Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Programmet for Tømmer & Marked er så godt som spikret

Sandra kommer, Carl Otto kommer og Aslag «Hellbillies» kommer. Det gjør også Arne Brimi, Jan Ludvig Andreassen, Daniel Kjørberg Siraj, Pär Larshans, Cecilie Jonassen og representanter for de store treforbrukende industriselskapene i Norge og Sverige. Da er spørsmålet: Kommer du?


Sandra Borch (innfelt) og Trygve Slagsvold Vedum fra Tømmer & Marked 2020

SKOGMINISTEREN KOMMER: Landbruks- og matminister Sandra Borch, som også understreker at hun er skogminister, kommer til Tømmer & Marked 2022. I 2020 var Trygve Slagsvold Vedum blant de som holdt innlegg på konferansen. Foto: Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Landbruks- og matminister Sandra Borch (33) gleder seg til å åpne Tømmer & Marked 2022.

− Som skogminister skal selvfølgelig jeg dit. Skogen er en enormt viktig naturressurs som er sentral i det arbeidet regjeringen ønsker å gjøre på klimasiden. Vi ønsker dessuten å bygge et nytt industrieventyr innenfor norsk skogbruk, og da er det viktig å kunne møte og diskutere med næringen. Jeg gleder med til å delta på konferansen, sier Borch.

SE VIDEO: Sandra Borch gleder seg til å delta på Tømmer & Marked 2022.

Måtte avlyse i 2021

Koronapandemien satte en stopper for Tømmer & Marked 2021. I 2022 setter vi vår lit til at Nordens største skogfaglige konferanse kan gå av stabelen som planlagt.

Hold av datoen 26. januar!

– Vi i Viken Skog gleder oss til å rulle ut den røde løperen ved siden av en hogstmaskin mens tømmerhøggere lager motorsagkunst. Til konferansen kommer blant andre skogengasjerte Hellbillies-frontmann Aslag Haugen, skogeier og konsernsjef Carl Otto Løvenskiold, sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen og konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. I tillegg deltar representanter fra arkitektkontoret Helen & Hard, Vow Green Metals, Norske Skog, Borregaard, Bergene Holm, Ragn-Sells, København-selskapet HOFOR og det statlige klimainvesteringselskapet Nysnø. Det kommer til å bli en flott blanding av mennesker som representer ulike ekspertiser i verdikjeden, sier Helene Nygaardsvik Ruud, leder for marked og kommunikasjon i Viken Skog.

PÅ PROGRAMMET: Noen av dem som skal delta på konferansen.

Klikk her for å lese mer om foredragsholderne og melde deg på.

Disse skal holde innlegg på Tømmer & Marked 2022:

Sandra Borch, landbruks- og matminister. Hun representerer Senterpartiet, var leder av Senterungdommen fra 2011 til 2013 og har vært stortingsrepresentant siden 2017. Borch er fra Lavangen i Troms, og har master i rettsvitenskap fra Universitet i Tromsø.

Aslag Haugen, skogengasjert musiker fra Ål i Hallingdal. Han var med på å etablere Hellbillies i 1990, og har siden da spilt land og strand. Bandet har vunnet tre Spellemannpriser og gitt ut 15 album.

Carl Otto Løvenskiold. Han er den skogeieren i Norge med størst skogeiendom. Han eier også Løvenskiold-Vækerø AS, som igjen eier Maxbo, handelsstedet Bærums Verk og 46 prosent av aksjene i Bergene Holm. Sammen med OBOS har Løvenskiold Eiendom kjøpt tomter i Ås der det de neste årene skal bygges leilighetskompleks og småhus, totalt om lag 160 boliger. Løvenskiold har økonomiutdanning fra handelshøyskolen INSEAD i Frankrike.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS. Siraj er fra Moi i Rogaland, og er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo (UiO). OBOS er Norges største boligbyggelag, og har også virksomhet i Sverige og Danmark. De siste årene har konsernet utviklet grønne boligprosjekter med utstrakt bruk av tre som bygningsmateriale.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, der han hovedansvar for overvåking av makroøkonomi i inn- og utland. Andreassen er utdannet samfunnsøkonomi fra UiO.

