Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Stadig høyere omsetning av avansert biodrivstoff

Omsetningen av avansert biodrivstoff økte med hele 40 prosent i fjor sammenlignet med året før. Det kommer frem i en ny rapport som Miljødirektoratet presenterte fredag. Rapporten viser at omsetningen av avansert biodrivstoff i Norge økte fra 140 millioner liter i 2017 til 200 millioner liter i 2018


- Det er gledelig at omsetningsvolumet av disse produkter har hatt en betydelig økning. Gjennom økt etterspørsel, skaper vi et attraktivt marked for biodrivstoff med høy klimanytte, noe som  stimulerer til investeringer i ny bærekraftig biodrivstoff-produksjon i Norge, sier Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i miljøstiftelsen ZERO.

Avgjørende for å nå klimamålene

Bærekraftig biodrivstoff vil være avgjørende for at transportsektoren når sine mål om utslippskutt og utfasing av fossile drivstoff. Transportsektoren trenger større volumer av biodrivstoff med høy klimanytte, sier transportansvarlig, Christine Holtan Bøgh, i ZERO.

Transportsektoren står for om lag 1/3 av de totale årlige norske Co2-utslippene på ca. 50 millioner tonn.

 

Nedgang i omsetning av palmeolje

Den totale omsetningen av biodrivstoff var på 500 millioner liter i 2018 mot 660 millioner året før, en reduksjon på 25 prosent. Nedgangen av totalomsetningen er direkte knyttet til nedgang i omsetning av palmeolje. Det er en direkte sammenheng mellom økt bruk av palmeolje og avskoging, og norsk klimapolitikk må ikke bidra til økt etterspørsel etter biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. - ZERO forventer at regjeringen følger opp budsjettvedtaket fra 2018 og faser ut biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. Vi mener det bør innføres veibruksavgift på denne typen drivstoff, og at slikt drivstoff ikke kan bidra til å oppfylle omsetningskravet. Samtidig vet vi at regelverket som skal sikre utfasing av palmeolje vil presenteres i statsbudsjettet for 2020, sier Holtan Bøgh. - For å stimulere etterspørsel etter bærekraftig biodrivstoff som ikke er knyttet til avskoging, bør det være et krav om at omsettere jevnlig rapporterer hvilke råstoff som benyttes i biodrivstoff i Norge, sier Anne Marit Post-Melbye.

 

Definisjoner

Bærekraftig biodrivstoff: sertifisert iht. EUs bærekraftskriterier, fastsatt i Produktforskriften, og inneholder ikke palmeolje eller biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.

Avansert biodrivstoff: kommer fra definerte råstoff, typisk avfall, rester og skog, og teller dobbelt i oppfyllelsen av omsetningskravet.

Høy klimanytte: de beste biodrivstoffene som overoppfyller minstekravene til klimanytte på 50 % i bærekraftskriteriene.