Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Prisen på sagtømmer stiger videre

Det er stor etterspørsel etter sagtømmer, og spesielt gran. Det resulterte i en ny prisøkning fra og med 1. mai. – Min erfaring er at det aldri har lønnet seg å spare på hogstmoden skog, fastslår skogsjef Lars Kristen Haug i Viken Skog.


Lars Kristen Haug

PRISHOPP: Prisene på sagtømmer fikk en god økning nå i mai, forteller Lars Kristen Haug.

Av Bjørn H. Pettersen

Av konkurransehensyn publiserer ikke Viken Skog sine tømmerpriser, tilsvarende som konkurrentene. Det er også en kjensgjerning at prisene varierer litt fra sted til sted, noe som innebærer at det til tider er noe høyere pris nær industri og havn/terminal.

Skogsjef Lars Kristen Haug understreker imidlertid at tømmerprisene nå har økt i hele Viken-området.

− Vi har økt prisene alle steder, og vi har i tillegg andelseiertillegg og tillegg for helårsdrifter. Har man hogstmoden skog, er dette en god tid å ha hogst på. Vi har god kapasitet når det gjelder tilgjengelige hogstmaskiner, så det er bare å ta kontakt med skogbrukslederen i ditt område, sier Haug.

SE VIDEO FRA STUDIO: Skogsjef Lars Kristen Haug og salgssjef Heidi Bålerud forklarer nærmere til Helene Nygaardsvik Ruud, leder for markeds- og eierkommunikasjon. Video: Egil Granum

Stor etterspørsel fra utlandet

Viken Skog forhandler tømmerpris med industrien flere ganger i året, og det er et opplagt mål for Viken Skog at tømmerprisene skal være høyest mulig for andelseierne. Når det gjelder sagtømmer, er det nylig fremforhandlet en ny og høyere pris for perioden mai, juni og juli.

− Prisøkningen skyldes først og fremst to forhold. Det ene er at det er lite virke tilgjengelig for salg, både i Norge og Sverige. Det andre er at det er stor etterspørsel etter norsk sagtømmer ute i Europa. Sagbrukene er altså villige til å betale mer for å sikre en stabil produksjon på sagbruket selv om trelastmarkedet nå er ganske så labert, opplyser Heidi Bålerud, salgssjef i Viken Skog.

PRISUTVIKLINGEN: Gjennomsnittspris for sagtømmer og massevirke, fordelt på gran og furu, i perioden fra januar 2014 til mars 2023. Grafen er laget av Norsk Skogbruk, basert på tall fra Skogdata AS. © Norsk Skogbruk

Lite tømmer langs skogsbilveiene

Salgssjefen legger til at Viken Skog har god kontroll på tømmeret som er avvirket, men som venter på å bli kjørt fra veltene.

− Viken Logistikk og tømmerbilsjåførene gjør en stor innsats, i likhet med entreprenørene. Noen steder har det vært vanskelig å komme frem til veltene med tømmerbil, noe som er vanlig for denne årstiden, men det har så langt gått etter forholdene. Noen dager utsettelse før sjåførene kan kjøre på en skogsbilvei er vi vant til å håndtere nå om våren, poengterer Bålerud.

Når det gjelder massevirke, er prisene uendret. Det vil si at prisen ligger på samme høye nivå som ved årsskiftet. Prisen på biovirke og bjørk er fallende, men er likevel langt bedre enn for ett til to år siden.