Samarbeid mellom Viken AT Market og Vestskog

Vestskog og Viken AT Market har etablert samarbeid om eksport av tømmer. Vestskog overlater fra 1. januar 2019 alt eksportsalg til Viken AT Market.


 

Styrke i samarbeid

Viken AT Market har de siste årene opparbeidet seg solid kompetanse på eksport, samtidig som sterke relasjoner med internasjonale aktører er i stadig utvikling. Med det som utgangspunkt skal nå Vestskog nyttiggjøre seg av dette til det beste for skogeierne på Vestlandet.

-Vi etablerer nå et tett samarbeid, som er tuftet på langsiktighet og tillit. Samarbeidet skal komme alle involverte parter til gode, sier daglig leder i Viken AT Market, Anders R. Øynes.

Bilde: Daglig leder i Viken AT Market, Anders R. Øynes (til venstre) sammen med daglig leder i Vestskog, Kjetil Andrè Rødland.

-Dette er spennende og utviklende for oss, uttaler en fornøyd daglig leder i Vestskog, Kjetil Andrè Rødland. 

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen påpeker at Viken AT Market er et selskap det er lagt ned et solid stykke arbeid i de siste årene. Kristiansen har også vært sentral i arbeidet med å få på plass en samarbeidsavtale.

Viken AT Market ble etablert i 2015 av Viken Skog og AT Skog som handelsselskap for eksport. Selskapets eiere er to av de ledende selskapene i Norge som til sammen representerer cirka 40% av den årlige tømmeromsetningen i Norge.