Stadig flere ønsker å etablere seg på Treklyngen

-Vi er inne i en positiv periode for Treklyngen. Sammen med styret har vi besluttet at vi skal trekke oss ut av eierskap i spesifikke prosjekt som for eksempel pelletsfabrikken Arba Follum AS. I stedet skal vi fokusere på å være en industripark for trebasert industri. Det betyr at samarbeidet med blant annet Elkem og St1 fortsetter, men også at vi kan bruke mer tid på å følge opp andre interessenter som kan ha synergi med treforedlingsprosjektene, sier daglig leder i Treklyngen Rolf Jarle Aaberg.


De har det siste halvåret fått mer enn fem seriøse henvendelser fra industriprosjekt som vurderer å etablere seg på Treklyngen.

-Vi har nok ikke areal og ressurser til alle, men tiden vil vise hva som er konkurransedyktige og troverdige konsept. Det er en trend at industriaktørene tar kontakt veldig tidlig for å sikre seg tilgang til areal for fremtidige fabrikker, selv om teknologien ikke er helt klar. Det kan fortsatt være flere år til investeringsbeslutning. Derfor må vi være tålmodige. Vi styrer ikke framdriften til industriprosjektene, men må arbeide hardt for at Treklyngen er konkurransedyktig lokalisering når investeringsbeslutningen blir tatt. Heldigvis har vi hatt god utvikling i økonomien på Treklyngen. Vi har redusert kostnader, fått inn nye leietakere og fått opp en bra likviditet. Årsresultatet for 2019 gir samlet sett et overskudd, sier Aaberg.

 

Økosystem av relevante tjenester og kompetanse

Å bygge/etablere en industripark krever også at vi klarer å utvikle et økosystem av relevante tjenester og kompetanse. Selskap som GK (byggteknologi), Stamina (bedriftshelsetjeneste), Sveis og byggservice (mekanisk verksted), Nueva Finance (økonomi og IT) og Pan innovasjon er eksempel på leietakere som er fine å ha hos oss, og som mange av de andre leietakerne har nytte av. Jeg tror de aller fleste leietakerne har samarbeid med en eller flere av de andre som har lokaler hos oss. Datasenteret KV Hønefoss leverer blant annet overskuddsvarme til vedprodusenten Varma AS slik at de kan tørke 1 – 2 tømmerbiler med bjørkeved pr. døgn, sier Aaberg og legger til;

-I tillegg har vi et hyggelig miljø der mange møtes ved «kaffihjørnet» eller i kantina og utveksler ideer og muligheter for samarbeid. Oppstartbedrifter får hjelp og støtte fra etablerte virksomheter, eller andre oppstartbedrifter, sier han.

 

Nettverksbygging

Bilde: Arild Johansen, Bjørn Harry Moe og Sjur Reneflot i Treklyngen ønsker stadig flere bedrifter velkommen.

-Vi bruker ikke penger på markedsføring eller meglere, men sørger for å bruke nettverket vårt innenfor industri og næringsliv. Det er hyggelig at våre leietakere også anbefaler sine kontakter å vurder flytting til Treklyngen. I løpet av året regner vi med at vi må utvide kontorkapasiteten på administrasjonsbygget.  Alle som henvender seg får tilbud som er tilpasset det spesifikke behovet som den enkelte har med hensyn til lager, møterom, verksted, parkering osv. Vi har hatt samtaler med en seriøs datasenteraktør siden 2015, og en samarbeidsavtale siden 2018. Denne aktøren har fortsatt reservert et mindre areal hos oss, og vi håper at de skal ta en positiv investeringsbeslutning innen et års tid, sier Aaberg.

 

75 arbeidsplasser på Treklyngen

Daglig leder Aaberg, er fornøyd med at flere bedrifter har valgt å etablere seg på Treklyngen.

– Det er 20 bedrifter og 75 personer som har arbeidsplassen sin her nå, sier Aaberg.

Kontorfellesskapet som har oppstått i den tidligere papirfabrikken hadde han ikke sett for seg da Treklyngen startet opp etter at Viken Skog kjøpte Follum i 2012.

-Bilde: Det er ikke ofte Arild Johansen, Bjørn Harry Moe og Sjur Reneflot har tid til å sette seg ned i sofagruppen, men med stadig flere bedrifter inn på Treklygen blir den hyppigere brukt for å utveksle erfaringer i kontorlandskapet.

– Vi har klart å samle små og større kompetansebedrifter som utfyller hverandre og skaper et miljø, samtidig som det gir oss viktige leieinntekter mens vi jobber med de store, langsomme prosjektene. Dette er en bonus på toppen av det vi jobber med på lengre sikt, sier Aaberg.

