Skogbrannfare på Østlandet

Brannfaren er for tiden stor. Varmt og tørt vær kombinert med vind gir en stor skogbrannfare i flere områder på Østlandet.


 

I nesten hele Sør-Norge er det nå stor gress-, lyng- og skogbrannfare.

Det ventes heller ikke regn fremover, noe som igjen øker faren. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt, skriver Meteorologisk institutt på Twitter. Det er sendt ut obs-varsel for stor skogbrannfare Østafjells.

Viken Skog følger nøye med på brannindeksen

 

-Vi følger skogbrannindeksen pr. kommune og iverksetter tiltak fortløpende ved behov. Vi har informert de som jobber i skogen om skogbrannfaren og de tiltakene vi har i Viken Skog ved brannfare, sier produksjonssjef i Viken Skog, Tore Askilsrud.

Brannindeksen ligger på http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html  Følg med her for oppdateringer. Det vil være lokale variasjoner avhengig av skog- og marktype, eksponering etc.

Skogbrannforebygging

Viken Skog har i samarbeid med Skogbrand hatt en gjennomgang med Viken Skogs samarbeidende skogsentreprenører på hva man kan gjøre av tiltak for skogbrannforebygging ved skogsdrift og hva man eventuelt gjør dersom det starter en skogbrann. Det ble delt ut beredskapspakker til alle som har deltatt.

Beredskapspakkene skal gjøre det mulig å slukke mindre branner og består av følgende:

 • vanndunk på 25 liter fylt med vann og såpe for økt slukkeeffekt
 • vanningskanne med spredehode
 • skogbrannsmekke
 • hakke
Tiltak for skogsarbeid ved brannfare
 • Informer om brannfare til alle aktører
 • Unngå bålbrenning. Forbud 15.april - 15. september
 • Sorter arbeidsoppdragene etter brannfare - normalt minst brannfare på de beste boniteter
 • Driv nærmest mulig vei
 • Unngå om mulig bruk av belter og kjettinger (gnistfare)
 • Sørg for tilstrekkelig kommunikasjonsmuligheter
 • Ha brannslukningsapparat eller vannkanne tilgjengelig
 • Gå over arbeidsfeltet før det forlates for dagen

Generelt bør man vise forsiktighet og sørge for godt vedlikehold og ettersyn på alt teknisk utstyr.

Tiltak ved skogbrann
 • Sørg for rask og nøyaktig varsling, på telefon 110
 • Bistå brannvesen i den grad de har behov, samt ha oversikt over nærmeste vanntilgang
 • Sørg for at adkomstveiene ikke er sperret av skogsmaskin, bil eller annet