Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Reaksjoner på Viken Skogs artikkel om artsjakt

Enkelte miljøorganisasjoner har kommet med kritikk av Viken Skog etter at vi publiserte en artikkel om mangel på kvalitetssikring av artsregistreringer i skogen. Viken Skog har gitt et tilsvar på kritikken der vi understreker at vi sier ja til kunnskap og ja til kvalitetssikring.


Bånd som settes opp for å vise hvor det ikke skal hogges på grunn av miljøhensyn.

MILJØHENSYN: Slike bånd settes opp for å vise hvor det ikke skal hogges eller drives annet skogsarbeid, for eksempel fordi det skal tas hensyn til en truet art. Foto: Viken Skog

Kritikken mot Viken Skog ble lagt ut på nettstedet Naturpress med tittelen «– Samfunnets og frivillighetens gave til skogen og skogbruket». Du kan lese dette innlegget her.

Viken Skog ønsker ikke å la påstandene i innlegget stå uimotsagt, understreker daglig leder Tor Henrik Kristiansen.

– Vi i Viken Skog er naturligvis for kunnskap om artene som lever i skogen. Men vi mener at registreringene skal kvalitetssikres av folk med nødvendig kompetanse slik at feilregistreringer fanges opp og ikke blir en byrde skogeierne må ta. Vi ønsker også at skogeierne på en eller annen måte kan få et varsel når det registreres sårbare eller truede arter på eiendommen deres. Dette bør være mulig med de digitale verktøy som finnes i dag. I tillegg ber vi miljøorganisasjonene som planlegger artsjakt om å melde fra til skogeierne før de som registrerer drar ut på han eller hennes skogeiendom. Involvering og informasjon er essensielt for å unngå konflikt og oppnå legitimitet. Skogeierne vil bidra til å sikre miljøverdier og biologisk mangfold. Det drives et bærekraftig og regulert skogbruk i Norge, til beste for både klimaet og verdiskapingen i landet, sier Tor Henrik Kristiansen.

Les Viken Skogs tilsvar i Naturpress her.

Her finner du vår artikkel om artsregistreringer.