Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Planter trær for livet på skogplantedagen

Hundrevis av elever over nesten hele Norge deltar på den nasjonale skogplantedagen torsdag 20. mai. Tredjeklassingene Isa, Emilie og Cecilie-Karoline har allerede lært hvordan og hvorfor vi planter nye trær.


Emilie, Cecilie-Karoline og Isa har lært hvordan og hvorfor man planter ny skog.

PLANTER I SKOGEN: Emilie (til venstre), Cecilie-Karoline og Isa bærer med seg en bunt med granplanter i skogen langs Drammenselva ved Hokksund. Foto: Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

– Det var veldig gøy, faktisk. Det var litt vanskelig å lage plass til planten i jorda, men det var kjempelett å sette planten ned, dekke over rota med jord og sjekke at planten satt godt i bakken, forteller Isa, Emilie og Cecilie-Karoline, som går på Hokksund skole.

Torsdag 20. mai skal mer enn 600 femteklassinger ut i skogen for å gjøre det samme på den nasjonale skogplantedagen. Elever fra 15 skoler fra Hattfjelldal i Nordland til Kristiansand i sør skal lære mer om skogens rolle både for klimaet og den lokale verdiskapingen. Det gjør de sammen med lærere og fylkesvise representanter fra Skogselskapet.

EN GRAN FOR LIVET: Cecilie-Karoline skal følge med på treet hun plantet i skogen på Søndre Langerud. Foto: Viken Skog

Hvordan og hvorfor trærne vokser

I tillegg til et teoretisk opplegg, får elevene teste sine planteferdigheter i praksis og oppleve skogens betydning for det grønne skiftet.

– De lærer om fotosyntesen, altså hvordan og hvorfor trærne vokser. Vi ønsker rett og slett å skape litt nysgjerrighet for naturens kretsløp og hvor enormt viktige trærne er som fornybar ressurs. At elevene får bli med ut i skogen, er en sentral del av opplæringen, sier Karl Henrik Skinstad Berke, daglig leder i skogselskapet i Buskerud og Telemark.

UT I SKOGEN: Karl Henrik Skinstad Berke, daglig leder i Skogselskapet i Buskerud og Telemark, viste Emilie (til venstre), Isa og Cecilie-Karoline hvordan man planter et tre. – Det var faktisk kjempegøy å plante, sier jentene. Foto: Viken Skog

Han hadde med seg datteren Cecilie-Karoline og hennes to klassevenninner, Isa og Emilie. Jentene fikk plante tre trær hver i skogen til Hanne Tora Langerud, skogeier på Søndre Langerud ved Hokksund.

Skogen de plantet i er et stillferdig sted rett ved Drammenselva. De eneste lydene var et fjernt sus fra elvestrømmen, noen grågjess som fløy kaklende over vannet og to hester som ble leid fredelig forbi på stien langs elva.

Trærne gir oss oksygen 

Målet var å vise jentene hvordan man setter ned en ung granplante – og å forklare hvorfor skogplantingen er så viktig.

– Når treet vokser, fanger det karbondioksid, det som ofte bare kalles CO2. Dere har hørt om karbondioksid, ikke sant? spør Karl Henrik Skinstad Berke de tre tredjeklassingene.

Jentene nikker.

– C-en i CO2 står for karbon, og O-en står for oksygen. Vi mennesker puster inn oksygen. Det vi puster ut, er karbondioksid. For trærne kan vi si at det er motsatt: De bruker karbonet til å vokse seg større – og slipper oksygen ut igjen. Trærne gir oss oksygen som vi trenger for å leve, og fanger opp det vi puster ut. Er ikke det litt kult å tenke på? Trærne som hogges, brukes til mange forskjellige ting, for eksempel møbler og planker. Men når det hogges, må vi plante ny skog. Det er det vi skal gjøre i dag, sier Karl Henrik Skinstad Berke og viser fram redskapet jentene skal teste ut.

Isa, Emilie og Cecilie-Karoline bruker plantespettet etter tur og lager et hull til skogplanten ved en stubbe. Når planten er satt i jorda, må de ta en test der de drar forsiktig i toppen av planten for å sjekke at den står trygt i jorda. I årene fremover kan jentene følge stien langs Drammenselva og se at trærne de plantet vokser litt for hvert år som går.

IVRIG SKOGPLANTER: Cecilie-Karoline pakker jord rundt granplanten hun har satt ned i ly ved siden av en stubbe. Foto: Viken Skog

43,5 millioner nye trær

Som regel vokser treet mellom 60 og 80 år før det er klart til å hogges. Tømmerstokken kan brukes til alt fra byggematerialer, papp og papir til dyrefôr og klær.

Etter hogst plantes det nye trær. Planting av skog har økt betraktelig de siste årene, fra 20,3 millioner planter i 2010 til 43,5 millioner i fjor.

– Skogselskapet har i over 100 år lært barn og unge om betydningen av skogplanting, om skogens kretsløp og det å drive et bærekraftig skogbruk. Dagens klimautfordringer understreker behovet for å erstatte de fossile ressursene med fornybare råvarer fra skogen, sier Tore Molteberg i Skogselskapet.

Skogplantedagen er kommet i gang gjennom initiativet Tenk Tre, som jobber for flere grønne arbeidsplasser over hele landet.

– Vi vil gjerne få fram hvorfor det er viktig at vi planter etter hogst og hvordan produkter laget av tre kan bidra til et mer klimavennlig samfunn. Et bærekraftig skogbruk er helt avgjørende for det grønne skiftet. Alt som kan lages av olje, kan lages av tre, sier Ellen Alfsen, prosjektleder i Tenk Tre.

Se video fra Søndre Langerud: