-Skogen må være grønn og nyskapende og skal brukes aktivt!

Se utdrag fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksens tale på Tømmer & Marked 2019 som han har høstet mange lovord for fra skognæringen. -Vi må utnytte skogen samtidig som vi tar vare på den på en bærekraftig måte. Det nytter ikke å sette en slags "osteklokke" rundt skogen, sa næringsministeren.


Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var klinkende klar på Viken Skogs konferanse Tømmer&Marked 2019: Skogens fortrinn må brukes aktivt dersom vi skal komme i mål i klimakampen, og samtidig fortsette å skape verdier. Ikke minst så blir det viktig å erstatte produkter basert på fossile ressurser som olje og gass med produkter basert på skog og trevirke. Se utdrag fra talen hans her: