Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Solid årsresultat for Viken Skog-konsernet i 2018

Viken Skog-konsernet økte omsetningen med 11% til 2,4 mrd. kroner og leverte et positivt driftsresultat på 59,1 mill. kroner og et finansresultat på 18,6 mill. kroner i 2018. Årsresultatet endte på 74 mill. kroner. Konsernet omsatte 3,3 mill. kubikkmeter som gir en markedsandel på nær 30% i Norge.


Viken Skog SA Årsmelding 2018 kan du lese her

Morselskapet Viken Skog SA omsatte for 1,64 mrd. kroner som er en økning på 13% mot 2017. Driftsresultatet endte på 41,3 mill. kroner; en forbedring på 1,1 mill. kroner. Forbedringen er et resultat av økt volum samt at lønn og andre driftskostnader holdes på et rasjonelt nivå for å utnytte stordriftsfordeler i tømmeromsetningen. Viken Skog oppnådde et finansresultat på 15,7 mill. kroner, godt hjulpet av utbytte fra Moelven på 10,5 mill. kroner. Årsresultatet på 56,2 mill. kroner gir grunnlag for at styret anbefaler et utbytte på 8,4 mill. kroner til andelseierne. I tillegg er det gjennom året utbetalt 24,0 mill. kroner i andelseiertillegg.

Bilde: Økonomisjef Mette Toft Bjørgen og daglig leder Tor Henrik Kristiansen i Viken Skog er meget godt fornøyde med årsresultatet.

Veksten i 2018 var preget av et sterkt marked for tømmer med kapasitetsøkninger hos industrien spesielt i Sverige, samt effekter av arbeid med optimalisering av transport og hogstplanlegging. I 2018 introduserte Viken Skog verktøyet «EntreprenørApp», og denne skal bidra til videre forenkling og forbedring rundt planlegging av drift og kommunikasjon med hogstentreprenørene. Økt aktivitet på skogkultur er viktig for et langsiktig og lønnsomt skogbruk. For femte året på rad økte plantingen gjennom Viken Skog, og endte på 7,8 mill. planter. I siste femårsperiode er plantingen økt med hele 77%.

Bilde: Styret i Viken Skog SA 2018/2019. Fra venstre ansattrepresentant Hallgeir Thorsen, styremedlem Erland Lundby, styreleder Olav Breivik, styremedlem Ragnhild Hallenstvedt, nestleder Gudbrand Gulsvik, ansattrepresentant Halvor Ulven, styremedlem Kristine Nore og daglig leder Tor Henrik Kristiansen.

Datterselskapene leverer også gode resultater. SB Skog oppnådde et årsresultat på 5,4 mill. kroner og en omsetningsvekst på 11% i 2018. Viken AT Market økte omsetningen med 25% til 388 mill. kroner og leverte et årsresultat på 1,1 mill. kroner. Selskapet inngikk sommeren 2018 avtale med Vestskog om å overta eksportvolumet deres fra 2019, noe som legger grunnlag for ytterligere vekst. Datterselskapet Begna Bruk leverte et positivt årsresultat på 7,3 mill. kroner, hjulpet av et godt marked for takstoler samt god effekt i 2.halvår fra investeringen i ny høvellinje.

Samarbeid og kompetanse

-Vi i Viken Skog-konsernet har levert sterke tall i 2018. Veksten er drevet av økt omsetning, konkurransedyktig kostnadsnivå og en kompetansedrevet organisasjon av ansatte og skogeiere som hver dag, hele året jobber sammen med selskapets samarbeidspartnere for å utvikle en verdikjede i verdensklasse, sier daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen.

 

Her kan du laste ned pdf.utgaven av Årsmelding Viken Skog SA 2018