Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ringalm AS og Begna Bruk AS er nå under samme ledelse

Atle Nilsen er valgt inn som ny styreleder i RingAlm AS og Trond Mæhlum har overtatt som daglig leder. I sommer kjøpte Almenningssaga, Viken Skog og Borregaard 100% av aksjene i selskapet. Hensikten var å bidra til aktivitet og bærekraftig utvikling i den skogbaserte verdikjeden samt sikre sysselsetting og verdiskaping i regionen.


RingAlm AS eier og driver sagbruk på Hauerseter på Romerike og på Næroset i Ringsaker, med et årlig tømmerforbruk på ca. 200 000 kubikkmeter.

Ringalm AS og Begna Bruk AS er fra midten av september under samme ledelse, og selskapene vil samarbeide tett fremover for å øke hverandres konkurransekraft og øke sin attraktivitet mot industrien og byggevaremarkedet. 

Den nyvalgte styrelederen i RingAlm, Atle Nilsen, er også valgt som styreleder i Begna Bruk. Utnevnelsen av Atle Nilsen og valget av Trond Mæhlum vil muliggjøre samarbeidet mellom sagbrukene med sikte på å ta ut synergier og styrke deres posisjoner i markedet.

 

Synergieffekt

-RingAlm er allerede godt etablert i markedet, så jobben blir å strukturere driften og forfine markedsposisjonen. Det vil være naturlig i første fase å se på hvilke synergier som finnes internt i Ringalm, men også i forhold til Begna Bruk. Jeg tenker da spesielt på drifts -og markedssiden. Ambisjonene i første fase blir å utnytte anleggenes nåværende kapasitet. Deretter må vi se på hva som må til i for å få til produksjonsøkninger i takt med markedsmulighetene, sier den nye styrelederen, med massevis av erfaring fra bransjen.

Atle Nilsen har 36 år erfaring i bransjen og gikk nylig av med pensjon etter 9 år som daglig leder på Moelven Soknabruket.

Trond Mæhlum overtar jobben i RingAlm etter Trond Lunås.

Trond Mæhlum er i tillegg daglig leder på Begna Bruk, der han har vært i snart 4 år. Mæhlum har tidligere jobbet med økonomi og prosjektledelse, med tilsammen 20 år i industribedrifter innen Norsk Hydro og Wurth-konsernet.

-Det er en stor og inspirerende utfordring vi tar fatt på. Oppgaven nå blir å finne vår plass innenlands og på eksport, som gjør at vi kan utnytte kapasiteter, forbedre lønnsomhet og dermed kunne være med å skape gode arbeidsplasser og ta del i den vekst som vil komme innen våre markeder fremover, sier Mæhlum.

 

Om Viken Skog

Viken Skog SA er et skogeiersam­virke eid av cirka 9 400 skogeiere på Østlandet. Konsernet har hovedkontor i Hønefoss og fem distriktskontor. Det er 90 ansatte i morselskapet og 190 ansatte i konsernet. Viken Skog omsetter tømmer, leverer skogtjenester og opererer i hele verdikjeden fra stubbe til industri. Viken Skog jobber for å utvikle en komplett bærekraftig verdikjede basert på skogens ressurser. Selskapet har en årsomsetning på NOK 2,45 milliarder.

 

Om Borregaard

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Borregaard produserer lignin, spesialcellulose, biovanillin, bioetanol og mikrofibrillær cellulose til en rekke anvendelser innen blant annet landbruk og fiskeri, bygg-industri, farmasi og kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. Borregaard omsatte for omkring 5 milliarder i 2019 og har 1 100 årsverk fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika.

 

Om Almenningssaga

Almenningssaga består av fire allmenninger; Ullensaker Almenning, Nannestad Almenning, Bjerke Almenning og Ringsaker Almenning.

 

Om Begna Bruk

Begna Bruk AS er et frittstående sagbruk og den størsteindustriarbeidsplassen i Valdres. Selskapet ble stiftet i 1962, og har ca. 50 ansatte og  omsetter for ca. kr 200 mill. pr. år. Viken Skog er største aksjeeier med ca. 52%. Nærområdet til sagbruket har store skogarealer. Innkjøpt tømmerkvantum ligger i overkant av 200 000 m³ grantømmer