Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Rykende ferskt fagbrev

Lærlingperioden er over, fagbrevet er tatt og nå har Even Struksnæs (20) fått fast ansettelse i Struksnæs Skog AS som skogsoperatør. Jeg er skikkelig happy, sier den nyutdannede skogsoperatøren. -Vi må tilrettelegge for lærlingene i skogbruket og vi er nødt til å samarbeide, sier daglig leder i Struksnæs Skog, Lars Smedshammer.


Det er ikke alle tjueåringer som får fast ansettelse og som det satses på. Det er nyutdannede Even fullt klar over, men desto stoltere og fornøyd med valg av utdanning og yrke.

Even Struksnæs (20) fra Bjoneroa er oppvokst på gård i Søndre Land, som yngstemann i søskenflokken, men har et håp om at han kan overta gården en dag likevel.

Etter ungdomsskolen gikk han to år på Valle Videregående skole. Første året gikk han Naturbrukslinjen og andre året gikk han Skogbrukslinjen.

-Jeg var utplassert i Struksnæs Skog siste halvdelen av Vg1 og hele Vg2. Så ble jeg etter det utplassert en dag annenhver uke i Struksnæs Skog. Når jeg begynte på Valle var jeg ikke helt sikker på hva jeg egentlig ville bli. I utgangspunktet ønsket jeg å jobbe med maskiner og tenkte da at jeg ønsket å jobbe som vanlig anleggsarbeider som min far, men så ble jeg introdusert for skogsmaskiner og da var jeg «solgt»! Bestemte meg for at det var skognæringen jeg ønsket å utdanne meg innenfor og å jobb i. Var heldig og fikk lærlingplass hos Struksnæs Skog. Vi var fem lærlinger som søkte, men på grunn av at jeg hadde vært utplassert der lengst, bodde i området + at jeg håper at de så en fremtid i meg, så ble jeg tildelt plassen, smiler han.

2 år som lærling

Even er utdannet både på hogstmaskin og på lassbærer.

-Første delen av lærlingtiden var på lassbærer og deretter hogstmaskin. På grunn av litt utfordringer på hoggerkapasiteten var jeg så heldig at jeg fikk kjøre langt mer enn det som er vanlig for en lærling. Derfor har jeg nå fått spisskompetanse på hogstmaskin og Ponsse er favoritten! Det er det operativsystemet jeg kjenner best, - så jeg er nok en Ponsse-mann, sier han og legger til; Det «raue» (Komatsu) er jo også bra, men til syvende og sist så er det den som sitter inni maskinen som skal tenke og ta de rette avgjørelsene, sier Even.

Et kollektivt ansvar

Kollega i Struksnæs Skog AS, Dag Nydal har vært viktig mentor for Even i lærlingperioden og er full av lovord om den unge skogsoperatøren.

- Han er flink, og jeg har skikkelig trua! Vi har alle i Struksnæs Skog tatt et kollektivt ansvar og bidratt med opplæring. Even har kjørt mye og hogget mye mer enn en lærling normalt gjør på grunn av kapasiteten i firmaet. Vi har en utplassert fra Valle Vgs nå, og har et stort ønske om å ta inn en lærling fra sommeren, det er viktig sier Nydal.

Mange tankeprosesser

Even mener det har vært en opplevelse å få være lærling i Struksnæs Skog.

-Det er jo en kjempestor forskjell å gå fra skolebenken og ut i arbeidslivet. Jeg prøvde og ikke brenne meg helt ut tidlig i fasen, for det er jo en utfordrende jobb når du er helt ny. Det er fryktelig mange tankeprosesser med avgjørelser som skal tas bare i løpet av ett minutt i en hogstmaskin, så man bruker litt tid på å bearbeide det, sier han.

Når Even startet som lærling hadde han ikke førerkort og det var til tider litt utfordrende. Det er heldigvis enklere i dag å komme seg til og fra jobb.

-Jeg måtte haike med snille kollegaer til og fra jobb som tok meg med i skogen, også har jeg veldig snille foreldre som stilte opp og kjørte meg hit og dit. Alt ble veldig mye enklere når jeg fylte 18 år og tok lappen. Følte meg med en gang mer selvstendig, sier han.

«Tatt under vingene»

Even kan ikke få rost kollegaene i Struksnæs nok.

-De har vært helt fantastiske med meg. Jeg har blitt tatt veldig godt imot i Struksnæs i mangfoldet. Jeg har ikke bare hatt én mentor, men det har vært bruk for meg på alle lagene, så jeg har blitt tatt under vingene av alle sammen. Spesielt vil jeg takke Ørjan Hagen, han har kanskje brukt mest tid på meg, så jeg er veldig takknemlig for det, sier han.

Bilde: Skogsoperatør Ørjan Hagen i Struksnæs har brukt mye tid på å dele sine erfaringer og kunnskap med Even. Foto: Privat

-Det må tilrettelegges for lærlinger

Daglig leder i Struksnæs Skog AS og daglig leder og eier av Lunde Skog, Lars Smedshammer er knallklar på at det må legges til rette i skogbruket for lærlinger.

