Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Sporlogg tilgjengelig i DinSkog

Nå får du sporlogg fra hogstmaskin og lassbærer automatisk inn i DinSkog! Som skogeier kan du nå følge med på skogsdrift på egen eiendom via DinSkog.no Dette forutsetter at entreprenør bruker Viken Skogs entreprenør App.


 

DinSkog er i stadig utvikling og har nå fått en egne sporlogg. Avdelingsleder strategisk plan i Viken Skog, Svein Dypsund meget fornøyd med sporloggen som flere og flere tar i bruk.

-Bakgrunn for ønske om å få inn sporlogg var flere men de tre viktigste var økt presisjonsnivå i verdikjeden. Det å få dokumentasjon blant annet nærhet til nøkkelbiotoper, muligheter for gjenbruk av sporloggen ved forbedring av planlegging. Bestilling av planter til planteoppdrag, og sist men ikke minst en god informasjonskilde ved ajourføring av skogbruksplanene, sier Dypsund.

Bilde:Her ser man et eksempel på en sporlogg. Man må zoome inn med målestokk :5000 for å kunne lese sporloggen. Den brune og hvitstiplede markeringen er sporloggen etter hogstmaskin og den blå-turkise er sporloggen etter lassbærer.

Sporlogg er en av flere funksjoner i Viken Skogs entreprenør app. Maskinfører aktiverer sporloggen og i hogstmaskin velges det mellom sluttavvirkning, frøtrestillingshogst og tynning. Sporloggen bør også aktiveres i lassbærer og vil da vise basveglengde for terrengtransport og velteplass. Basvegsporet vil kunne gjenbrukes ved planteoppdrag og markberedning.

Bilde: Skogsentreprenør Ståle Fageraas i Fageraas Skogsdrift AS bruker sporloggen aktivt og synes det er et meget bra verktøy.

Nytten ved kontinuerlig bruk er stor for alle deltagerne i kjeden inklusive entreprenørene som får en dokumentasjon på kjøreavstand, antall lass m.v.

-Dagens versjon er satt i produksjon med en del funksjonalitet for å samle brukeropplevelser som grunnlag for videre utvikling. Selve Appen inneholder muligheter for terrengkart, oppdatert miljøinformasjon, markfuktighetskart og hellingskart. Mye er på plass og mer kommer, men vi satser på en god brukeropplevelse og utvikler også med vekt på brukernes erfaringer og endringsforslag. Oppfordringen blir å ta Appen i bruk, høst erfaringer, gi tilbakemeldinger og bidra til å utvikle verdikjeden, sier Dypsund.

Sporloggens koordinater synkroniseres rett inn i DinSkog-systemet og skogeier kan følge med en tidsforsinkelse fremdriften på drifter i egen skog.

-Det er viktig å presisere at det kun er koordinatene som sendes inn og som kan sees av skogeier og skogbruksleder. Type hogstoppdrag vises også og er en god dokumentasjon på hvilke arealer som er skjøttet og ikke minst for ajourføring av egen skogbruksplan. DinSkog systemet har en egen side med ajourføringsmuligheter og der kommer sporloggen inn automatisk for alle oppdrag i regi av Viken og utført med bruk av entreprenør Appen, sier han.

-For oss i Viken Skog sørger sporlogg for en rekke muligheter for bedre service, automatisering av rutiner, ajourholdte skogbruksplaner som skogeier deler med våre skogbruksledere i FeltApp. Den første og så langt antagelig den største gevinsten er økt presisjon på det arealet som faktisk skal plantes, og derigjennom en svært høy økning i presjonen på antall planter som bestilles, som gir skogsarbeiderne som planter presise kart og avgrensning av planteoppdragene, sier Dypsund fornøyd.

Fakta: Med DinSkog har du oversikt over kart, flyfoto, bestands- og miljøinformasjon på din eiendom, uansett om du sitter ved PCen eller er ute i marka. I tillegg til å være et verktøy for planlegging av skogbruk, kan det også benyttes til jakt og eiendomsforvaltning.