Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Statsbudsjettet – prioriterer aktivt skogbruk fremfor vern

Regjeringen foreslår å bevilge omtrent det samme som tidligere til poster som skal stimulere til et aktivt skogbruk. Samtidig halveres bevilgningen til frivillig vern. Budsjettforslaget innebærer ingen økt satsing på skog, men i en tid med kutt på veldig mange områder må vi være noenlunde fornøyd med at nivået fra tidligere opprettholdes.


av Olav

STATSBUDSJETTET: Aktivt skogbruk fremfor vern

Av Olav Bjella

Kutt til skogvern

Kuttet i bevilgningen til vern av skog er uheldig for alle som har ventet lenge på et erstatningsoppgjør, og det vil gjøre det vanskeligere å motivere skogeiere til å tilby nye arealer. Frivillig vern er et viktig konfliktdempende tiltak, og en viktig byggestein for å ivareta det biologiske mangfoldet. Store svingninger i bevilgningene er derfor uheldig.

Ellers en videreføring

Regjeringen kutter bevilgningen til infrastrukturtiltak som skogsbilveier og kaier med 10 millioner kroner fra 61 til 51 millioner. Samtidig øker de bevilgningen over Landbrukets Utviklingsfond (LUF) med 39 millioner til totalt 260 millioner kroner. Dette gjør at LUF-midlene er tilbake på 2021 nivå, hvor posten utgjorde 257 millioner kroner. LUF-midlene fordeles i forhandlinger mellom partene i jordbruksoppgjøret, og går blant annet til tilskudd til skogkultur, skogbruksplanlegging og skogsbilveier. Totalt sett innebærer derfor dette budsjettet ingen tydelig satsing på skog, men en videreføring omtrent på samme nivå som tidligere. Les mer om Statsbudsjettet på skog.no