Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

SMS-varsling før oppdrag

Har du avtalt hogst med Viken Skog, får du nå et SMS-varsel i forkant av planlagt oppstart i skogen din. I varselet er det en lenke til en enkel nettside der du kan følge med på fremdriften av hogsten.


Lassbærer

ER PÅ VEI: Nå får du som skogeier SMS-varsel før hogstoppdraget starter. Her illustrert med Knut Eek i Røyken og Hurum Skogtjenester. Foro: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Nå i januar startet Viken Skog opp med SMS-utsending til skogeiere vi skal gjøre oppdrag for. IT-avdelingen har utviklet tjenesten på oppdrag for skogavdelingen og produksjonsavdelingen.

– Vi har innført denne SMS-varslingen for å gjøre skogeierne oppmerksomme på at vi kommer og cirka når vi kommer. En del skogeiere bor ikke i nærheten av skogeiendommen. Både for dem og mange andre anser vi dette som en fin måte å gi en beskjed om at det snart blir aktivitet i skogen deres, sier produksjonssjef Ståle Buraas i Viken Skog.

SMS: Varselet ser slik ut, med lenke til innlogging til en nettside der du kan følge oppdraget. SMS-en er satt til å gå ut klokka 12 fem dager før planlagt oppstart.

Hogst og skogkultur

Skogeierne får varselet fem dager før oppstart – basert på dato i Viken Skogs operative planer. SMS-varselet går automatisk ut til skogeiere i forkant av alle hogstoppdrag. Skogeiere som har bestilt planting, ungskogpleie og markberedning skal også få varsling når den tid kommer senere i år.

Fordi skogbruk i aller høyeste grad er en aktivitet som kan bli påvirket av værhendelser, er det ikke alltid mulig å si helt nøyaktig når hogstmaskinen kommer til skogen din.

– For å ta høyde for uforutsette hendelser før oppdraget starter, har vi satt at oppstart er om 3 til 10 dager. Hogstentreprenøren kan jo bli noe forsinket, eller de kan komme før det som er planlagt. Hvis det blir litt større endringer, vil skogbrukslederen ta kontakt, opplyser Ståle Buraas.

PRODUKSJONSSJEF: Ståle Buraas.

Kan følge oppdraget

I tillegg til selve varselet har IT-avdelingen laget en nettside der skogeieren kan følge oppdraget. For å komme inn på det aktuelle oppdraget må du logge inn med en kode. Denne koden står i SMS-en.

– I forbindelse med hogstoppdrag kan skogeieren følge med på hvor mye som er produsert, fremkjørt til velteplass, henteklart, transportert og innmålt. Det er viktig å poengtere at tallet under innmålt er det viktigste. Det er innmålt både skogeierne og vi i Viken Skog må forholde oss til ettersom det er Norsk Virkesmåling som har det endelige ordet når det gjelder tømmermålingen, understreker Ståle Buraas.

Også når det gjelder skogkultur blir det mulig å følge oppdraget. Har du flere aktive oppdrag, er det mulig å velge mellom de ulike oppdragene. Og på den samme nettsiden vil du dessuten kunne se dine oppdrag etter at de er avsluttet.

Om produsert og innmålt

Måling av tømmer er ikke eksakt ettersom tømmerstokkenes overflate varierer mellom hver stokk. Det vil derfor bli avvik mellom to målinger av samme tømmerparti selv med samme målemetode, forklarer Ståle Buraas.

– Selv om målenøyaktighet er i fokus og det selvfølgelig er sammenheng mellom tallene, er det ikke hensiktsmessig å sammenligne volumene produsert, fremkjørt, henteklart og transportert med innmålt. Avviket fra produsert til innmålt kan være fra noen få prosent og opp til rundt 10 prosent den ene eller andre veien, altså at det blir noe mer eller noe mindre når vi sammenligner produsert med sluttresultatet fra Norsk Virkesmåling, sier han.

– Avvik (pluss eller minus) fra innmålt (fasiten) er altså ikke bevis på at tømmer er «borte» eller «er kommet til» underveis til leveringssted. Og med mindre noe annet er avtalt spesielt, er det innmålt som er grunnlag for tømmeroppgjør, legger Ståle Buraas til.