Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte legges ut fortløpende på sidene til skogeierområdene. Nedenfor finner du saker til andelseiermøtene fra Viken Skog som senere skal opp til beslutning på årsmøtet i Viken Skog SA.


Innkalling og oversikt over årmøterunden 2019 ble sendt ut til alle Viken Skogs andelseiere med Viken Nytt Nr 1-2019. Vedtektene i Viken Skog SA beskriver at følgende saker skal opp til behandling på de lokale andelseiermøtene:

  1. Behandle innstilling til Viken Skog SAs års­møte om års­beret­ning og regnskap.
  2. Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtekts­endringer i Viken Skog SA.
  3. Foreta valg av utsendinger med varautsen­dinger til års­møtet, jfr. § 11. Man­dat­perioden gjelder inntil nytt valg er foretatt.
  4. Foreta valg av leder av styret for skogeierområdet for 1 år og minimum 2 styremedlemmer som velges for 2 år med varamedlemmer.
  5. Foreta valg av valgkomité på minimum 3 medlemmer med varamedlemmer.
  6. Behandle andre saker som er nevnt i inn­kal­lin­gen.

Årsberetning og regnskap for Viken Skog SA 

Sakliste med saker til behandling på årsmøtet med tilhørende vedlegg finner du her (Sakene er oppdatert etter årsmøtebehandlingen):

Sakliste med saker til årsmøtet i Viken Skog SA, med revidert sak 6-9 som fremlagt og vedtatt i årsmøtet 10.april

Vedlegg sak 6. Innstilling fra Vitaliseringsutvalget

Vedlegg sak 7. Forslag til vedtektsendringer for Viken Skog SA, revidert forslag som fremlagt og vedtatt i årsmøtet 10.april

Vedlegg sak 8. Forslag til nye normalvedtekter for skogeierlagene, revidert forslag som fremlagt og vedtatt i årsmøtet 10.april

Vedlegg sak 9. Forslag til ny samarbeidsavtale mellom skogeierlagene og Viken Skog Forslaget ble trukket, og saken tatt til orientering. Nytt forslag blir utarbeidet og sendt skogeierlagene på høring før endelig behandling.

En viktig sak til behandling i år er innstillingen fra Vitaliseringsutvalget (vedlegg sak 6). Utvalget foreslår blant annet å avvikle skogeierområdene og gjeninnføre skogeierlagene som valgkrets i Viken Skog. Som følge av dette legges det også frem et tilhørende forslag om endring av vedtektene i Viken Skog SA samt en revidering av normalvedtektene til skogeierlagene og gjeldende samarbeidsavtale mellom skogeierlagene og Viken Skog. Hvis årsmøtet i Viken Skog vedtar disse forslaga vil de blir oversendt til videre behandling i styret for det enkelte skogeierlag med påfølgende forslag om vedtektsendringer på enten et ekstraordinært årsmøte eller i ordinært årsmøte neste år.

Sakliste og saker for det enkelte andelseiermøte og årsmøte i skogeierlaget finner du på siden til skogeierområdet. Disse publiseres fortøpende så snart de er klare for det enkelte område og skogeierlag.

 

Dato/skogeierområder:        Sted:                                                                                      Kl.:

Onsdag 20. mars:

Nedre Lågen                          Hedrum Bygdetun                                                     18:30                          

Nedre Romerike                     Mortens Kro                                                               19:00

Nordre Vestfold                      Granly Grendehus                                                     19:00

Numedal                                 Idrettsskolen, Rollag                                                  19:00

                                               Skogeierlagene, samme sted                                      18:00

Ringerike                                Rustad Kafe, Sokna                                                      19:00

                                               Ringerike skogeierlag, samme sted                            18:00                          

Sarpsborg – Ytre Østfold       Bøndenes Hus, Råde                                                  19:00

                                               Skogeierlagene, samme sted                                       18:00

 

Torsdag 21. mars:

Drammen og Hurum              Bryggerhuset, Frøtvedt gård, Åros                           18:00              

Nordre Land – Etnedal           Menighetshuset på Bruflat                                        19:00                          

                                               Skogeierlagene, samme sted                                      18:00

Smaalenene                           Bamsrudlåven                                                              19:00

 

Fredag 22. mars:

Sør-Aurdal                              Sørum Gjestgiveri                                                      18:00

 

Mandag 25. mars:

Krødsherad-Modum               Krøderen Kro                                                             19:00

Midtre Vestfold                       Gjennestad Gartnerskole, Kantinen                          18:30

Våler og Svinndal                   Bøndenes Hus, Svinndal                                            18:30

Øvre Romerike                       Olaløkka, Sand i Ullensaker                                       18:30

                                               Skogeierlaget, samme sted                                        18:00

Øvre Valdres                          Munkekroen, Valdres Folkemuseum                        19:00

                                               Skogeierlagene, samme sted                                    19:45

 

Tirsdag 26. mars:

Eiker                                       Planteskolen, Hokksund                                            19:00

Hadeland                                Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker                                 18:30

Hallingdal                               Solstad Hotell, Gol                                                    19:30

                                               Fagseminar, samme sted                                          17:00

Hessa                                     Fjellheim, Spydeberg                                                 19:00
                                               Enkel bevertning fra kl. 18:30

Lardal og Siljan                      Høyt og Lavt Kafe                                                     18:00

Sigdal-Eggedal                       Frydheim grendehus                                                18:30

 

Onsdag 27. mars:

Asker og Bærum                    Fjøset, Økri gård, Brenneveien 85                           19:00                          

Follo                                       Folkvang, Frogn                                                        19:00

Tønsbergdistriktet                  Karlsvik gård, Tolvsrød                                             18:00

Sandsvær/Kongsberg            Efteløt Menighetshus                                               19:00

Søndre Land og Fluberg        Bjørnen, Odnes                                                        18:30

                                               Middag kl. 17:30

Østre Romerike                      Aur Gjestegård                                                          18:00