Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Siste nytt om tømmermarkedet

Etter en vinter hvor vi så flere lyspunkter i det internasjonale tømmermarkedet er situasjonen nå preget av stor usikkerhet som følge av coronaviruset. - Først og fremst er det sagbrukene som reduserer produksjonen ettersom de opplever at etterspørselen etter trelast i markedet faller, sier salgssjef i Viken Skog, Heidi Tandberg.


Viken Skog har blant annet leveranser til Gausdal Bruvoll, Begna Bruk, RingAlm og Gran Tre, som alle har redusert sitt tømmerinntak. I tillegg har Fåvang Sag redusert sin produksjon og vi får effekten av nedleggelsen av Moelven Eidsvoll Verk. Bergene Holm og Moelven Industrier melder om en god start på 2020 med høy produksjon som følge av en mild vinter og god tilgang på tømmer i et brukbart marked. Den siste tiden har imidlertid Moelven Industrier opplevd et vanskeligere eksportmarked og har derfor redusert sitt tømmerkjøp for 2. kvartal.  

- Det norske byggemarkedet er ikke upåvirket av coronasituasjonen og preges av mye usikkerhet, særlig i det korte bildet. Det er positive signaler fra masseindustrien hvor de fleste massebrukene går for fullt. Stora Enso opplever et godt marked og har store ordrereserver. Det samme gjelder for Borregaard og MMK Folla, som har fått tilbake leveransene til det kinesiske markedet, sier Tandberg.  

Prisene for både avispapir og magasinpapir preges av ytterligere nedganger inn i 2020, men Norske Skog Skogn har hatt normal produksjon og et godt marked for avispapir. Som følge av Covid-19 smitte måtte Norske Skog stoppe fabrikken i Golbey, Frankrike, i 14 dager, noe som ga en positiv effekt for fabrikken i Skogn. Nylig åpnet fabrikken i Golbey produksjonen igjen. Norske Skog Saugbrugs, som produserer magasinpapir, har opplevd et mer vanskelig marked som følge av reduserte annonseringer i trykte medier. Saugbrugs har derfor gjennom vinteren hatt flere markedsstopper i produksjonen for å dempe pristrykket fra markedet. To papirmaskiner er nå stanset på Saugbrugs og 173 ansatte er midlertidig permittert. Produksjonene på Tasman-fabrikken i New Zealand er stoppet helt opp, på grunn av nasjonale begrensninger. Dette skjedde mandag
13. april.

Energimarkedet er mer påvirket av en mild vinter enn av corona-epidemien. Som en følge av den milde vinteren har virkesforbruket til de norske varmesentralene vært redusert med 30-40%.

 

Uro i eksportmarkedet

I eksportmarkedet ser man først og fremst en uvanlig stor uro i markedet. Håkon H. Myhra i
Viken AT Market følger situasjonen tett.

-Vi opplever nå et svært nervøst marked, hvor alle forsøker å sikre egen likviditet og begrense lagrene. Historisk svak krone styrker eksporten, men det hjelper lite om etterspørselen bremses. De fleste holder produksjonen på et normalt nivå, men er bekymret for distribusjonen ut i markedet. Selv om mange markeder går tilnærmet som normalt, begrenses ofte distribusjonen over landegrensene, sier Håkon H. Myhra.

Markedet i Storbritannia, som er svært viktig for svenske sagbruk, har stoppet helt opp etter at byggevarehusene stengte ned virksomheten. Dette rammer sagbruk som er tungt inne i Storbritannia svært hardt. Det canadiske selskapet Canfor som eier Vida i Sverige annonserte rett før påske en reduksjon i sin produksjon på 50% over en fireukersperiode for hele konsernet i både Canada, USA og Sverige.

- Eksporten av massevirket går fortsatt etter planene, men der er det normalt større fleksibilitet med hensyn til lagernivåer og lageroppbygging. Det kommer også signaler om at industrien ser faren for en svikt i råvareleveransene dersom produksjonen ved sagbrukene og i skogen stopper opp, men at det blir helt feil å kjøpe på seg mervolumer i en svært urolig tid, sier Myhra.

-Hva nå?
Viken Skog ser verdien av å ha et stort og differensiert marked for å redusere risiko på avsetning og sikre høyest mulig tømmerpris. Nettopp derfor etablerte AT Skog og Viken Skog selskapet Viken AT Market i 2015. Hensikten er å jobbe målrettet og profesjonelt med eksport av tømmer gjennom markedsinnsikt og relasjoner som sikrer tømmerstokken konkurransekraft.

-Viken Skog jobber tett sammen med Viken AT Market for å sikre andelseierne nye kanaler i hele geografien slik at vi klarer å drive et langsiktig og lønnsomt skogbruk. Det kommer en tid etter corona, og de underliggende trendene for økt bruk av tre er fortsatt positive, sier salgssjef Heidi Tandberg.