Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Rekordavvirkning for andre år på rad

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at skogeierne i fjor solgte 11,63 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål. Dette er tidenes høyeste avvirkning. Det er 64.000 kubikkmeter mer enn i 2021, som også var et rekordår.


Hogst av vindfall

NY REKORD I 2022: Her er det hogst av vindfall i Sør-Aurdal. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Fylkene Innlandet, Oslo, Viken og Vestfold og Telemark står for 76 prosent og kystskogfylkene for 24 prosent av hogsten i 2022. Denne fordelingen har vært nokså stabil siste årene, skriver Landbruksdirektoratet i en nyhetsmelding.

«Bruttoverdien på tømmeret i 2022 var på over 5,8 milliarder kroner. Det er en økning på 0,8 milliarder, eller 15,8 prosent, fra 2021. Gjennom videreforedling og verdiskaping fram mot sluttbruker mangedobles disse verdiene», skriver direktoratet videre.

Gjennomsnittlig virkespris, det vil si for alle typer tømmer, økte fra 481 kroner per kubikkmeter i januar til 532 kroner i oktober i 2022.

Når det gjelder tømmer til ved, har Statistisk sentralbyrå kommet frem til at forbruket var på 2,1 millioner kubikkmeter i 2021. Landbruksdirektoratet skriver at de antar at dette forbruket økte i 2022.

Les hele saken hos Landbruksdirektoratet.