Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

DNBs direktør for samfunnskontakt og næringspolitikk: -Skogen er et buzzord!

- Skogen er et buzzord på konferanser om bærekraft verden over. Det er vilje til å investere i en så viktig og grønn næring, sa Kaj-Martin Georgsen i DNB under Tømmer & Marked 2020. Georgensen var svært fornøyd med å delta: -Konferansen har en viktig funksjon for å synliggjøre det enorme potensialet som næringen har.


 

Skogen er genial og en del av det grønne skiftet

-For en bank som DNB som vil satse kapitalen på det grønne skiftet, er skogen og Tømmer & Marked en naturlig plass å være på, sa Kaj-Martin Georgsen i DNB under konferansen tidligere i år. 

"Bankmannen" har lenge forstått at skog er genialt: -Skog er en fantastisk bærekraftig ressurs fordi den er fornybar! Det at den binder C02 både i skogen og som foredlet produkt. -Den er sirkulerbar i sin natur. 

DNB vil satse mer på skog - og trenæringen

-Skog og trenæringen er en naturlig del av satsingen på grønn eiendom, hvor vi i DNB har som ambisjon å bidra med 130 milliarder kroner til finansiering frem mot 2025. Trehus, som blant annet Fantoftparken som Veidekke Norge nå bygger, er en del av dette, sier Kaj-Martin Georgsen. -Men vi må også bli flinkere til å renovere eksisterende bygningsmasse - Norge kan ikke fortsette å være på rivingstoppen. Tre kan være med i å forlenge levetiden for mer bærekraftige bygg. Det ligger fantastiske verdier i en lang verdikjede med mange produkter og næringen kan gjøre enda mer for å forløse det.

I en tid hvor banker dreier kapitalen i grønn retning, vil det altså være gode muligheter for flere lønnsomme prosjekter fremover. 

Se DNBs presentasjon her