østfold. – Regjeringa Solberg bruker Østfold som en dumpingplass for ulver som ikke passer inn andre steder i ulvesona, sier Uvaag i en pressemelding til Nationen.

– I dag påvirkes allerede innbyggere, beitebrukere, friluftslivet og jakta i Østfold av ulver i Aurskog-, Rømskog- Skillingsmark-, Østmarks- og Boksjørevirene. Med tanke på at Deisjøhannen har tatt både tamrein og storfe da den holdt til i Innlandet, frykter jeg spesielt for husdyrene i Østfold den kommende beitesesongen, legger han til.

Overkjørt

Ifølge Nationen sier leder i Sarpsborg Bondelag, Hans Solberg at de føler seg fullstendig overkjørt.

-Her har vi blitt overkjørt. Vi hadde ikke forventet at dette skulle skje, det kom veldig overraskende på oss. Vi ønsker å bli tatt med på råd i denne type saker. Det at vi ikke hørte noe i det hele tatt, synes jeg blir veldig feil. Det bidrar ikke akkurat til økt tillit, sier Solberg til Nationen.

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, liker dårlig at Elgå-ulven og maken er flyttet til Østfold. Foto: Østfold Bondelag.