Regjeringens ulvevedtak – et nytt svik mot Distrikts-Norge!

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har i dag overprøvd rovviltnemdenes vedtak om å tillate lisensfelling av tre ulveflokker i Hedmark og Akershus kommende vinter. I stedet åpner departementet for lisensfelling av kun én flokk, den såkalte Slettåsflokken. Dette vekker kraftige reaksjoner skriver de 12 organisasjonene i Naturbruksalliansen i en pressemelding.


Olav Brevik, Styreleder i Viken Skog og Ordfører i Hobøl uttrykker også skuffelse over denne avgjørelsen.

-Først og fremst fordi jeg mener regjeringen burde lytte mest til dem som er mest berørt, det vil si folk i kommunen og området rundt. Derfor hadde jeg ønsket meg ulvejakt, forklarer Breivik.

- Vedtaket om å avblåse ulvejakta både i Hobøl-reviret og Mangen-reviret fører til at skogeiere mister inntekter fra jakta. Jeg tenker også på konsekvensene for de som har dyr på utmark, sier Breivik.

Naturbruksalliansen er en bred allianse med blant annet Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Leder i Naturbruksallilansen Gunnar Gundersen er klar i sin vurdering av dette vedtaket.

-Dette er et slag i ansiktet, og et hån mot innbyggere, jegere og næringsdrivende både innenfor og utenfor ulvesonen, som nå hadde en klar forventning om at man skulle komme i gang med å regulere bestanden i tråd med stortingets vedtak. Etter en ny sommer med store tap av beitedyr til rovvilt, og med store lidelser både for dyr og eiere, er det uforståelig at Regjeringen legger opp til en fortsatt vekst i den allerede alt for store bestanden av ulv. Dette er ren symbolpolitikk, kun innrettet for å forsøke å dempe gemyttene, og unngå fokus på at Stortingets vedtak ikke følges opp. Det må åpenbart aksjoner som i 2016 til for at man sentralt skal forstå alvoret, sier Gundersen.

Ulvebestanden ligger i dag godt over det bestandsmålet som Stortinget har vedtatt for den norske ulvebestanden på 4-6 familiegrupper.

-Å ta ut Slettåsflokken er selvsagt positivt for dem som har levd med denne nærgående flokken i en årrekke. Det er på høy tid at Tryslingene får slippe å leve med den belastningen dette har vært. Men å ta ut én enkelt flokk på tre dyr når bestanden er i så kraftig vekst som den har vært de siste årene, har ingen betydning for å kunne oppnå det bestandsmålet Stortinget har vedtatt, sier han.

-Å hevde at konfliktnivået knyttet til de to andre flokkene, Mangen og Hobøl, ikke er høyt nok til at vilkårene for felling er tilstede, blir ren synsing fra departementet. Dette viser at vedtaket kun er basert på politikk, og ikke på juridiske vurderinger, slik Elvestuen hevder, sier Gundersen.

Våre organisasjoner har et tett og godt samarbeid i denne saken, og nå vil vi samle innsatsen og legge et kraftig press på Stortinget, som må rydde opp i dette. Stortinget har gitt klare føringer for at bestandsmålet for ulv skal overholdes, og at ulvebestanden kan reguleres også innenfor ulvesonen når bestandsmålet er nådd. Nå kan ikke Stortinget lenger sitte å se på en regjering som fortsatt driver en forvaltningspraksis stikk i strid med Stortingets klare føringer, sier lederen av Naturbruksalliansen Gundersen.

Da Klima- og miljødepartementet overprøvde rovviltnemdene og stanset lisensjakten i 2016 oppstod det store demonstrasjoner foran Stortinget i Oslo.

-Denne gangen er det enda flere som er frustrerte. Rovdyrkonflikten har bare vokst siden sist, og ordføreroppropet tidligere i høst reflekterer at det nå er en enda større deler av landet som er i opprør, slår Gundersen fast.