Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Revidert nasjonalbudsjett med positive tiltak for skognæringen

I Revidert nasjonalbudsjett som ble presentert i dag foreslås det flere tiltak som er av betydning for skognæringen.


Organisasjonssjef i Viken Skog Olav Bjella synes det er som forventet at Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ikke ga noen store overraskelser for skognæringen. Lekkasjen fra forrige uke LES  HER med den gode nyheten om en krisepakke til skogsentreprenørene ligger inne med 50 millioner.

-Denne tiltakspakken er svært viktig for skogbruket og ikke minst entreprenørene, da usikkerheten er stor i markedet og mange maskiner står eller går med redusert kapasitet. Et annet tiltak jeg vil trekke frem som veldig positivt er at det bevilges 50 millioner ekstra ved stor skogbrannfare, sier Bjella

 

Opprettholde aktiviteten i skogbruket

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Per Skorge mener det er spesielt viktig i disse tider å opprettholde aktivitet og verdiskaping i samfunnet.

-Tiltakspakken som regjeringen kommer med i revidert nasjonalbudsjett, vil bidra til dette. Det er allerede omdisponert betydelige beløp på Landbruks- og matdepartementets budsjett i forbindelse med endring av plantetilskuddet, så det var av stor betydning at det nå er friske midler som bevilges til tynningsdriftene, sier Skorge.

 

Regjeringen foreslår flere generelle tiltak som det er verdt å merke seg:

  • Startavskrivninger for saldogruppe d øker fra 20 til 30 prosent for 2020 (blant annet for maskiner)
  • Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosent
  • Midlene som bevilges til utbedringer av flaskehalsprosjekter på fylkesvegen for tømmertransporten (gjerne omtalt som «Bruprogrammet») kan overføres til året etter. Det gir større forutsigbarhet.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) får fullmakt til å overskride budsjettet med inntil 50 millioner kroner ved skogbrann.