Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Skogbrand oppgraderer forsikringene

Skogbrand er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge. Nå forenkler de produktene sine, blant annet fordi skogen i fremtiden etter alt å dømme blir mer skadeutsatt på grunn av klimaendringene.


Hedalen, november 2021

SKOGFORSIKRING: Ifølge forskerne kommer skogen til å bli mer utsatt for skade i fremtiden. Endrede værtyper som mildere klima, flere stormer, større mengder nedbør og ekstremtørke vil ha innvirkning på skogen. Illustrasjonsfotoet er fra Hedalen i Sør-Aurdal, november 2021. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

– Vi vil naturligvis at flest mulig skogeiere skal være forsikret mot skader i skogen de eier. Vi vet at det kommer nye stormer, men vi vet ikke hvor de treffer hardest eller hvor omfattende de blir. Man forsikrer seg mot de uforutsette hendelsene, slik det også er med forsikring av for eksempel hus og bil, understreker Trude Rønning Okkenhaug, rådgiver i Skogbrand.

Hun er mye rundt om der skogeiere møtes, blant annet på møter i regi av Viken Skog.

– Det er fortsatt skogeiere som ikke vet at Skogbrand er det eneste selskapet som forsikrer skog her i Norge. Noen tror at de er dekket av statens naturskadeordning, men den har aldri dekket skogbrann, og stormskader i skog sluttet staten å dekke for snart 20 år siden. Vi møter også folk som tror de har skogforsikring uten at de har det. Vår oppfordring er å sjekke om du har forsikring og hvilken forsikring du eventuelt har. Det kan man gjøre på Skogbrands nettsider, forteller Okkenhaug.

STORE ØDELEGGELSER: Til sammen 2,5 millioner kubikkmeter med tømmer ble feid over ende av det navnløse uværet 19. november 2021. Alle berørte skogeiere hadde dessverre ikke forsikring, og statens naturskadeordning hadde for lengst sluttet å gjelde for stormskader. Totalt betalte Skogbrand ut 98 millioner kroner i erstatning. Det er det høyeste utbetalte beløpet for én og samme hendelse i selskapets historie. Dette illustrasjonsbildet er fra Etnedal. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Skogforsikring dekker alt

Tidligere kunne man velge ulike typer forsikring hos Skogbrand, for eksempel mot skogbrann og storm, og enda lenger tilbake var det forskjell på om skogen var ung eller voksen.

I dag er alle skadetyper Skogbrand tilbyr dekning for – og uansett alder på skogen – dekket gjennom pakken «Skogforsikring». I tillegg dekker den det Skogbrand har kalt «skogansvar». Det innebærer hendelser som havner i rettssystemet og der skogeieren blir stilt til ansvar, for eksempel etter vindfall eller skogbrann.

– Det er skogforsikringen vi vil at skogeierne skal velge. Det skyldes at vi i løpet av de siste ti årene har sett en økning i antall skader, både her hjemme i Norge og i resten av Europa. På grunn av klimaendringene forventer både vi og forskerne et varmere vær med flere skogbranner, og dessuten et varmere og våtere vinterklima som vil føre til mer tung snø. Det er økt risiko for skogbrann, stormskader og snøskader, sier skog- og forsikringsrådgiver Trude Rønning Okkenhaug.

– Varmere vintre og mindre tele i bakken fører dessuten til at trærne er dårligere forankret når stormene kommer. I mange områder der det historisk har vært mest kald og tørr snø, kan det nå forekomme flere dager med våtere og tyngre snø, legger hun til.

SKOG- OG FORSIKRINGSRÅDGIVER: Trude Rønning Okkenhaug i Skogbrand.

Kan betales med skogfond

For å nå ut til nye skogeiere og nye kunder har Skogbrand en egen pakke som heter «god start». Denne gjelder for skogeiendommer opp til 5000 dekar. Her er du som skogeier dekket for alle typer skogskader, i likhet med skogforsikringspakken. Denne er det halv pris for i to år.

Den siste pakken gjelder kun for skogbrann. Denne er også den rimeligste forsikringen.

– I gjennomsnitt koster skogforsikring 1,50 kroner per dekar og per år. Det mener i hvert fall jeg er en beskjeden sum å betale for å forsikre verdiene i skogen, særlig med tanke på at man kan bruke skogfondskonto med skattefordel for å betale forsikringspremien, reklamerer Okkenhaug.

I tillegg til de nye skogpakkene, er dette de viktigste endringene:

 • Minste skadefelt for erstatning er 2 dekar på alle dekninger.
 • Man kan justere egenandel i pakken «Skogforsikring».
 • Man kan øke erstatningstabellen mot en økning i pris i pakken «Skogforsikring».

SKOGSKADER: I tillegg til stormskader gir Skogforsikringen dekning for snøbrekk (til venstre), brann og skader fra smågnagere (til høyre). Bildet i midten er fra slukking av skogbrann i Bærum nå i sommer. De to andre bildene er fra Skogbrands fotoarkiv.

Endres i løpet av ett år

Skogbrand forsikrer i dag i overkant av 42.000 skogeiendommer. I november startet forsikringsselskapet arbeidet med å innføre de nye forsikringspakkene for eksisterende kunder.

– Det tar ett år før dette er ferdig fordi skogeiere har fornyelse av forsikringsavtalene på ulike tidspunkt gjennom hele året. Vi har lagt stor vekt på å gi kundene god og ufyllende informasjon, og å gjøre en grundig gjennomgang av kundeforhold mot produktene vi tilbyr. Vi skal tilby den forsikringen som passer best til hver skogeiers behov, sier Trude Rønning Okkenhaug.

Salgsstart av oppdaterte produkter til nye kunder startet 1. november.

Grunnlaget for produktutviklingen var en omfattende markedsundersøkelse med skogeiere, forskningsrapporter om klimaendringer og økt skaderisiko, tall fra Skogbrands egen skadestatistikk, samarbeid med aktører i næringen, markedskunnskap og testing og pilotering.

Fakta:

 • Skogbrand ble etablert i 1912. Selskapet er i dag fortsatt et gjensidig forsikringsselskap eid av skogeierne, det vil si at overskuddet går tilbake til eierne.
 • Bare i løpet av de to siste årene har ekstremvær hatt stor påvirkning på skogen i Norge.
 • Stormen 19. november 2021 raserte mer enn 2,5 millioner kubikkmeter med skog, som førte til erstatningsutbetalinger på totalt 98 millioner kroner.
 • Samme år ble det utbetalt 26 millioner kroner i erstatning for snøskader.
 • Våren 2022 registrerte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i gjennomsnitt 16 skogbranner per dag.
 • Våren og sommeren 2023 ble først preget av tørkeperioder med svært stor brannfare, og deretter store nedbørsmengder.
 • Statens naturskadefond sluttet å dekke stormskader på skog i 2005.
 • Les mer på nettsidene til Skogbrand.