Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

-Se hele verdikjeden i sammenheng

Viken Skog fortsetter arbeidet med å bygge en verdikjede i verdensklasse, og arrangerte nylig en fagsamling med samarbeidende entreprenører hos Stora Enso i Karlstad i Sverige. - Dyktige hogstentreprenører er en av grunnpilarene for en verdikjede i verdensklasse. Kan vi bidra med kompetanse som lønner seg, gjør vi det, sier daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen.


Verdikjedutvikler Tom Erik Holmstad var en av Viken Skogs «reiseledere» fra Viken Skogs produksjonsavdeling. Sammen med kollegaene Anders Aschjem og Ola Petter Nordraak sørget han for et interessant og godt faglig program for de 25 entreprenørene som var med til Sverige.

Et av målene for besøket var Stora Enso, som er en ledende global leverandør av fornybare løsninger innen emballasje, biomaterialer, trekonstruksjoner og papir. Konsernet har rundt 26 000 ansatte i mer enn 30 land. Gjengen i fra Norge var på fabrikkbesøk på Skoghalls Bruk som er 100% eid av Stora Enso, og har en 100-årig historie. I dag er Skoghall et rent kartongbruk som hovedsakelig produserer kartong til drikkekartonger. Det årlige virkesforbruket ligger på 2,4 millioner m3, hvorav 50% kommer fra Norge. Bruket leverer kartong til hver 6. drikkekartong i verden, og vi kan derfor med rette hevde at hver 12. drikkekartong i verden er basert på norsk råvare!

-Se hele verdikjeden i sammenheng!

Arne-Ivar Øvergård (Stora Enso Skog AS) som er ansvarlig for innkjøp av alt virke til Stora Enso fra Norge, holdt et interessant åpningsforedrag om Stora Enso.

Han poengterte hvor vikitg det er å se hele verdikjeden i sammenheng. Han tok for seg historiske leveranser fra Norge til Karlstad-industrien og hvordan dette er organisert med tømmer og flis på tog i dag. Halvparten av råstoffet til Skoghall kommer fra Norge. Øvergård har lang erfaring fra Norsk skogbruk og understreket viktigheten av å se hele verdikjeden i sammenheng fra nyplanting til ferdig produkt. Han ser positivt på fremtiden da det stadig er etterspørsel etter nye produkter laget av trefiber.

Bilde: Produksjonsplanlegger i Viken Skog Ola Petter Nordraak mener de fikk godt faglig utbytte på Sverigeturen.

Avhengig av jevn tilgang tømmer

Verdikjedeutvikler Tom Erik Holmstad var imponert over det han fikk se og høre i Sverige.

-Vi fikk en interessant omvisning på renseriet og alle var imponert over hvor store dimensjoner og kapasitet fabrikken har. Fabrikken er avhengig av jevn tilgang til tømmer da den går 24 timer i døgnet alle dager hele året. Tog, tømmerbiler og hogstmaskiner må sørge for dette. I fint solskinn og med panoramautsikt fra toppen av en flissilo fikk alle et godt inntrykk av en fabrikk som sikrer avsetning av tømmer på kort og lang sikt, sier Holmstad fornøyd.

«Rätt metod»

Lørdagen ble tilbrakt ute i de svenske skoger hvor de fikk en gjennomgang av hvordan Stora Enso har kjørt et prosjekt og implementert et system for å oppnå mer effektiv utkjøring av tømmer, mindre sporskader og mer fremkjørt biovirke (GROT).

Stora har oppnådd gode resultater ved at hele organisasjonen fra ledelse, operativ planlegging og til detaljplanlegging av kjøremønster pr. drift har samme tankesett og modell, kalt Rätt metod.  «Rätt metod» er Stora Ensos avvirkningssystem for å minimalisere skader på terreng, spare drivstoff og legge til rette for kvalitativ produksjon av GROT for brensel.

-Drivstoff-forbruk for fremkjøring har blitt redusert med 10-20% ved å være bevisst på å bare opp basveier og endre kjøremønster for lassbærer. De har også oppnådd redusert mengde sporskader og mer framkjørt GROT. God planlegging og samhandling mellom hogstmaskinfører og lassbærerfører er nødvendig. Det var enighet om at hver tømmerdrift har sine egne utfordringer som må løses. Et godt tankesett i bunn som kan tilpasses utfordringene på hvert enkelt oppdrag er suksesskriterier for Stora.  Gjennomgangen og diskusjonene med Stora er godt utgangspunkt for hvordan vi sammen kan jobbe videre med dette fremover. Økt dekning av vannkart, videre utvikling og bruk av entreprenør-App, sammen med godt samarbeid og gode diskusjoner rundt planlegging og utførelse av tømmerdrifter er et godt grunnlag for å oppnå vinn-vinn også under norske forhold, sier Holmstad.

 

Et større perspektiv på verdikjeden

Skogsentreprenør i Hegdahl Skogsdrift AS, Linn-Merete Vatnås Bråten var en av deltakerne på Sverigeturen. Hun lot seg både engasjere og inspirere på turen.

