Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Skogbrannfare på Østlandet

Skogbrannfaren er nå på oransje og rødt nivå de fleste steder på Østlandet de neste dagene. Rødt nivå indikerer stor skogbrannfare.


Skogbrannfare 160524

ORANSJE OG RØDT: Utsnitt fra skogbrannfareindeks, som er utarbeidet av DSB og Meteorologisk institutt. Skogbrannfaren øker de neste dagene.

Av Bjørn H. Pettersen

Lite nedbør og høyere temperaturer i løpet av de siste dagene har økt faren for skogbrann. Langtidsvarselet viser dessuten at det ikke er meldt noe regn i dagene som kommer, verken i Østfold, Vestfold, Akershus, Buskerud eller Innlandet.

– Det indikerer at det er på tide å minne om skogbrannfaren, både til skogeiere, hogstentreprenører og ikke minst til folk som ferdes i skogen. Vi står foran en langhelg hvor vi forventer økt aktivitetsnivå i skog og utmark. Det er generelt bålforbud fra 15. april, og nå er det veldig viktig at alle er årvåkne og følger rådene for å unngå skogbrann, sier Børge Gamst, stabssjef ved Asker og Bærum Brann og Redning.

Han opplyser at brannvesenet nå går ut med varsler om den økende skogbrannfaren.

Her finner du skogbrannfareindeksen.

Ni helikoptre i beredskap

Skogbrannrådet, der representanter fra brannvesenet, kommunene, statsforvalterne, skognæringen og Sivilforsvaret er med, har siden slutten av april hatt løpende møter om skogbrannfaren. Skogbrannrådet jobber blant annet med forebyggende arbeid, utveksling av informasjon og koordinering av innsats dersom det oppstår skogbrann.

– Det er spesielt tørt i lyng og undervegetasjon rundt om i skogene nå. Alle som jobber i skogen må ta hensyn til dette, blant annet operatører av skogsmaskiner, understreker Gamst.

Alle entreprenører må nå kjøre med beredskapspakken, det vil si en 25-liters dunk med vann, en vannkanne med spredehode, en spade og en skogbrannstryker.

Det er per i dag (torsdag 16. mai) ni skogbrannhelikoptre i beredskap, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er ett helikopter fast stasjonert på Torp i Sandefjord kommune. I tillegg er det nå satt inn to helikoptre på Kjeller i vår geografi. De seks andre skogbrannhelikoptrene er på Værnes i Trøndelag (to stykker), i Stavanger (to stykker), i Voss og på Kjevik i Kristiansand.

Rutiner ved stor brannfare

I samarbeid med Skogbrand utarbeidet Viken Skog nye rutiner for å forebygge skogbrann da det var svært stor brannfare sommeren 2018. Dersom det ikke kommer betydelig med regn i løpet av de nærmeste dagene og ukene, kan disse rutinene bli aktuelle igjen.

I tillegg til å ha beredskapspakken på hogstmaskiner og lassbærere, er dette rutinene som skal vurderes i forbindelse med hver enkelt drift når det er rødt farenivå:

  • Om man bør kjøre maskinene uten belte eller kjetting (gjelder også ved oransje farenivå).
  • Om man bare bør kjøre fra natt til formiddag.
  • Om det bør kappes høyere opp på stammen for å minimere muligheten for gnister.
  • Om det bør være vakthold etter maskinarbeid.
  • Om man bør unngå å kjøre over gamle hogstflater.
  • Om man bør flytte driften til et sted der brannfaren er mindre.

– Vi må gjøre det vi kan for å unngå skogbrann. Vi støtter oss på rutinene, har god dialog med brannvesenet og tar mer hensyn dersom brannfaren øker. Dette fungerte veldig bra i 2018, og vi unngikk skogbrann. Noen steder oppsto det ulming, men det ble raskt slukket av entreprenørene selv, sa Anders Aschjem, produksjonskoordinator i Viken Skog, da skogbrannfaren var tema på et møte med entreprenørene våren 2022.

Les mer om beredskapspakken, rutinene og at skogeiere kan bli pålagt vakthold.