Skogplanter Østnorge AS vant stort planteanbud

Skogplanter Østnorge AS vant anbudet på årlig leveranser av 2 millioner planter til SB Skog AS.


Bilde: Daglig leder i Skogplanter Østnorge Arne Smedstuen og styreleder Svein Haare.

I juni i år ble det kjent at SB Skog AS vant anbudet om drift av Statskogs skoger i Hedmark, Trøndelag og Nordland for perioden 2019 – 2022. Både pris og kvalitet lå til grunn ved tildeling av landets største skogoppdrag.

Som en konsekvens av dette øker SB Skogs behov av norske skogplanter og volumet ble lagt ut på anbud. Skogplanter Østnorge vant anbudet på årlig leveranser av 2 millioner planter. I tillegg til å ha det beste tilbudet, er Skogplanter Østnorge den produsenten i Norge som har kommet lengst med automatisering av produksjonen. Dette sikrer konkurransekraften og muliggjør ytterligere investeringer hos Skogplanter Østnorge.

Landsdekkende tilbud

Dette sikrer skogeieren konkurransedyktige plantepriser og muliggjør et landsdekkende tilbud av voksede planter til SB Skogs kunder. Daglig leder i SB Skog Kenneth Langsethagen er fornøyd med at planteavtalen nå er inngått. Avtalen gjelder for perioden 2021 til 2024.

-Vi har kjørt en ryddig anbudsprosess hvor vi har mottatt tilbud fra alle de tre planteskolene vi samarbeider med. Hverken Norgesplanter AS eller Skogplanter Midt-Norge AS nådde opp. Det er selvsagt synd at Skogplanter Midt-Norge i Trøndelag ikke nådde opp, men prisforskjellen ble for stor. Skogplanter Østnorge hadde helt klart det beste tilbudet. Med Skogplanter Østnorge kan vi nå tilby voksede planter til skogeiere også i Trøndelag og Nordland. Skogplanter Østnorge har investert i et moderne anlegg for miljøvennlig voksing av skogplantene og det har vi i SB Skog tro på. Med denne planteavtalen kan vi i SB Skog tilby både Statskog og private skogeiere i Trøndelag og Nordland konkurransedyktige priser og voksede planter med miljøvennlige kjemikaler mot snutebilleangrep, sier Langsethagen.

Viken Skog har gjort et strategisk valg ved å satse på Norsk planteproduksjon gjennom et tett samarbeid med Norgesplanter (Hokksund) og Skogplanter Østnorge (Biri).

Samarbeidet med Viken Skog og SB Skog er av stor betydning for satsingen til Skogplanter Østnorge ifølge styreleder Svein Haare.

-Denne avtalen er veldig positiv for oss. Med de store investeringene vi har gjort er det fullt mulig å øke volumet ytterligere. Med en økning på 2 millioner planter i året så betaler det seg. Samarbeidet vi har med Viken Skog og SB Skog er viktig for oss. Det som gjør det mulig for oss å gi et så godt tilbud er at vi har automatisert mye av produksjonen og får utnyttet kapasiteten bedre på maskinene våre. I tillegg er voksen som vi benytter på plantene miljøvennlige både i produksjonen og ute i naturen, sier styreleder Haare i Skogplanter Østnorge.

SB Skog AS hogger og omsetter årlig ca. 900 000 kbm. tømmer, og har en markedsandel på ca 8% på landsbasis. SB Skog har 50 ansatte, hovedkontor på Elverum og ni distriktskontorer. SB Skog er et reelt alternativ for alle skogeiere.

Skogplanter Østnorge  AS er et aksjeselskap med formål å sikre foryngelsen av våre skoger gjennom planteproduksjon og foryngelsesarbeid. Skogplanter Østnorge eies av Skogselskapet i Oppland med 57,1% og Skogselskapet i Oslo og Akershus med 42,9% av aksjene. Skogplanter Østnorge leier Biri Planteskole av Skogselskapet i Oppland.