Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Økt skogbrannfare de neste dagene

Skogbrannfaren øker igjen, særlig i vest og i øst i vår geografi.


Skogbrannfare

ØKT BRANNFARE: Kart over skogbrannfaren fra 11. juli. Bildet viser dagen i dag (til venstre) og de to neste dagene. Skjermdump fra skogbrannfare.met.no, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De bruker kart fra ©OpenStreetMap-bidragsyterne.

DE NESTE DAGENE BLIR DET RØDT OG MØRKERØDT FLERE STEDER: Se skogbrannfare.met.no

Det har vært flere skogbranner hittil i sesongen. Den største av dem pågår fortsatt i Nissedal i Telemark, der brannvesenet per nå ser ut til å ha fått kontroll på brannen etter at flammene har rast i et 3000 dekar stort område. Les mer på NRK.no.

Tidligere i år har det vært flere mindre branner i vår geografi, blant annet i Halden, Eiker og Asker. Alle disse brannene har heldigvis blitt slukket raskt slik at stor spredning ble unngått.

Etter en svært tørr vår har det vært flere perioder med nedbør på Østlandet. Farenivået for skogbrann har variert veldig de siste to-tre månedene, og nå er det altså økende igjen.

Ekstra tørt i vindfallområder

Hogstentreprenørene er i beredskap. De har nye og innskjerpende rutiner å følge når faren for skogbrann kommer på oransje og rødt nivå. Forsikringsselskapet Skogbrand maner til forsiktighet, og ber alle være ekstra årvåkne:

− Det kartet ikke tar hensyn til, er situasjonen med vindfall. Dersom det fortsetter med lite nedbør på Østlandet i mai, kan det bli rødt nivå i et langt større område enn i dag. Og dersom det blir brann der det er opprydding etter vindfall, kan det bli voldsomt, sier Kjetil Løge, direktør for skogforsikring i Skogbrand.

Husk beredskapspakken

Produksjonssef i Viken Skog, Ståle Buraas, har nå gått ut med nye rettningslinjer til alle hogstentreprenørene som er tilknyttet Viken Skog. Han sier at de nå har et særskilt ansvar når de jobber i den tørre skogen:

– Nå som det er så tørt kan en liten gnist fra belter eller kjetting forårsake skogbrann. Det samme kan sagkjedet på hogstaggregatet dersom det treffer stein. Dette gjelder spesielt ved vindfallhogst. Derfor har vi nå laget nye retningslinjer for entreprenørene. Alle entreprenører som jobber for oss må nå blant annet ta et eget brannvernkurs i mai, sier Ståle Buraas.

ALLE MÅ TA BRANNKURS: Produksjonssjef Ståle Buraas sier at alle hogstentreprenører snarlig ta et eget brannvernkurs for å få lov til å jobbe for Viken Skog. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Buraas understreker at det er svært sjelden at det oppstår skogbrann i forbindelse med hogst, og at entreprenørene er viktige «brannvoktere» ute i skogen:

– Det er viktig at vi er i skogen og følger med. Vi har utstyr som kan hjelpe brannvesenet ved slukking av en brann. Som aktører ute i skogen har vi et stort ansvar for å gjøre det vi kan for å forhindre store skogbranner, sier produksjonssjef, Ståle Buraas.

Burås forteller at alle entreprenørene også må ha en egen beredskapspakke som består av en 25-liters vanndunk, en vannkanne med spredehode, en spade og en skogbrannstryker. I tillegg til krav om å ha beredskapspakken på hogstmaskiner og lassbærere, gjøres det en løpende risikovurdering av hver enkelt drift hvor de viktigste momentene i risikovurderingen er:

  • Man bør kjøre maskinene uten belte eller kjetting (gjelder også ved oransje farenivå)
  • Man bør kjøre fra natt til formiddag
  • Man bør kappe høyere opp på stammen for å minimere muligheten for gnister
  • Det skal være vakthold etter maskinarbeid i minst én time ved rødt farevarsel
  • Ekstra vanntank ved velteplass ved rødt varsel
  • Man bør unngå å kjøre over gamle hogstflater
  • Man bør flytte driften til et sted der brannfaren er mindre
  • Man skal melde ifra til lokalt brannvesen i forkant av hogst
  • Man skal ha mobildekning i hele område hvor man jobber, eventulet beredskapsradio

VANN, SPADE OG STRYKER: Skogbrands beredskapspakke koster 985 kroner. Dette eller tilsvarende utstyr skal være på hogstmaskinen og lassbæreren fra og med oransje farenivå. Foto: Skogbrand

Skogeiere kan bli pålagt vakthold

Skogeiere kan bli pålagt å holde vakt etter skogbrann, noe som er aktuelt dersom det brenner eller er fare for brann flere steder i samme område. Skogeier er ansvarlig etter overlevering, og bør ta kontakt med brannvesenet ved behov.

Enkel informasjon om rutiner og sikringstiltak ved pålagt vakthold finnes på Skogbrands nettsider.