Cecilie Jonassen, administrerende direktør i Vow Green Metals, tidligere direktør for driftsstøtte i Norske Skog. Ambisjonen til Vow er å utvikle et selskap som skal hjelpe hele næringer med avkarbonisering. Vow Green Metals, som er i ferd med å etablere seg hos Treklyngen på Hønefoss, har som mål å tilby industriell produksjon av biokarbon til metallurgisk industri. Jonassen er fra Fredrikstad, og har en mastergrad i kjemiteknikk med spesialisering innen masse og papir fra NTNU i Trondheim.

Reinhard Kropf, ingeniør, arkitekt, partner og kreativ direktør i Helen & Hard. Østerrikske Kropf etablerte arkitektkontoret sammen med Siv Helene Stangeland i Stavanger i 1996. Siden da har de tegnet en rekke flotte byggverk, mange av dem i massivtre. De har vunnet flere priser, blant annet Statens pris for byggkvalitet (Vindmøllebakken borettslag i Stavanger) og Statens byggeskikkpris (Vennesla bibliotek). Finansparken i Stavanger, Samling i Nord-Odal og tretopphyttene Woodnest i Odda er noen av deres nyeste prosjekter.

Joe Eliston, investeringsdirektør i Nysnø. Statseide Nysnø investerer i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte. Eliston, som har økonomiutdanning fra Norges Handelshøyskole, har lang erfaring fra finansbransjen. Han har et spesielt fokus på de direkte investeringene til Nysnø. På Tømmer & Marked vil han gi råd om hvordan skog- og treindustrien kan bli attraktiv for fremtidige investeringer.

Pär Larshans, bærekraftssjef i Ragn-Sells. Det familieeide selskapet samler, behandler og resirkulerer avfall og restprodukter fra bedrifter, organisasjoner og husholdninger i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Svenske Larshans har mer enn 20 års erfaring innen bærekraft på internasjonalt nivå, og har de siste sju årene jobbet med sirkulær økonomi for selskapet. I Sverige har han også jobbet på departementsnivå med et samarbeidsprogram for å redusere klimabelastningene fra næringslivet.

Per A. Sørlie, konsernsjef i Borregaard. Sørlie er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har jobbet i Borregaard siden 1990, de siste 22 årene som konsernsjef. Borregaard har et av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, fornybare råmaterialer, og da særlig tømmer, produserer de avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Selskapet har virksomheter i 13 land.

Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog. Ombudstvedt, som har utdanning innen økonomi og ledelse fra USA, har ledet Norske Skog siden 2010. Selskapet produserer blant annet avis- og magasinpapir, samt emballasje-, energi- og bioprodukter. I tillegg til Norske Skog Skogn og Norske Skog Saugbruks i Halden har selskapet fabrikker i Frankrike, Østerrike og på Tasmania i Australia.

Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm. Løkken, som er fra Larvik, har utdannelse fra Forsvaret, Forsvarshøyskolen i Stockholm og NTNU. Han tok over som sjef for Bergene Holm i 2012. Selskapet er blant Norges største innen foredling av tømmer til trelast, og i 2020 hadde de en rekordomsetning på nærmere 2 milliarder kroner.

Michael Schytz, sjef for biomasseforsyning i Københavns kommunale selskap HOFOR, som står for Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. København har som mål om å bli en CO2-nøytral hovedstad i 2025. Viken Skog leverer energiflis til HOFOR, og flisen er en viktig brikke i byens innsats for å redusere sine klimautslipp.

Olav Breivik, styreleder i Viken Skog, starter konferansen med å ønske velkommen. Deretter gir han ordet til Sandra Borch før styrets nestleder Erland Lundby overtar som konferansier. Arne Brimi serverer frokost og viser frem mattips fra skogen.

