Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Sterk økning for SB Skog

SB Skog og Johansen Skogsdrift har samarbeidet tett siden oktober i fjor. – Ingen maskiner har stått én eneste dag siden da. Det har rett og slett gått over all forventning, sier lederne for de to selskapene.


Kenneth Langsethagen og Tom Johansen

GODE KOMPANJONGER: Kenneth Langsethagen (til venstre) og Tom Johansen samarbeider godt. Siden nyttår har Tom hatt samme kontorsted som Kenneth og de andre i SB Skog i Elverum. Foto: Olav Askeland

Av Bjørn H. Pettersen

Viken Skog kjøpte seg inn i entreprenørselskapet Johansen Skogsdrift i august i fjor. En av hogstavtalene Johansen Skogsdrift hadde, ble avsluttet kort tid etterpå.

– Da kastet vi oss rundt og fikk til et kjempegodt samarbeid med SB Skog. Det var litt hektisk i overgangen, men vi fikk raskt på plass nye oppdrag for alle våre maskinførere. Det hadde ikke gått uten den gode hjelpen vi har fått fra både SB Skog og Viken Skog, fastslår Tom Johansen, daglig leder i Johansen Skogsdrift.

Ønsker ny lærling

Familiebedriften Johansen Skogsdrift har 12 hogstlag. Siden starten av oktober har åtte lag kjørt for SB Skog. De øvrige lagene kjører for Stora Enso, Løiten Almenning og en privat skogeier med en stor skogeiendom.

Steffen Johansen, medeier i Johansen Skogsdrift, har kjørt hogstmaskin i ti år. Nå er han driftssjef i SB Skog, i tillegg til at han følger opp lærlingene i Johansen Skogsdrift.

– Siden november i fjor har han skrevet mange avtaler med skogeiere vi har hogget tømmer for. Det har vært veldig effektivt, forteller Tom Johansen, som er søskenbarnet til Steffen.

Det var deres fedre som overtok selskapet fra deres far igjen. Steffen og Tom overtok i 2020.

Bedriften har hatt mange lærlinger siden de startet som lærebedrift. De er nå på jakt etter en ny lærling, noe Tom håper ordner seg i løpet av sommeren.

LES OGSÅ: Johansen Skogsdrift har rekruttert mange unge

SB Skog økte mest

Kenneth Langsethagen, daglig leder i SB Skog, er også svært fornøyd med samarbeidet med Johansen Skogsdrift.

– De har svært dyktige maskinførere, og alle i selskapet gjør en god jobb og trivelige å ha med å gjøre. Det er også verdt å nevne at alle andre entreprenørselskaper som jobber for SB Skog har hatt nok å gjøre siden vi fikk avtalen med Johansen Skogsdrift. Den avtalen har kommet i tillegg, og er en viktig grunn til at SB Skog har økt omsetningen og hogstaktiviteten i 2023 og starten av 2024, forteller Langsethagen.

SB Skog hadde faktisk en økning i hogstvolum på 4 prosent i fjor da det var en nedgang på 4 prosent i det totale hogstvolumet i Norge. Hittil i år har de hatt en økning i hogstvolumet på 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– SB Skog er selskapet med lavest enhetskostnad, og vi kan med rette kalle oss Norges mest effektive tømmerkjøper, fastslår Kenneth Langsethagen.

FINE FORHOLD I SKOGEN: Fra en hogst i Solør, set fra høgger'n. Foto: Jostein Skybakmoen, Johansen Skogsdrift

Noen fakta:

  • Johansen Skogsdrift har nærmere 40 ansatte, inkludert to lærlinger.
  • Bedriften har hovedkontor sammen med SB Skog i Elverum.
  • Viken Skog eier 51 prosent av aksjene i Johansen Skogsdrift.
  • SB Skog hogde 1,08 millioner kubikkmeter med tømmer og satte ned 4,5 millioner planter i 2023. Ungskogpleieaktiviteten endte på litt i overkant av 21.000 dekar.
  • SB Skog ble etablert i 1997 av Statskog og Borregaard Skoger for å forvalte eiernes skoger i Sør-Norge. I 2010 ble SB Skog et heleid datterselskap av Statskog. Viken kjøpte aksjene i SB Skog i 2015, og året etter ble AT Skog med på eiersiden med 34 prosent av aksjene. Fra januar 2024 ble SB Skog igjen heleid av Viken Skog.