Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Simen - vår nye skogbruksleder i Aurskog-Høland

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Simen

Navn og alder: Simen Heggedal (39)

Nyansatt som: Skogbruksleder i Aurskog-Høland

Utdannelse: Agronom, fagbrev anleggsmaskinfører, kvalitetsrevisor

Jobberfaring: Selvstendig næringsdrivende entreprenør innen landbruk, skogbruk og anlegg

Trives med: Jobb, tid med familien og friluftsliv i skog og fjell

Brenner for: Tilegne meg ny kompetanse og erfaring

Kontaktinfo: mobil: 477 50 131 | e-post: she@viken.skog.no

Hvem er egentlig Simen, og hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Jeg er en aktiv kar både på jobb og på fritida. Erfaringen fra skogsarbeid begynte på videregående skole med opplæring i manuelt skogsarbeid med motorsag og ryddesag. I voksen alder er det nok mest vedhogst som har blitt praktisert. Jeg har som medeier i et selskap drevet med bioenergi og produsert fyringsflis de siste åra.

Hva gjør du helst på fritiden?

– Med to døtre på snart 8 og 12 år, som er aktive med håndball og turn, går mye av tida med å følge opp jentene. Vi har også en alaskan husky som må aktiviseres for ikke å bli rastløs, så jeg tar meg gjerne noen treningsturer med hunden. Ellers synes jeg det er viktig å engasjere seg i lag og foreninger som skaper aktivitet i lokalsamfunnet hjemme.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Som innbygger i Aurskog-Høland kommune, en stor skogbruks-kommune i Akershus, vet jeg hvilken betydning skogen har for sysselsetting og verdiskaping. Uten et aktivt skogbruk vil mye av dette grunnlaget bli borte, så dette er viktig å ta vare på. Samtidig blir befolkningen stadig mer opptatt av å bruke skogen til tur- og rekreasjon, både sommer og vinter. En felles forståelse på dette området tror jeg er viktig.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog?

– Så langt virker Viken Skog til å være en flott arbeidsplass med hyggelige kollegaer og godt samhold. Dette ser jeg fram til å være en del av, og jeg håper å bidra til å opprettholde og utvikle dette. Og det at mye av jobben som skogbruksleder går ut på være ute i friluft og treffe mennesker, betyr mye for meg.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Skogen er og blir en viktig ressurs. Samtidig er det for tiden mye negativitet om skogbruket i media. Godt samspill mellom skognæringen og befolkningen tror jeg er viktig for at det skal være plass til begge parter. Riktig forvaltning og informasjon tror jeg er nøkkelen til dette. Dette ønsker jeg å bidra til, så Viken Skog kan fortsette å være en betydelig aktør i skogbruket i Norge.

Vi i Viken Skog ønsker Simen Heggedal velkommen med på laget - sammen er vi kompetanse som lønner seg!