Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Russisk eksportforbud vil trolig øke prisene på sagtømmer

Vladimir Putins plan om å forby eksport av russisk tømmer kan være gode nyheter for skognæringen og treindustrien i Norge. I hvert fall på kort sikt.


Tømmervelte i vinterlandskap

GLOBALT MARKED: Et russisk forbud mot eksport av tømmer kan få globale konsekvenser. Illustrasjonsfoto: Unsplash.com

Av Bjørn H. Pettersen

Russlands president ønsker forbud mot eksport av sagtømmer fra 2022. Det er ennå ikke vedtatt i landets nasjonalforsamling, men det er ventet at Putin får det som han vil.

– Putin har varslet lignende forbud før. Ekspertene er enige om at denne gangen skjer det. Det tror jeg også, sier Håkon Myhra, administrerende direktør i Viken AT Market.

Putin vil at russerne skal foredle selv

Bakgrunnen for Putins forslag er ganske enkel. Han vil at Russland ikke bare skal være en råvareleverandør av tømmer, men at russisk tømmer skal bli til trelast i Russland.

– Russerne har lenge kjempet for økt trelastproduksjon i eget land, slik at de kan eksportere trelast i større grad enn de gjør i dag. Putin mener naturligvis at det vil være bedre for Russland om de foredler mer av sagtømmeret selv, sier Myhra.

Russland eksporterte 15 millioner kubikkmeter med tømmer i 2020. På verdensbasis utgjorde det nesten 12 prosent av alt tømmeret som ble solgt i fjor, skriver Håkan Ekström, president i det amerikanske konsulent- og analyseselskapet Wood Resources International.

Putin vil ha forbud mot eksport av alt tømmer fra furu og gran fra 1. januar 2022. Fra samme dato ønsker han forbud mot eksport av annet tømmer med høy verdi. Den russiske regjeringen jobber også med et lovforslag som skal redusere eksporten av trelast som ikke er tørket. Målet er å øke investeringene i tørkeovner, og dermed øke Russlands eksport av ferdig tørket trelast.

Prisene går sannsynligvis opp

Russland hadde på 1990-tallet en eksporttoll på 50 dollar per kubikkmeter, noe som førte til at tømmerprisene gikk opp da. Dersom Russland innfører restriksjonene som nå planlegges, er det stor sannsynlighet for at tømmerprisene øker i resten av verden, mener Håkon Myhra i Viken AT Market.

– Dette vil først merkes i Asia. Kina får mye av sitt tømmer fra Russland. Hvis kineserne kun får kjøpt foredlede produkter fra Russland, vil de nok se seg om etter tømmer fra andre markeder, for eksempel USA. Det vil øke prisene på verdensbasis, og vil naturlig nok ha effekt på prisene her i Skandinavia, sier han.

Finland importerer bortimot 1 million kubikkmeter med tømmer fra Russland. Dette vil sannsynligvis opphøre fra 2022.

– Finnene må da få dette tømmeret fra annet hold. Landene i Baltikum importerer også en god del tømmer fra Russland, og jeg vet at mange der har begynt å se seg om etter tømmer fra andre markeder. På kort sikt vil prisen på norsk sagtømmer gå opp med et russisk eksportforbud. Men det spørs hvor lenge det varer. Jeg er usikker på hvor stor kapasiteten er i Russland med tanke på å foredle alt tømmeret til trelast, sier Myhra.

TROR PÅ ØKTE PRISER: Håkon Myhra (til venstre) i Viken AT Market og Tor Henrik Kristiansen i Viken Skog tror et russisk eksportforbud vil bety prisoppgang for norsk sagtømmer. Foto: Viken Skog

Konkurransefortrinn med Viken AT Market

Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog, sier det er svært nyttig for skogeierne at Viken AT Market følger den globale situasjonen så nøye.

– Dette viser viktigheten av etableringen av Viken AT Market og vår profesjonalisering på eksport de siste årene. Tømmer er en global råvare, der etterspørselen mest sannsynlig vil øke med et eksportforbud fra Russland, samtidig som deler av Europa vil trenge ferskt virke som følge av store barkbilleangrep i løpet av de siste årene. Vi kan i dag tilby internasjonale kunder sertifisert virke gjennom Viken AT Market, som har kompetanse og effektive logistikkløsninger for eksport av virke fra norske havner. Dette vil gi andelseierne et konkurransefortrinn som vi skal utnytte når de globale tømmerstrømmene endres, sier Kristiansen.