Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

SB Skog vant konkurransen om skogsoppdrag for Statskog

Fredag 10. juni ble det kjent at SB Skog vant anbudskonkurransen om skogsoppdrag i Statskogs til sammen fire områder.


Kenneth Langsethagen

FORNØYD LEDER: Kenneth Langsethagen.

Av Bjørn H. Pettersen

Statskog, Norges største skogeier, lyser ut drift av skogen på anbud. SB Skog har hatt kontrakten de siste fire årene, og skal nå fortsatt drifte skogtjenestene for staten, slik de gjør i dag.

– I år er det 25 år siden SB Skog ble etablert som Statskog og Borregaard Skogsdrift AS. Derfor er det svært gledelig at vi de neste fire årene fortsatt skal drive skogen for Statskog over hele landet, sier Kenneth Langsethagen, daglig leder i SB Skog.

I de første årene drev SB Skog kun for Statskog, samt Borregaard Skoger som senere ble kjøpt av Statskog. Mye har imidlertid skjedd på disse 25 årene.

– Siden 2008 har det vært konkurranse om oppdragene for staten, og vi har konkurrert på lik linje med alle andre. Vi har alltid hatt oppdrag for Statskog, samtidig som kjøp av tømmer og tjenester til andre skogeiere har blitt en stadig større del av virksomheten, forteller Langsethagen.

Han legger til at SB Skog har hatt et godt samarbeid med Statskog, både som eier og kunde, i alle de 25 årene. Nå blir det altså fire år til, frem til utgangen av 2026.

– Vi takker for tilliten. Nå skal vi fortsette å gjøre en god jobb for Statskog i årene som kommer, sier Kenneth Langsethagen.

FAKTA:

  • SB Skog ble etablert av Statskog og Borregaard Skoger i 1997 for å forvalte eiernes skoger i Sør-Norge.
  • I 2015 kjøpte Viken Skog aksjene i SB Skog, og AT Skog ble med på eiersiden året etter. Viken Skogs eierpost i SB Skog er på 66 prosent, AT Skog eier 34 prosent.
  • Selskapet har hovedkontor i Elverum og lokalkontorer i Steinkjer og på Støren, Kongsvinger, Biri og Kongsberg. Selskapet har 33 ansatte.
  • SB Skogs omsetningen i 2021 endte på 660 millioner kroner, som var det beste resultatet i selskapets historie.
  • Les mer om SB Skog her.
  • Statskog SF eies av staten. Som statsforetak er Statskog SF et eget juridisk selskap. Det styres av foretaksmøtet, som er foretakets øverste myndighet, og der representerer landbruks- og matministeren staten som eier. Selskapet har hovedkontor i Namsos. 
  • Generell informasjon om Statskog SF finner du på statskog.no. Siste årsrapport finner du her: https://www.statskog.no/om-statskog/aarsrapporter
  • Rammeavtalen SB Skog vant gjelder for perioden 1.1.2023–31.12.2026. Rammeavtalen skal dekke Statskog sitt behov for kjøp av skogbrukstjenester.