Samarbeid mellom Norske Skog og Borregaard

Innovasjon Norge har bevilget 17 millioner kroner til forskning og utvikling av fiberkompositter ved Norske Skog Saugbrugs og Borregaard. Selskapene skal samarbeide om å utvikle en ny type biokompositt som blant annet kan brukes i møbler, emballasje og bilinteriør.


Norske Skog og Borregaard skal utvikle bærekraftige løsninger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter.

- Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonbelastning. Et annet mål er å finne gode løsninger som vil resirkulere vesentlig mer plast enn i dag, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs.

Norske Skog Saugbrugs vil i et forskningsprosjekt til 20 millioner kroner søke å finne løsninger på problemstillinger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter, der Innovasjon Norge vil bidra med 7 millioner kroner. 

- Målet er å redusere bruk av fossil plast gjennom å tilby løsninger til høyverdisegmenter og avanserte applikasjoner innen plast. På den måten kan treforedlingsindustrien være med på å løse bærekraftsutfordringer i plastindustrien, sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.

 

Norske Skog Saugbrugs vil i et forskningsprosjekt til 20 millioner kroner søke å finne løsninger på problemstillinger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter, der Innovasjon Norge bidrar med 7 millioner kroner. Borregaards prosjekt, celluloseforsterkende biomkompositter, har en ramme på 30 millioner kroner, der støtten fra Innovasjon Norge utgjør 10 millioner kroner. Norske Skog Saugbrugs vil bygge et demonstrasjonsanlegg for  å produsere biokompositter der i hovedsak forskningen og utviklingen vil foregå.