Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Starter opp med gjødsling igjen

Viken Skog kan igjen tilby gjødsling av skog ved bruk av helikopter. Gjødslingen skjer hovedsakelig i juni og juli, men må i år bestilles før 1. mars.


Skoggjødsling med helikopter

SKOGGJØDSLING: Gjødsling med kalk er et klimatiltak som det gis statsstøtte til. Illustrasjonsfoto: Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

I 2016 innførte regjeringen tilskudd til skoggjødsling som klimatiltak. Ordningen fortsetter også i nåværende periode; 2022–2026.

Landbruksdirektoratet opplyser at det er grunn til å tro at det også i år gis 50 prosent tilskudd av dokumenterte kostnader til gjødsling. Endelig sats for 2023 blir ikke satt før senere i januar.

Direktoratet skriver videre at hogstklasse 4 prioriteres i søknadsbunken. Og gjødsling skal gjøres i produksjonsskog med mindre enn 20 prosent løv. På furudominerte arealer er det bonitetene fra F8 til F17 som gjelder, og på grandominerte arealer er det bonitet fra G8 til G20.

For å få støtte må også andre forhold ligge til rette, blant annet med tanke på vegetasjonstype. Se nettsidene til Landbruksdirektoratet for mer informasjon om kravene og hvordan man søker om tilskudd. Der kan du også lese mer om skogfond.

Hvorfor man gjødsler

– Gjødselen gjør at trærne vokser mer, og dermed binder de også mer karbon. Økt karbonfangst i skogen er viktig klimatiltak. Gjødsling virker raskt og har stor effekt, i tillegg til at det kan gi god økonomi for skogeieren når man tar hensyn til bruk av skogfond og statstilskudd. Gjødsling kan gjøres mange steder, og det bør gjøres om lag 10–15 år før hogst. Ta kontakt med din skogbruksleder om du ønsker å bestille gjødsling i din skog, oppfordrer skogsjefene Lars Kristen Haug og Stian Sandbekkbråten i Viken Skog.

Gjødsling av skog regnes som et kvalitets- og produksjonsfremmende tiltak. Skogfond med skattefordel kan benyttes til å finansiere gjødslingen, i tillegg til at det gis statsstøtte til en betydelig del av kostnadene til gjødslingen.

Det er flere krav til hvor det kan gjødsles, blant annet med tanke på miljøhensyn og skogstandarden. I tillegg kreves det at det finnes en landingsplass for helikopteret.

Det er selskapet Pegasus Helicopter AS som gjennomfører gjødslingen fra helikopter i samarbeid med NaturPartner AS.

Skogeiere må bestille tidlig

Gjødsel til bruk i Norge skal produseres sammen med det som skal brukes i Sverige. Bestilling og innsending av felt må gjøres til Viken Skog innen 1. mars 2023.

Den tidlige datoen er nødvendig for å sørge for nok produksjon av gjødsel og god planlegging og gjennomføring i felt.

På grunn av mangel på gjødsel i markedet ble det så godt som ingen skoggjødsling i 2022, men nå er det nok til å gi skogområder en dose kalkholdig nitrogengjødsel.

Nitrogen, kalsium, magnesium og bor

Gjødseltypen som kjøpes inn, kommer fra Yara. Navnet er YaraBela OPTI-KAS SKOG. Det inneholder følgende næringsstoffer:

  • 27 % nitrogen (halvparten ammonium, halvparten nitrat) 
  • 5 % kalsium 
  • 2,4 % magnesium
  • 0,2 % bor

Yara skriver at nitrogengjødsling av skog gir høyere tilvekst og derigjennom større opptak av andre næringsstoffer, inklusive bor. Etter en gjødsling med nitrogen kan det derfor oppstå bormangel. Dette gjelder ikke alle områder, men Yara har valgt å anbefale bor til all skogsgjødsling.