Skogen vil gi grønn verdiskaping og viktige arbeidsplasser

‐ Næringslivet og skogen må samarbeide på nye måter fremover, sa administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund til 460 deltagere på Viken Skogs konferanse Tømmer & Marked.


 

Tekst: Roar Ree Kirkevold, NSF. Foto: Linda Camilla Strømsod, Viken Skog


Ifølge Skogen Lund vil det kunne være vanskelig for én bedrift å utvikle hele råvaren alene.

‐ Det er bedre å spesialisere seg og heller samarbeide med andre om bredden. Vi har altså nærhet til enorme naturressurser, hvor skogen utgjør en viktig del, slo hun fast.

Skogen Lund var også, som næringsministeren, optimist på skognæringens vegne framover.

‐ Vi kan ikke ta velferdsmodellen vår for gitt fremover, for Norge er ikke lenger i en økonomisk unntakstilstand. Dette er enda en grunn for hvorfor skognæringen har en så viktig samfunnsoppgave fremover med å bidra til det grønne skiftet og til ny industri og nye arbeidsplasser, avsluttet hun.

Skogen vil gi grønn verdiskaping og viktige arbeidsplasser – Norges Skogeierforbund