Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

-Skogen skal vokse og skogen skal brukes!

– Skogen skal brukes! Den er vårt største bidrag til å bekjempe klimaendringene. Dere sitter på den avgjørende ressursen, ikke la noen hindre dere fra å bruke skogen, sa tidligere statsminister i Sverige og skogeier Göran Persson til begeistrede deltakere på Viken Skogs konferanse Tømmer & Marked.


-Vi kan ikke la utviklingen av skogbruket styres av folk som ikke forstår næringen. Vi skogeiere må ta ansvar, utvikle skogen og bruke den aktivt i klimakampen, sa Göran Persson, da han åpnet Tømmer & Marked. Og han fikk stor støtte fra de 550 deltakerne i salen med overvekt av skogeiere (65%).

Etter at Persson gikk av som statsminister har han overtatt en gård i Sverige der han driver både skogbruk og kjøttproduksjon sammen med sin kone. Persson henvendte seg derfor til forsamlingen både som aktiv skogeier og som tidligere statsminister med mange gode faglige og politiske råd

– Skogen skal vokse og skogen skal brukes, det er viktig. Å bruke skogen er det største bidrag til å bekjempe klimaforandringene, sa Persson.

Tømmer & Marked har i løpet av bare 4 år blitt en av Skandinavias største skogkonferanser. Persson la fokus på klimaforandringer i sin åpningstale.

– De som forsøker å stoppe eller begrense skoghogsten skal også orke å svare på hva vi gjør med klimaforandringene. Hvordan kan vi minske bruken av den fossile brenneslen hvis vi ikke bruker den store voksende råvaren skogen.

Han fortalte også om den økonomiske utfordringen verden kan komme til å havne i, og at den også vil påvirke skogbruket i Norge.

– Vi lever i en tid der det er vanskelig å si hvordan økonomien vil utvikle seg. Når vi våkner i morgen kan vi ha en stor økonomisk krise, og da går også skogbruket med. Jeg har aldri vært så usikker på økonomien som jeg har vært nå.

Bilde: Styreleder i Viekn Skog, Olav Breivik og Göran Persson hadde mange gode samtaler ifm hans opphold i Norge på Tømmer & Marked og Breivik var tydelig imponert over den tidligere stasministeren og skogeieren.

Persson fortalte også om tilstanden for skogbruket i Sverige.

– Noen mener vi avvirker for mye. Det er jeg ikke enig i. Min erfaring kommer fra Sverige. Vi har aldri tatt ut mer skog enn vi gjør i dag, samtidig har vi mer skog enn noen sinne. Spør man det svenske folket, tror de nok vi driver rovdrift på skogen. Men da svarer vi at for hvert tre vi hogger, planter vi tre nye. Kanskje vi må ta på vår kappe at vi har vært for dårlige til å informere samfunnet bom hvordan vi skjøtter skogen? Vi kommer til å hogge mye skog, men ikke nok til å møte etterspørselen som kommer.

Persson kommenterte også det han påstår er en konstruert konflikt mellom et aktivt skogbruk og økt biologisk mangfold i skogen.

– Vi må ikke la oss presse til å ikke bruke skogen for å ivareta det biologiske mangfoldet. Ja, vi må ta dette på alvor, og naturligvis skal vi ta hensyn til andre arter og vekstområder for truede arter i skogen så vi ikke utarmer og ødelegger livsgrunnlaget og miljøet i skogen. Samtidig er våre erfaringer som skogeiere gjennom generasjoner at det er fullt mulig å drive et bærekraftig skogbruk i kombinasjon med å øke det biologiske mangfoldet, sa han.

Persson var også opptatt av at vi må forberede oss på at framtidige klimaendringer også vil påvirke skogbruket, og nevnte blant annet faktorer som mildere vintre med kortere driftssesong, varmere somre med tørke og økt fare for skogbranner, økende barkbilleskader, samt økende vind og stormskader, som noen av utfordringene for skogbruker.

– Dette er utfordringer vi må ta på alvor. Vi må ta i bruk forskning og kontinuerlig industriutvikling, slik at vi finner nye måter å håndtere disse forholdene på, sa han.

Han pekte også på faktorer som gjør han som tidligere finansministeren og statsminister ekstra bekymret for fremtiden.

-Det er dessverre en del urovekkende trekk i dagens internasjonale økonomiske og politiske situasjon, som gjør meg urolig. Vi har en høy befolkningsvekst i en rekke fattige land, økende økonomiske forskjeller og militære konflikter som begge deler bidrar til økt migrasjon som etter min mening ikke håndteres godt nok av mottakerlandene. I kombinasjon med redusert tillit til internasjonale avtaler og organisasjoner, samt populistiske politikere og en twittrende og uforutsigbar president i USA som blant annet truer med en internasjonal handelskrig.

Bilde: Det var en trivelig stemning med innslag av skogbruk utenfor inngangen til Sundvolden Hotel med bålpanner, hogstmaskin og motorsager.

Persson avsluttet med å igjen minne om at skogen må brukes.

-Skogen er et av våre viktigste redskaper for karbonbinding og lagring. Derfor er det utrolig viktig at vi bruker den aktivt i den internasjonale klimakampen, sa en overbevisende Persson.

IKEA

Det var ikke bare Göran Persson fra nabolandet Sverige som høstet gode kritikker etter sitt innlegg. Også Wood Supply Manager i IKEA, Ulf Johansson hadde publikum i sin hule hånd da han snakket om IKEAs videre planer for økt bruk av tre. De har allerede et treforbruk på 21 millioner kubikk i året og skal de nærmeste årene øke ytterligere med blant annet fokus på trebaserte tekstil i tepper, gardiner etc. Alt tømmeret de bruker i dag er FSC-sertifisert, men Johansson signaliserer vilje fra IKEA til å vurdere nærmere andre sertifiseringsordninger enn FSC, som han beskriver som både rigid og byråkratisk.