Skogeierskolen ruler

Det manglet ikke på superlativene etter Viken Skogs Skogeierskole nr 2 på Krokkleiva. 55 nye skogeierelever har nylig gjennomført Skogeierskolen med glans og stikkord er kompetanse som lønner seg og entusiasme!


 

55 skogeierelever på Viken Skogeierskole på Krokkleiva i Hole

Maria Borch fra Jevnaker i Oppland angret ikke på at hun valgte å tilbringe en lørdag i midten av mars på Skogeierskolen.

-Dette var veldig bra og lærerikt, og ikke minst inspirerende! Jeg får kompetanse som lønner seg i Viken Skog. Jeg blir stolt av å drive skogen og familiegården videre, sa Maria.

Bilde: God stemning i klasserommet på Kleivstua

Martin Mabro (26) fra Øvre Eiker i Buskerud skal snart overta skog.

-Dette har vært veldig nyttig og nå vet jeg mer hva som skjer i skogbruket. Ikke minst har jeg fått nyttige tips om hvordan jeg kan gjøre det mer kostnadseffektivt. Jeg er veldig glad for at jeg dro hit og anbefaler alle andre som skal overta eller nylig har overdratt skog om å delta på Skogeierskolen til Viken Skog, sier Mabro.

Guro K. Moss Gisleberg og Anders Helle Mork fra Oslo skal flytte hjem til Guros slektsgård i Hakadal i Nittedal til sommeren for å overta.

-Dette har helt klart vært veldig bra og lærerikt, også ble vi oppmerksomme på ting vi ikke visste. Etter denne dagen på skogeierskolen kan jeg plutselig snakke med pappa om skog og tiltak som kan være klokt å gjøre. Selv om vi overtar nå i juli, så vil pappa følge med oss tett og samarbeide, sier Guro.

-Jeg mener dette har vært en meget bra dag hvor vi begge lærte utrolig mye, også er jeg overrasket over hvor teknologisk, moderne og effektiv skognæringen er. Det er absolutt ikke gammeldags og de digitale løsningene på skogbruksplanen på DinSkog er jo veldig bra. Vi planlegger å bli med på uteskoledag til våren, sier Anders.

Ekteparet Marielle Berggren og Lars Kristen Holst hadde tatt turen helt fra Karlstad i Sverige for å delta på Skogeierskolen.

-Dette var veldig bra og et proft opplegg. Jeg har fått en fordypning i skognæringen, og lært mye i dag, sier Marielle.

Hun får støtte av mannen Lars Kristen Holst. De skal etter hvert overta skog i Søndre Land i Oppland.

-Jeg må si at jeg er positivt overrasket over dagen. Jeg kan mye fra før, men det var lagt opp på en veldig bra og pedagogisk måte. Jeg har fulgt Viken Skog i over 20 år og det er moro å se den utviklingen og fornyingen som selskapet har gått igjennom de siste årene. Jeg kjenner meg stolt av å være andelseier i Viken Skog. Det var verdt turen å reise helt fra Sverige for å delta på Skogeierskolen, og vi har allerede bestemt oss for at vi skal delta på Uteskolen til våren, sier Lars Kristen som også for øvrig stakk av med seieren i den uhøytidelige skogeksamen med Kahoot på slutten av dagen.

Fra Sande i Vestfold hadde det entusiastiske ekteparet Ingrid Mjelde Gran og Øivind Gregersen tatt veien til Krokkleiva.

-For meg personlig er dette det smarteste jeg har gjort siden jeg tok voksenagronom for 3 år siden! Det er så nyttig med faglig påfyll av kompetanse også er det viktig med nettverksbygging.Det var virkelig et profesjonelt opplegg på Viken Skogeierskole, med et veldig høyt fagnivå med relevant informasjon. Det var veldig bra å starte med skogens stammespråk., og lokasjonen og rammene rundt Skogeierskolen var helt perfekte. For meg skaper det helt klart entusiasme til å drive et aktivt skogbruk i skogen min videre! Det blir moro å ta dette til neste generasjon og presisere viktigheten av å drive et aktivt skogbruk 365 dager i året. Jeg blir så inspirert! Vi overtok skogen for 2 år siden og er andelseiere i Viken Skog. Vi har allerede bestemt oss for å delta på Uteskolen i mai, sier den blide skogeieren fra Vestfold Ingrid Mjelde Gran og får en god klem av ektemannen Øivind Gregersen.

Bilde: Ingenting å si på humøret på Skogeierskolen

Bilde: Holeværingene Magnus Langslet og Kåre-Magnus Bråthen var fornøyd med å delta på Skogeierskolen i hjembygda Hole.

Helene Nygaardsvik Ruud er markeds og arrangementsleder i Viken Skog og «rektor» på Skogeierskolen.

-Det er moro å arrangere når engasjementet og tilbakemeldingene fra «skogeierelevene» er så bra. Det inspirerer virkelig oss ansatte i Viken Skog! Vi har et stadig ønske om å forbedre oss ­og selve konseptet «Skogeierskolen». Derfor evaluerer vi og ber om at elevene besvarer noen spørsmål i etterkant, sier Ruud.

Bilde: På pallen i skogeiereksamen med Kahoot. Hersammen med "rektor" Ruud.

Her er et utdrag fra noen av tilbakemeldingene i etterkant:

Fakta Viken Skogeierskole nr. 2 som ble avholdt i midten av mars 2018

  • 55 elever (noen kom helt fra Karlstad i Sverige)
  • Skogeierelevene har skog i hele Viken-land. Dvs.: Hallingdal, Eiker, Ringerike, Hadeland, Vestfold, Numedal, Akershus, Oppland og Agder (Lyngdal).
  • 60% av elevene kommuniserte at de hadde veldig lite kunnskap om skog før Skogeierskolen 
  • 25% av sier at de har noe praktisk erfaring.
  • Halvparten av skogeierelevene er andelseiere i Viken Skog – de aller fleste skal overdra og overføre andelseierskapet.
  • 35 % av elevene var under 34 år. 40% var mellom 35-49 år og 25% var over 50 år-
  • 48% av skogeierelevene var kvinner

Ønsker du, -eller kjenner du noen som kan være aktuelle til  å delta på Viken Skogeierskole? Les mer her