Seminar: "Kan skogen redde klimaet?"

Daglig hører man om klimautfordringene og «det grønne skiftet» - hvilken rolle har egentlig skogen i denne sammenheng? Ta med naboer, venner og kjente for å lære mer. Vi lover en innholdsrik og lærerik kveld på Romerike.


 

Klimaendringene er vår tids største utfordring, og Norge har sluttet seg til det europeiske målet om å redusere klimautslippet med 40% innen 2030. I dag binder de norske skogene ca. halvparten av det norske karbonutslippet, og skogen er tiltenkt en viktig rolle som ressurs i det grønne skiftet.