Regjeringens rovdyrpolitikk engasjerer

Mandagens vedtak om å nekte lisensfelling i ulvesonen i Hobøl og Mangen har skapt et enormt engasjement, og mange mener ulveforvaltningen har blitt en «by- mot -land» konflikt. Nå mobiliseres det til fakkeltog 8. januar 2019 i hovedstaden.


Bak det planlagte fakkeltoget står Naturbruksalliansen, en sammenslutning av Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norges Almenningsforbund, og NJFFs lokallag i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.

Tilsvarende aksjon som for to år siden

–Vi er i en tidlig i forberedelsesfase, men opplegget kommer i store trekk til å følge tilsvarende aksjon for to år siden, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag. Anslagene på størrelsen av fakkeltoget for to år siden varierte fra 5.000 til opp mot 10.000 personer.

-Viken Skog støtter opp om denne markeringen og står i kontakt med aksjonsgruppene i de enkelte fylker. Følg med på vår hjemmeside for mer informasjon om programmet og opplegg for felles transport inn til Oslo, sier Olav Bjella, organisasjonssjef i Viken Skog.