Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Skogeiere: Husk å ta nytt PEFC-kurs

Skal du hogge eller planlegge hogst i skogen din selv? Fra 1. mars 2024 må du kunne dokumentere at du har tatt kurs i Norsk PEFC Skogstandard for å få levert tømmer. 


Hogst med motorsag

KURS FØRST: Skal du gjøre noe med motorsaga i egen skog? Da må du ta nytt PEFC-kurs. Illustrasjonsfoto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Alle som skal selge tømmer til industriformål, er pliktet til å oppdatere seg på den nye skogstandarden som ble innført 1. mars 2023. Sertifikatholdere har fått en overgangsfrist på ett år til å sette seg inn i den nye skogstandarden. 

– Hvis en del av skogen er gjenstand for hogst der tømmeret går til industriformål, gjelder reglene også for annet arbeid i skogen. Dette er PEFC-standarden tydelig på. Det handler enkelt og greit om å ha nødvendig kompetanse til å drive et bærekraftig skogbruk, og kompetanse er en lett bør å bære, fastslår Lars Kristen Haug, skogsjef i Viken Skog.

ANBEFALER KURSET TIL ALLE: Kurs i Norsk PEFC Skogstandard må tas før man setter i gang med vedhogst og lignende, understreker skogsjef Lars Kristen Haug. – Ikke gå ut i skogen med motorsaga før du har tatt kurset. Vi må gjøre ting ordentlig, understreker han.

Gjelder hele eiendommen

PEFC-kurs gjelder altså for alt av hogst og andre tiltak der skogeieren selv tar på seg ansvaret for planlegging og gjennomføring. Hvis du som skogeier ikke har noen planer om å gjennomføre egne tiltak i skogen, kan du la en gruppesertifikatholder ta på seg ansvaret. Viken Skog har det som kalles gruppesertifikat.

Det er også unntak for dem som ikke skal selge noe tømmer til industriformål. Men det er altså ikke slik at noe av skogeiendommen er PEFC-sertifisert og andre deler ikke er det, understreker Haug.

I PEFC-standardens krav til sertifikatholdere står det blant annet følgende:

  • De skal ha inngående kjennskap til skogbruk.
  • Kurs i Norsk PEFC Skogstandard skal være gjennomført.
  • De skal ha grunnleggende kjennskap til rutinene og prosedyrene rundt miljøstyringssystemet og til sin rolle og sitt ansvar.
  • Det kan stilles krav til sertifikatholder om årlig oppfølging.

– Dette er blant kravene Viken Skog må følge. Entreprenørene og skogsoperatørene må også gjennomføre PEFC-kurs. Og det samme gjelder altså for skogeiere som skal gjennomføre hogst og planlegge hogst i egen skog, fastslår skogsjefen.

Flere muligheter å ta kurset på

Det er per i dag to måter å ta kurs i den nye PEFC-standarden på:

  1. nettkurs gjennom Skogskolen.no
  2. kurs i regi av Skogkurs (se kursoversikt under emneknaggen sertifisering og miljø)

Nettkurset koster 1250 kroner, og kan betales med Skogfond.

VIKTIG: Kursbevis må sendes til Viken Skog på post@viken.skog.no etter fullført kurs OBS: Hvis du har tatt kurset for å utføre hogst/tiltak i en skog du ikke er tinglyst som eier selv (f.eks. ektefelle/øvrig familie står som skogeier), eller du forvalter kommuneskog/almenning/sameie, er det ekstra viktig at du sender kursbeviset + opplysninger om hvilken/hvem sin skog du skal drive i (skal du drive for flere enn én skogeier, må du oppgi navn på disse også).

 

– Nettkurset tar normalt fra seks til åtte timer, og kurset kan gjennomføres over flere dager. Det er et nyttig og lærerikt kurs. Eier du skog, anbefaler jeg at du tar kurset, selv om du ikke skulle ha noen planer om å hogge selv eller gjøre andre tiltak i egen skog. Alle skogeiere vil ha nytte av å ta kurset, sier Lars Kristen Haug.

Elling Tryterud i Viken Skog har holdt flere kurs i PEFC-standarden i år, og til sammen har 125 personer tatt kurs i den nye utgaven av standarden.

– Husk at ny skogstandard krever at man tar nytt kurs. PEFC-kurs tatt før den nye skogstandarden kom, vil altså ikke være gyldig bevis på nødvendig kompetanse fra 1. mars 2024, understreker Tryterud.

– Veldig nyttig å ta kurset

Solveig Haugan Jonsen fra Vivestad i Vestfold er blant dem som har tatt kurs i den nye skogstandarden.

– Vi setter bort hogst til Viken Skog, men gjør en del selv, blant annet planter vi og gjør ungskopleie. I tillegg planlegger vi hvilke bestander vi ønsker å gjøre tiltak i. Vi ønsker å ha mest mulig kunnskap om det vi gjør av skogbrukstiltak og hvorfor vi skal følge skogstandarden, for eksempel når det gjelder hogst, kantsoner og livsløpstrær. Derfor ville jeg ta kurset, og gjorde det tidligere i år gjennom et opplegg med Elling Tryterud i Viken Skog, forteller Solveig Haugan Jonsen.

Hun sier hun hadde svært god nytte av kurset.

– Teoridelen på Teams var fin å ha som en start. Den nye standarden inneholder jo en del nye krav, og dessuten er det fint å få frisket opp kunnskapen. Dagen ute være både artig og interessant, med Elling som en svært god foredragsholder. Det var kjempefint å være ute i skogen og se de ulike problemstillingene man må tenke på, og i tillegg var det hyggelig å møte andre skogeiere. Jeg mener at alle skogeiere har nytte av kurset for å få et minimum av kunnskap og kunne mene noe de hensynene vi må ta i skogen for at vi skal kunne ha et bærekraftig skogbruk, sier Haugan Jonsen.

PEFC-KURS, UTEDAG: Elling Tryterud har blant annet holdt kurs i den nye PEFC-standarden i Kongsberg. Foto: Solveig Haugan Jonsen

Les mer om PEFC-standarden (PEFC N 02:2022) her.

Fakta:

I PEFC-standardens krav til sertifikatholdere (PEFC N 03:2022) står det dette om skogeiers ansvar (se side 20 i PDF-en):

Skogeier skal ha den kompetansen om Norsk PEFC Skogstandard som er nødvendig for å kunne planlegge og å gjennomføre de aktuelle skogtiltakene i samsvar med kravene. Ved å gjennomføre kurs i Norsk PEFC Skogstandard, vil skogeier normalt få dekket dette kompetansebehovet.

Dersom skogeier ikke har nødvendig fagkompetanse, skal beslutninger vedrørende tiltaket i skogen bistås av personer med kompetanse. Gruppesertifikatholder skal kunne tilby skogeier tilfredsstillende opplæring i Norsk PEFC Skogstandard.

***

NB! I en tidligere utgave av denne artikkelen sto det i ingressen at også planting krever PEFC-kurs. Det stemmer ikke. Krav om PEFC-kurs gjelder kun hogst og planlegging av hogst. Skogeiere som skal plante selv, får et faktaark og nødvendig informasjon om hvordan man planter, men behøver ikke å ta PEFC-kurs ettersom det bare er noen få punkter i skogstandarden man må ha kjennskap til.