Markedssituasjonen, tømmer- og trelastprisene, bærekraft og sirkulær økonomi er blant hovedtemaene. På programmet står også investeringsplaner med tanke på økt forbruk av tømmer.

Store navn til konferansen

− Vi er svært stolt over alle de kloke hodene som har sagt ja til å komme til Tømmer & Marked 2022, som er den sjette i rekken. Dette blir nok en forrykende konferanse der alle som er opptatt av skognæringen bør være til stede, sier Helene Nygaardsvik Ruud.

Sandra Borch vil fortelle om hva regjeringen vil gjøre for næringen vår. Joe Eliston i klimainvesteringsselskapet Nysnø skal snakke om muligheten for fremtidige investeringer i skog- og treindustrien. Reinhard Kropf i arkitektkontoret Helen & Hard skal vise frem sine mange byggeprosjekter i massivtre. I tillegg kommer en rekke personer fra næringen som etterspør tømmer eller trevarer, blant andre Sven Ombudstvedt i Norske Skog, Per A. Sørlie i Borregaard og Erland Løkken i Bergene Holm.

− Nå blir det mye namedropping, men det er jo en viktig del av hva en slik konferanse handler om. Vi skal møtes for å høre korte innlegg fra noen av de fremste menneskene i verdikjeden fra skog til sluttprodukt, sier Nygaardsvik Ruud.

Hun synes også det blir spennende å høre om Carl Otto Løvenskiolds engasjement for skog, tømmer og trelast. Han skal snakke om verdikjedens muligheter og utviklingen videre, og hva han er opptatt av for å lykkes. Gjennom Løvenskiold Eiendom har Carl Otto Løvenskiold nå et pågående samarbeid med OBOS om å bygge boliger. OBOS har på sin side gjennomført og planlagt flere byggeprosjekter med bruk av massivtre.

Aldri vært viktigere å samles

Tømmer & Marked er et sted for nytenkning og entusiasme. Konferanse skal inspirere, bevege og skape handling gjennom felles forståelse for verdikjeden skog.

− Vi i Viken Skog mener at mye kan digitaliseres, men ikke alt. Med tanke på hva vi har vært gjennom det siste halvannet året, synes jeg det er ekstra viktig å samle verdikjeden skog i januar 2022. Vi vil selvfølgelig forholde oss til myndighetenes retningslinjer, understreker Helene Nygaardsvik Ruud.

HJEMMELAGET ER BEST: Viken Skog bruker ikke noe eventbyrå når de skal arrangere. Helene Nygaardsvik Ruud (til høyre), leder for marked og kommunikasjon, og markedsassistent Tone-Lill Amundsen Wiik står bak planleggingen og gjennomføringen av konferansen sammen med resten av «Vi i Viken Skog». Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Gjennom fem år har den årlige konferansen Tømmer & Marked vokst til å bli Skandinavias største i sitt slag. Den setter dagsorden for både skogeiere, politikere og skogindustri.

− Konferansen har kanskje det aller mest engasjerte publikummet. Hit kommer i skjønn forening næringslivstopper fra både lokalt og nasjonalt næringsliv, politikere, skogeiere, forskere, hogstentreprenører og representanter fra skogindustrien. Konferansen har blitt et viktig samlingspunkt der man kan treffe nye kontakter på tvers av bransjer og interessefelt. Vi legger forholdene til rette for verdens eldste form for kommunikasjon; samtaler mellom mennesker som møtes. Gjerne rundt et bål og med en matbit i hånda, slik folk har knyttet nye kontakter og delt felles visjoner til alle tider, sier Viken Skogs leder for marked og kommunikasjon.

Dagen før konferansen − altså tirsdag 25. januar − inviterer Viken Skog til entreprenørsamlingen Tømmer & Høggere. I tillegg til fagprogram blir det maskinvisning fra John Deere, Gran Bar og musikkquiz med programleder Thomas Felberg i NRK.

Les mer og meld deg på her