Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Skogbruk og COVID-19

Coronaviruset og tiltakene fra myndighetene har påvirket hverdagen til Viken Skogs andelseiere, ansatte, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig i snart 6 uker. Det startet med innføring av hygienetiltak 3. mars, og etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet ble ytterligere tiltak iverksatt 13. mars med blant annet innføring i bruk av hjemmekontor. Målet har hele tiden vært å opprettholde normal drift, og så langt har Vi i Viken unngått både smitte og permitteringer. Dette kan tilskrives etterlevelse av tiltakene for å begrense smitte, samt et godt samarbeid og kommunikasjon i hverdagen mellom andelseiere, ansatte og samarbeidspartnere.


Bilde: Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen

Avvirkningen er redusert med nesten 50% siden sommeren 2019, noe som gjør det svært krevende å opprettholde et aktivt skogbruk for hele verdikjeden. Spesielt hogstentreprenørene og tømmerbil-sjåførene vil, om ikke markedet for sagtømmer endrer seg de neste månedene, kunne få utfordringer med beskjeftigelse. Dette er ikke nytt for skogbruket. Markedet har sviktet før også, men at hele verden stopper opp for de fleste sektorer er nytt. Vi i Viken har derfor gått til det skritt at de hogstlagene som har en samarbeidsavtale vil bli prioritert, med den konsekvens at enkelte hogstlag uten avtale må stoppe. Vi mener dette er riktig da hogstentreprenører med avtale gir andelseierne forutsigbarhet på avvirkning også i gode tider. Modellen vi arbeider etter er at andelseierne har prioritet og hogstentreprenørene likebehandles.

 

Coronaviruset har også skapt utfordringer for planting denne våren. Dette skyldes at brorparten av arbeidsstyrken er utenlandsk arbeidskraft, og med restriksjoner på utreise og bruk av karantene har det vært usikkerhet på om det ville være mulig å få gjennomført planting av 9,5 millioner planter. Heldigvis har myndighetene lettet på disse restriksjonene slik at det ser ut som sesongen tilnærmet kan gjennomføres som planlagt. Det vil si at plantene kommer i jorda til de skogeierne som har bestilt planting.    

 

Myndighetene har kommet med en tiltakspakke til skogbruket for å bidra til å opprettholde aktivitetsnivået i en vanskelig periode. Dette er positivt, selv om det hadde vært ønskelig med nye friske penger til næringen og ikke kun omdisponeringer av budsjett. Samtidig viser tiltakspakken nytten av at andelslagene gjennom Norges Skogeierforbund samarbeider med de andre interesseorganisasjonene i næringen for å oppnå politiske resultater. Her som tidligere er suksesskriteriet å opptre med én stemme på vegne av skognæringen.

 

Vi i Viken skal bidra til et langsiktig og lønnsomt skogbruk. Det kommer en tid etter Corona og vi oppfordrer derfor våre andelseiere til å kontakte sin lokale skogbruksleder for en befaring og bli bedre kjent med egen skog. Vi har kompetanse som lønner seg og en prat på telefon eller i skogen om hogst, tjenestepakke eller skogskjøtsel vil bidra til et aktivt skogbruk i en utfordrende tid. Vi har den fordelen at vår aktivitet foregår ute i naturen, så med en sikkerhetsavstand på 2 meter, og unngå samkjøring i bil er aktivitet fullt mulig. Dette sikrer også nødvendig økonomi for Viken Skog og verdiskapning for samfunnet.

 

Vi sees i skogen!

Tor Henrik