Spennende utvikling for Moelven – kraftig resultatfremgang

Nylig besøkte styret og ledelsen i Viken Skog Moelven. Administrerende direktør i selskapet Morten Kristiansen ga en grundig redegjørelse av driften og planene fremover. Samme dag la selskapet frem resultatet for 2017 som viste et driftsresultat på NOK 420 millioner.


 

I fjor tjente skogeiernes største industriselskap Moelven 420 millioner kroner på driften. Det er 125 millioner kroner mer enn i 2016.

-Vi er godt fornøyd med fjoråret og resultatforbedringen skyldes en kombinasjon av mer effektiv drift og gode internasjonale markedsforhold, sier Kristiansen.

På rett vei

Styreleder i Viken Skog, Olav Breivik er imponert over det Moelven får til.

-Moelven er på rett vei og ledelsen og ansatte i konsernet gjør en meget god jobb, sier Breivik.

Bilde: God stemning mellom Olav Breivik og Morten Kristiansen under Viken Skogs besøk på Moelven fredag.

Økte driftsinntektene
For året samlet økte driftsinntektene med 4,5 prosent til NOK 10 768 millioner (NOK 10 310 i 2016) mens de i siste kvartal økte med hele 12 prosent til NOK 2 709 millioner (2 416).

- Driftsinntektene i fjerde kvartal var betydelig høyere enn i tilsvarende periode året før. Hovedårsakene er økte priser på industritre, tilfredsstillende aktivitet innen byggevarehandelen i Skandinavia samt høyere aktivitetsnivå innen produktområdene byggmoduler og limtre. Driftsresultatet i kvartalet ble hele NOK 125 millioner (24) og driftsmarginen ble forbedret til 4,6 prosent (1), sier Kristiansen.

Har levert
Kristiansen forteller at konsernet har levert i henhold til de strategiske måltall som konsernet har satt.

- Netto rentebærende gjeld var NOK 761 millioner (1 027) ved årsskiftet. Vi har en egenkapital på 41,5 prosent og en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 14,2 prosent. Det er en klar forbedring fra 9,9 prosent i 2016. Det akkumulerte driftsresultatet før avskrivninger er på NOK 716 millioner (602). Mine kolleger i Moelven har all grunn til å være fornøyd med innsatsen, sier Kristiansen.

Godt utgangspunkt
Konsernsjefen sier at Moelvens sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

- I tillegg vil det pågående programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet fortsette med uforminsket styrke. Programmet har bidratt og vil fortsatt bidra til økt lønnsomhet i konsernets underliggende drift. Vi har soliditet og langsiktig likviditetstilgang som er tilstrekkelig til å kunne utvikle konsernet i henhold til strategiplanen, sier Kristiansen.

Moelven Industrier ASA eies av Glommen Skog SA, Eidsiva Vekst AS, Felleskjøpet Agri AS, Viken Skog SA, Mjøsen Skog SA, AT Skog SA.

Byggingen av verdens høyeste trehus godt i gang.

Viken Skog fikk omvisning i Mjøstårnet.

Bilde: Styret og ledelsen i Viken Skog var imponert over det de fikk se.