-Det er så absolutt kjekt å være med på sånne turer for da får en så en høre litt om hva andre «plundrer» med. Det finnes jo utrolige mange forskjellige løsninger og synspunkter rundt forbi. Jeg synes det er spennende og lærerikt å se på fabrikker som bruker den stokken vi er førstemann til å ta i. Vi får også et litt større perspektiv på verdikjeden. Viktig å se at vi er en del av den, at det vi gjør faktisk har noe å si for mange. Derfor er det viktig at vi får informasjon så tidlig som mulig om endringer, sånn at vi får gjort det riktig, sier Linn-Merete.

Til daglig kjører hun denne Komatsu'n.

Hun trekker mange paralleller med det svenske skogbruket, men ser at vi i Norge har en mye større utfordring med terrenget.

-Det svenske og det norske skogbruket er fortsatt ganske så forskjellig. Men vi har a litt å lære fra hverandre. Vi har mer terreng og må tenke planlegging deretter. Men kan bruke 'rätt metod' i den planleggingen. Det som er så fint med sånn fagtur som vi har vært på nå er at en får litt å prate om og ikke minst diskutere med andre entreprenører. Det er både positivt og utviklende, sier Bråten.

Bilde: Her er Linn-Merete Vatnås Bråten på jobb i et typisk norsk terreng.

Investerer og satser stort i Sverige

Morten Bjerknes er daglig leder i Morten Bjerknes AS med 5 ansatte. De opererer hovedsakelig i Kongsberg og Notodden og har vært samarbeidende entreprenør med Viken Skog i snart 20 år.

-Jeg synes det har vært et proft og bra opplegg fra Viken Skog på denne entreprenørturen til Sverige, og spennende å besøke Stora Enso. Det var betryggende og ikke minst oppløftende å høre at Stora trenger virke og vil ha norsk virke tross at det er mye tømmer i markedet. Det er jo så store dimensjoner, og de investerer og satser stort. Det er skikkelig motiverende og artig å se. Også var det interessant å se hvordan de driver skogbruk i nabolandet. Det er jo litt forskjell fra hvordan vi gjør det. Den største forskjellen er jo først og fremst terrenget. Det er ikke mange steder i Norge man kan kjøre på samme måte som i Sverige, -det kom klart frem. Men det som slår meg er hvor likt vi tenker og arbeider som de svenske skogsentreprenørene. Vi bruker også de samme teknikkene for å unngå kjøreskader som å legge bro over bekker og legge bar, men som sagt så er terrenget veldig forskjellig. Er nok mer likt i Nord-Sverige som i Norge, sier Bjerknes.

Han valgte å bli med på entreprenørtur for å få faglig påfyll og lære mere.

-Det er jo viktig hele tiden å kunne utvikle seg. På slike turer er det fokus på det faglige og hvordan vi hele tiden kan utvikle oss. Det sosiale er også veldig viktig og ikke minst alle de gode diskusjonene. På denne turen var det spesielt fokus på verdikjedeperspektivet og det å se hvor avhengige vi er av hverandre i alle ledd for å lykkes. For meg så er Viken Skog både en profesjonell og seriøs aktør med en langsiktig tankegang. Det er en fin kultur i selskapet og Viken Skog har i de siste årene tatt mange bra og riktige grep i verdikjeden som for eksempel etableringen av eksportselskapet Viken AT Market, sier Bjerknes.

 

-Dyktige hogstentreprenører er en av grunnpilarene for en verdikjede i verdensklasse.

Daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen er opptatt av at Viken Skog skal ha et godt samarbeid og en tett dialog med skogsentreprenørene.

-I tillegg til forutsigbarhet og god planlegging av effektive kjøreruter skal Vi i Viken bidra med opplæring og utvikling av våre samarbeidspartnere. Dyktige hogstentreprenører er en av grunnpilarene for en verdikjede i verdensklasse. Kan vi bidra med kompetanse som lønner seg, gjør vi det. I tillegg er det verdifullt å møtes sosialt og til faglige diskusjoner utenfor hogstfeltet, sier Kristiansen.  

 Skogen, -en del av den nye bioøkonomien

 Kristiansen mener det er viktig at entreprenørene får en innsikt og forståelse i verdikjeden.

-Alt henger sammen med alt. Suksesskriteriet til norsk skogbruk er og forblir en forutsigbar, fleksibel og effektiv verdikjede. Bare dette sikrer at skogen vil bli en del av den nye bioøkonomien. Jo bedre vi samarbeider i hverdagen og forstår hverandres utfordringer og muligheter, jo større er sjansen til skogbruket for å bli en næring med fremtiden foran seg. Samarbeid og kommunikasjonen i hverdagen kombinert med teknologi der vi jobber mot ett felles mål, som verdikjede i verdensklasse må til for at vi skal lykkes, -da blir det moro å jobbe i skogen, sier Kristiansen.

Og på spørsmålet om hva han mener entreprenørene bør fokusere på svarer han kontant; Fag! Trene hver dag for å bli en bedre maskinfører enn man var i går, som å følge apteringsinstruksen, bruke Entreprenør-App, terrengtransport og unngå spor, etterleve miljøkravene som for eksempel å levere miljørapport etter hogst, sier Kristiansen som for tiden er fungerende produksjonssjef i Viken Skog i tillegg til å være daglig leder i selskapet.