Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Roar - vår nye skogbruksleder

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Roar

Navn og alder: Roar Aspelund, 49 år

Nyansatt som: skogbruksleder ved Nannestadkontoret

Utdannelse: fagbrev fra Norges Byggskole som fagekspeditør, diverse lederkurs fra forsvaret

Jobberfaring: 7 år fra byggevarebransjen, nesten 20 år fra SAS (Spirit Air Cargo)

Trives med: fisketurer, tid sammen med mine tre døtre

Brenner for: en bærekraftig omstilling, både i henhold til klimahensyn og økonomi

Kontaktinfo: mobil: 920 54 658 | e-post: ras@viken.skog.no

Hvem er egentlig Roar, og hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Jeg er født i Trondheim og bodde der de første årene av livet. Mine foreldre flyttet til Holter i Nannestad i 1979, så jeg anser meg for å være en vaskekte Holtersogning. Jeg kjøpte barndomshjemmet mitt i 2020, og bor der sammen med mine tre døtre, en hund og to katter. Min mor kom opprinnelig fra Glærum Gård i Surnadal, og det var her min interesse for skogbruket ble vekket i tidlig alder. Min onkel som drev gården var barnløs, og kursen ble staket ganske tidlig om at jeg var neste i rekken som skulle ta over gårdsdriften. Har derfor så langt tilbake jeg kan huske vært der oppe og jobbet både i skogen og i fjøset i alle ferier opp igjennom årene.

Hva gjør du helst på fritiden?

– Fritiden min tilbringer jeg helst sammen med mine døtre. Jeg liker å ha prosjekter på gang som gjerne har med hus, bil og motorsykkel å gjøre. Jeg synes det er gøy å lage ting jeg trenger ved hjelp av snekring og sveising i garasjen. Ellers liker jeg å koble av med en tur i skogen med fiskestang på sommeren eller pilkestikke på vinteren.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Skogen er for meg ett fantastisk rekreasjonssted, og det er hit jeg søker når behovet for avkobling fra det daglige tjas og mas melder seg. Jeg er ingen jeger, men jeg elsker de turene jeg oppdager vilt, og kan sitte på trygg avstand og bare beundre deres grasiøse ferd gjennom terrenget. I tillegg ser jeg på skogen som en viktig og nødvendig ressurs som vi både må og skal høste av. Jeg mener det er viktig å få allmenheten til å forstå at skogen er som en åker med korn som man sår og høster av, bare med et mye lengre tidsperspektiv. Og at dette gjøres forsvarlig og med omsorg på lik linje med bonden som passer på åkrene sine.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog?

– Variasjonen man får i arbeidet tror jeg blir spennende. Som skogbruksleder er man egentlig litt hybrid, man skal være både selger og kjøper. På den ene siden, ha en god dialog med skogeier og skape den nødvendige tillitten, så kjøper man en tjeneste fra entreprenør hvor også ett godt samarbeid og tillitsforhold er viktig. Summen av dette ender forhåpentlig med et salg av tømmer med en hyggelig fortjeneste til alle parter. Så langt har jeg bare møtt hyggelige og engasjerte medarbeidere i Viken Skog, og jeg ser for meg ett flott og godt samarbeid på alle plan og funksjoner. Ingenting er bedre enn å være ansatt i en velfungerende organisasjon hvor alle er engasjerte og innstilt på å hjelpe hverandre med å dra i samme retning.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Produktene fra skogen blir bare mer og mer viktig, med tanke på en grønnere omstilling av samfunnet. Den næringsaktøren som er flinkest i klassen til å balansere en bærekraftig økonomi opp imot miljøhensyn, og gjøre dette klart og tydelig overfor allmenheten, vil være markedsledende på sikt. Jeg mener Viken Skog har alle muligheter til å lykkes her!

Vi i Viken Skog ønsker Roar velkommen med på laget - sammen er vi kompetanse som lønner seg!