Årlige leieinntekter for Treklyngen er mellom 10 og 15 millioner kroner.

Bedrifter i Treklyngen

 

 • KV Hønefoss AS (Kryptovault)
 • Hjort Conveyor AS
 • Bygg og Sveiseservice AS
 • Nueva IT/Nueva Finance AS
 • Kyoto Group AS
 • Trekk Tømmer AS
 • Elling Tuft Transport AS
 • Stamina Helse AS
 • Ringerike kommune
 • Miljøvarme VSEB AS
 • Pan Innovasjon
 • GK Inneklima
 • Mads Veslelia
 • AT Ease Sandum AS
 • Elektroutvikling AS
 • Renholdservice Ringerike AS
 • Treklyngen
 • Follum Eiendom AS
 • Vardar Varme AS
 • Varma AS

 

Kontorfellesskap

Sverre Haugli er gründer og daglig leder i IT-selskapet Nueva. I fjor høst startet han også Nueva Finance, et regnskapsfirma som han nå har flyttet fra Gran på Hadeland til Treklyngen på Ringerike. Ideen bak Nueva er å forenkle IT- og regnskapstjenester for bedrifter ved hjelp av ny teknologi. De leverer tjenester innen regnskap, lønn, økonomisk rådgivning og IT.

– Jeg har et større kontaktnett på Ringerike enn Hadeland, og ønsket meg kontor sammen med andre bedrifter. Valget falt på Treklyngen på Follum og det er jeg veldig godt fornøyd med, sier Haugli.

Co-work

Elektroutvikling AS som er en virksomhet rettet mot nettselskaper med hovedkontor på Flå, nå har de også fått seg et kontor på Treklyngen hvor prosjektleder Kim Arne Boska har kontorplass. De tilbyr en rekke tjenester innenfor prosjektering, digitalisering og mekanisk testing. I tillegg holder de jevnlig praktiske og teoretiske kurs innenfor en rekke ulike temaer innenfor elektrofaget. 

-Valget om å etablere kontorplass her på Treklyngen var blant annet fordi det allerede er et etablert miljø her. Her har man muligheten til å treffe andre og se mulighetene ved co-work, sier Borka.

 

I Pan Innovasjon jobber daglig leder Helge Stiksrud, inkubatorleder Veronica Bazika og Terje Ingvoldstad. Pan Innovasjon AS har vært etablert på Treklyngen i mange år allerede. Nå jobber de med 20 inkubatorbedrifter.

-I Pan finansierer vi støtte til deg som vil skape noe nytt og nyttig. Har du en idé som løser en utfordring på en ny måte? Vil du starte et nytt selskap, eller gjennomføre et utviklingsprosjekt i eksisterende bedrift, ønsker vi å høre fra deg. Det med nettverk er jo det som gjør inkubatorene unike. Det er stort spenn i inkubatorbedriftene vi har og vi har de i ca 3-5 år, sier Helge Stiksrud.

Som inkubatorbedrift hos Pan Innovasjon har du mulighet for å få dekket opptil 75 % på enkelte av utgiftene.

-Vi bidrar i hovedsak med kompetanse, finansieringsrådgivning og nettverk. Vi hadde over 70 ideer som ble vurdert i fjor. Vi har timepool-avtaler med Treklyngen, Ringerikskraft og Vardar Varme, sier Veronica Bazika.

TeWo

En av de som fremsnakker Pan Innovasjon og Treklyngen så ofte han kan er gründer og daglig leder i TeWO, Henning Thorsen. TeWo er et byggsystem basert på isolerte massivreelementer med rask montering til en konkurransedyktig pris. Det hele starte på Treklyngen for noen år siden med Pan som inkubator. I dag gjør de det veldig bra og åpnet høsten 2019 en moderne fabrikk i Hurdal for effektiv produksjon av fremtidens modulære byggsystem som tilfredsstiller behovet for miljø- og energieffektive løsninger nasjonalt og internasjonalt.

-"Hadde det ikke vært for Pan Innovasjon hadde ikke Termowood vært der vi er i dag", sier Henning Thorsen.

Follum Tømmerterminal

Tømmerterminalen på Follum er viktig for effektiv logistikkhåndtering. Herfra sendes årlig 300 000 kubikkmeter tømmer på tog. I 2019 ble elektrifiseringen av terminalen ferdigstilt. Det medfører reduserte kostnader, mindre støy og lavere utslipp.