Fortsatt skogbrannfare - bedring i helgen

I forrige uke kom det litt nedbør. Men nå er det igjen skogbrannfare i hele vårt område.


Skogbrannfare

ORANGE: Kart over skogbrannfaren i Sør-Norge fra 20. mai. Skjermdump fra skogbrannfare.met.no, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De bruker kart fra ©OpenStreetMap-bidragsyterne.

Det har regnet litt denne uken og de nærmeste dagene skal det komme litt mer nedbør på østlandet. I helgen vil skogbrannfareindeksen sannsynligvis reduseres til noe fare. Men husk at det er lokale forskjeller!

FREDAG 20. MAI ER DET ORANGE: Se skogbrannfare.met.no.

Metereologisk institutt melder at 21 stasjoner i Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark registrerte sin laveste nedbørsmengde i mars. Noen av disse stasjonene hadde mer enn 90 prosent mindre regn enn normalt for måneden.

April var den niende tørreste måneden som noen gang er registrert siden disse målingene startet i 1900. I Viken, Vestland, Agder, Rogaland og Vestfold og Telemark hadde 13 stasjoner sin tørreste april siden målingene startet.

Mai har hittil gitt noe regn, men det kan ikke klassifiseres som betydelige mengder. Yr.no hadde fredag 13. mai et generelt oransje nivå for hele Østlandet. Meteorologene beskriver situasjonen slik: Lokalt stor gress- og skogbrannfare til det kommer nedbør av betydning.

Ekstra tørt i vindfallområder

Hogstentreprenørene er nå i beredskap. De har nye og innskjerpende rutiner å følge når faren for skogbrann kommer på oransje og rødt nivå. Forsikringsselskapet Skogbrand maner til forsiktighet, og ber alle være ekstra årvåkne:

− Det kartet ikke tar hensyn til, er situasjonen med vindfall. Dersom det fortsetter med lite nedbør på Østlandet i mai, kan det bli rødt nivå i et langt større område enn i dag. Og dersom det blir brann der det er opprydding etter vindfall, kan det bli voldsomt, sier Kjetil Løge, direktør for skogforsikring i Skogbrand.

Husk beredskapspakken

Produksjonssef i Viken Skog, Ståle Buraas, har nå gått ut med nye rettningslinjer til alle hogstentreprenørene som er tilknyttet Viken Skog. Han sier at de nå har et særskilt ansvar når de jobber i den tørre skogen:

– Nå som det er så tørt kan en liten gnist fra belter eller kjetting forårsake skogbrann. Det samme kan sagkjedet på hogstaggregatet dersom det treffer stein. Dette gjelder spesielt ved vindfallhogst. Derfor har vi nå laget nye retningslinjer for entreprenørene. Alle entreprenører som jobber for oss må nå blant annet ta et eget brannvernkurs i mai, sier Ståle Buraas.

ALLE MÅ TA BRANNKURS: Produksjonssjef Ståle Buraas sier at alle hogstentreprenører snarlig ta et eget brannvernkurs for å få lov til å jobbe for Viken Skog. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Buraas understreker at det er svært sjelden at det oppstår skogbrann i forbindelse med hogst, og at entreprenørene er viktige «brannvoktere» ute i skogen:

– Det er viktig at vi er i skogen og følger med. Vi har utstyr som kan hjelpe brannvesenet ved slukking av en brann. Som aktører ute i skogen har vi et stort ansvar for å gjøre det vi kan for å forhindre store skogbranner, sier produksjonssjef, Ståle Buraas.

Burås forteller at alle entreprenørene også må ha en egen beredskapspakke som består av en 25-liters vanndunk, en vannkanne med spredehode, en spade og en skogbrannstryker. I tillegg til krav om å ha beredskapspakken på hogstmaskiner og lassbærere, gjøres det en løpende risikovurdering av hver enkelt drift hvor de viktigste momentene i risikovurderingen er:

  • Man bør kjøre maskinene uten belte eller kjetting (gjelder også ved oransje farenivå)
  • Man bør kjøre fra natt til formiddag
  • Man bør kappe høyere opp på stammen for å minimere muligheten for gnister
  • Det skal være vakthold etter maskinarbeid i minst én time ved rødt farevarsel
  • Ekstra vanntank ved velteplass ved rødt varsel
  • Man bør unngå å kjøre over gamle hogstflater
  • Man bør flytte driften til et sted der brannfaren er mindre
  • Man skal melde ifra til lokalt brannvesen i forkant av hogst
  • Man skal ha mobildekning i hele område hvor man jobber, eventulet beredskapsradio

VANN, SPADE OG STRYKER: Skogbrands beredskapspakke koster 985 kroner. Dette eller tilsvarende utstyr skal være på hogstmaskinen og lassbæreren fra og med oransje farenivå. Foto: Skogbrand

Skogeiere kan bli pålagt vakthold

Skogeiere kan bli pålagt å holde vakt etter skogbrann, noe som er aktuelt dersom det brenner eller er fare for brann flere steder i samme område. Skogeier er ansvarlig etter overlevering, og bør ta kontakt med brannvesenet ved behov.

Enkel informasjon om rutiner og sikringstiltak ved pålagt vakthold finnes på Skogbrands nettsider.