-Når vi tar inn lærlinger i Struksnæs Skog eller Lunde Skog er det gjennomtenkt at de skal være lokale, fra distriktet eller området. Vi må ha troen på at lærlingen vil fortsette etter lærlingtiden og at vi selvfølgelig har en plass på laget å tilby når fagbrevet er tatt. Even Struksnæs er vi veldig fornøyd med. Han er en flink og ålreit kar som vi er glad for at vi kunne tilby fast ansettelse, sier Smedshammer.

Bilde: Lars Smedshammer sammen med adm.dir i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Julie Brodtkorp. Foto: MEF

Den garvede skogsentreprenøren kjenner dog at blodtrykket stiger litt når han snakker om fordeling av utgifter på lærlingene i skogbruket.

-Det er ikke riktig at det bare er vi entreprenører som skal støtte opp om lærlingordningen. Hele skogbruket burde jo det! Det burde vært en ordning slik at de firmaene som tar inn lærlinger hadde fått en form for kompensasjon. Det koster ca 200 000 kroner for et firma å ha en lærling. Et godt eksempel er jo Statens Vegvesen. De stiller krav til aktører når de legger inn anbud om at de må ha en lærlingordning og de er med på et spleiselag. Skogbruket har råd til å ta et ansvar som en stor næring i Norge og ikke minst langsiktig tankegang. Vi har det bra nå, men hva om 25 år? Nå sitter det en litt «forgubbet» gjeng som hogger disse 10 millionene kubikk vi avvirker i Norge. Vi må derfor tenke på fremtiden å få kompetente folk i skogen fremover. Det er jo ingen selvfølge at de kvalifiserte og dyktige på 50 år i dag er klare til fortsette i 25 år til, sier Smedshammer.

Frihet i jobben

Evens Struksnæs verdsetter friheten han har i jobben.

-Det å jobbe i skogen er en veldig fri jobb, - Ja, selvsagt innenfor rimelighetens grenser da. Ingen formann henger over deg og forteller deg hva du skal gjøre til enhver tid. Man får mye tid alene, på godt og noen ganger vondt. Men, vi er jo vanligvis to kollegaer på jobb samtidig. En på hogger og en på lassbærer. Også tar vi ofte en prat med tømmerbiltransportøren når han kommer, -viktig å holde på det sosiale også, sier Even.

Co2-fabrikk

For meg er det også interessant å jobbe i en grønn næring som er en del av det grønne skiftet. Vi er jo en del av et kretsløp, nesten som en Co2-fabrikk hvor vi hogger og planter. Det er uante muligheter for bruk av de trærne vi hogger. Det er et klimavennlig råstoff som kan erstatte fossile produkter. Jeg håper det blir en god balanse i fremtiden slik at vi kan bruke mer fornybart, sier han.

I fjor var han og kollegaene i Struksnæs med på et biodrivstoffprosjekt.

-Det var kult å være med å teste ut biodrivstoffet på maskinene våre. Moro å tenke på at skogsavfallet fra det virke som vi hogger kan gå rett inn på tanken igjen, smiler han imponert.

-Nå får vi bare håpe at myndighetene gjør noe med rammebetingelsene slik at prisen på biodrivstoff blir konkurransedyktig med det fossile drivstoffet, sier unge Struksnæs som for øvrig ikke er i nær slekt med tidligere eier Olav Struksnæs.

Stolt bestefar

En av Evens store forbilder var hans bestefar Odd Struksnæs.

-Bestefaren min er virkelig en av grunnene til at jeg startet å jobbe i skogen. Han jobbet i mange år i Norsk Virkesmåling og hadde kontor i Hønefoss. Jeg har vært med han på jobb på taksering av land/skogbrukseoendommer, også har jeg vært med han både på multeturer og jakt. Så han har så absolutt hatt en veldig stor påvirkning på meg. Dessverre døde han av kreft for et par år siden, men fikk heldigvis oppleve at jeg startet som lærling, og tror han var stolt av det. Det var faktisk noe av det siste han sa før han døde at han var glad for at jeg jobbet i skogen og var med å bringe skogbruket videre, sier Even ettertenksomt.

Solide eiere

Tjueåringen er glad for at Viken Skog er eier av Struksnæs Skog.

-Viken Skog er et solid selskap med mye bra kompetanse og så er de veldig fremtidsorientert og satser på det digitale. Personlig har jeg et veldig fint forhold til Viken Skog med god driftsoppfølging, spesielt fra lokalkontoret på Dokka, som vi har mest med å gjøre. Nå som jeg har tatt fagbrev og fått fast ansettelse i Struksnæs Skog føler jeg en trygghet. Hva fremtiden bringer vet jeg ikke, men jeg tror det kan være aktuelt og eventuelt investere i noe tyngre utstyr selv på sikt, sier den motiverte tjueåringen som for tiden er singel…

-Ja, jeg har ikke noe dame nå, så legg gjerne til telefonnummeret mitt her i artikkelen, spøker Even.