Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Skilt langs turveier skal gi kunnskap om skog og skogbruk

Skogeier Anne-Lise Kristiansen har sammen med Asker kommune gjort plass til 12 skilt om skog og skogbruk langs den vakre og populære veien fra Solli gård til Myggheim. Det skal gi kunnskap til alle som ferdes i skogen i denne delen av Vestmarka i Asker.


Turgåere ved Solli gård i Asker

SKILT LANGS TURVEIEN: Mellom Solli gård og Myggheim i Asker er det satt opp informative skilt om skogen og skogbruket. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

– Jeg synes det er viktig å informere dem som bruker skogen, både om hogsten vi har her nå og skogbruk og skogsdrift generelt. Det er mye som ligger bak det langsiktige arbeidet fra frø og planting til trærne er hogstmodne, og det er også veldig interessant hva trærne kan bli til. Jeg tror ikke alle vet så mye om denne fornybare og klimavennlige ressursen, og derfor er det fint å kunne lese litt om det på de skiltene som nå er satt opp, sier Anne-Lise Kristiansen.

SKOGEIER: Anne-Lise Kristiansen.

Hun eier skog rundt Myggheim, et yndet utfartssted i Asker. Mange går turen fra den store parkeringsplassen ved Solli gård i enden av Solliveien. Om vinteren er de to kilometerne fra Solli gård til Myggheim spesielt egnet for de yngste skigåerne, fordi det er en kort løype i slakt terreng.

SE VIDEO: Bli med på tur til Myggheim i Asker. Foto og redigering: Egil Granum, Viken Skog

LYTT TIL PODKAST: Vi tar en pause fra kontoret og en tur ut i høstluften og møter skogeier Anne-Lise Kristiansen som tilrettelegger for friluftsliv i sin skog.

Bedre forståelse for kretsløpet

Anne-Lise Kristiansen eier skogen nærmest Myggheim, mens Asker kommune eier Solli gård og området rundt gården.

Langs den kombinerte turveien og skogsbilveien har Kristiansen og Asker kommune gått sammen om en skilsti med informasjon om blant annet hogst, livsløpstrær, skogens kretsløp og de mange produktene vi kan lage av trærne. Flere av skiltene forteller om hvilke hensyn skogeierne og hogstentreprenørene tar. Det er også et skilt om hvilke hensyn turfolk bør vise når de ferdes i skogen, for eksempel i den perioden det er båndtvang og bålforbud.

NOEN AV SKILTENE: 12 skilt er satt opp langs veien mellom Solli gård (øverst til venstre) og idylliske Myggheim (øverst til høyre).

Helge Lindstad, leder i Asker og Bærum skogeierlag, synes den nye skiltstien er blitt fin.

– Stien her er blant de mest populære i Asker, og den er spesielt mye brukt om vinteren. Det er mange som bruker skogen, men ikke så mange som vet så mye om skogbruket. Derfor er det fint å kunne sette opp noen skilt langs veien. Det er mye nyttig og lettfattelig informasjon. Om flere leser seg opp, tror jeg flere får en bedre forståelse for skogens kretsløp, sier Lindstad.

SKOGEIERLAGSLEDER: Helge Lindstad.

Tre i det grønne skiftet

Bransjeinitiativet Tenk Tre har utviklet ideen om skiltene med informasjon om skogbruk og skognæringen. Den første skiltstien ble åpnet i fjor. I løpet av høsten i år blir det til sammen mellom 25 og 30 skiltstier – fra Nordland i nord til Agder i sør.

POPULÆR TURVEI: Mange går turen mellom Solli gård og Myggheim, gjerne med hund.

Viken Skog og de andre skogeiersamvirkene er med i satsingen Tenk Tre. Der er også Skogeierforbundet, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, forsikringsselskapet Skogbrand og informasjonsselskapet Trefokus – og dessuten sagbruk og andre som produserer produkter av tre.

– Skal vi få til det grønne skiftet, må vi bruke mer tre. Tenk Tre viser folk flest hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen. Derfor har skog- og trenæringen gått sammen om et felles initiativ. Ett av resultatene er skilt hvor turgåere kan lære mer om norsk skogbruk, klima og miljø. Skogen har vært en befrielse for mange nordmenn i et krevende halvannet år med korona, og skogen holder heldigvis alltid åpen. Skogen kommer fortsatt til å bli brukt mye, og derfor ser vi skiltstiene som en gyllen mulighet til å nå ut til mange nordmenn, sier Helene Nygaardsvik Ruud, som er Tenk Tre-ambassadør og markeds- og kommunikasjonsleder i Viken Skog.

Legger merke til de nye skiltene

«Alt som kan lages av olje, kan lages av tre». Det er budskapet på ett av skiltene langs veien mellom Solli gård og Myggheim. Det var blant skiltene Espen Munthe-Kaas la merke til da han gikk lunsjtur med sønnen Liam en fin høstdag i september. Noen harejegere, som for øvrig ikke avfyrte ett eneste skudd, var også ute i Vestmarka samme dag. De så ingen hare, men oppdaget de nye skiltene. Det gjorde også ekteparet Reidun og Reidar Martinsen som gikk tur med hunden sin.

Skogeier Anne-Lise Kristiansen håper folk stopper opp for å lese budskapene.

– Det er mange som bruker denne veien og skogen. I forbindelse med hogsten er det mange som lurer på ulike ting, for eksempel hvorfor jeg har latt noen trær stå igjen. Da kan de gå og lese litt om det, forteller skogeieren.

Hun tok nylig tok kurs i Norsk PEFC Skogstandard, skogbrukets miljøstandard som inneholder 27 kravpunkter. Kravene til skogbrukstiltakene balanserer med hensyn til skogeieres økonomi, friluftslivets interesser, biologisk mangfold og andre miljøverdier.

Skogen har en nøkkelrolle i løsningen av klimautfordringen, som karbonlager, bygningsmateriale i nye og innovative produkter og som energiressurs, understreker Helene Nygaardsvik Ruud.

VED TØMMERVELTENE: Helene Nygaardsvik Ruud (til venstre) og Anne-Lise Kristiansen med hunden Sarah.

– For oss i Viken Skog handler det ikke bare om å omsette tømmer, men om å tenke helhet – fra planting til foredling av råvare. Bare på den måten kan vi utvikle en langsiktig, bærekraftig og lønnsom næring for den fantastiske fornybare naturressursen som skogen er. Vi må vise hvorfor skognæring er fremtiden, og det gjør vi blant annet gjennom en slik skiltsti her hos skogeier Anne-Lise.

Her finner du noen av skiltstiene:

  • Asker: Fra Solli gård til Myggheim. Parkering innerst i Solliveien.
  • Bærum: Murenveien. Parkering ved Øverland utfartsparkering.
  • Gran: Finnskjeggholen. Parkering på Lygna.
  • Lørenskog: Losby i Østmarka. Parkering på Losby.

I tillegg er det satt opp eller planer for skiltstier i Sarpsborg, Halden, Drammen kommuneskoger, Nordmarka i Oslo, Romeriks-Allmenningene (Gjerdrum), Kongbserg (Funkelia–Rundtjern), Tofte i Asker og Bokkedalen i Eidsvoll. De andre skogeiersamvirkene, samt Statskog og Skogselskapet, har også hatt ansvar for skiltstier. Les mer på tenktre.no.