Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Planlegg hogst nå!

Et turbulent tømmermarked med stor ubalanse mellom sagtømmer og massevirke er i ferd med stabilisere seg. Massevirkelagrene reduseres, og avsetningen for 2021 kan bli mer som et normalår. Inkludert andelseiertillegg har Viken Skog økt sagtømmerprisene med kr 30 i 4. kvartal.


Daglig leder Tor Henrik Kristiansen sier vi er i ferd med å legge bak oss en utfordrende periode for skogbruket i Norge.  -Produksjonsbegrensninger for massevirke og høy etterspørsel etter sagtømmer har skapt en ubalanse som har vært og er krevende å håndtere, men nå ser det litt lysere ut for 2021. Sagbrukene tjener penger, det er små lagre, og de trenger derfor mer tømmer for å utnytte produksjonskapasiteten og den høye etterspørselen etter trelast. Samtidig er vi Vi i Viken Skog i ferd med å sikre avtaler med massevirkeindustrien som gjør at vi forhåpentligvis snart kan øke hogsten til et tilnærmet normalt nivå igjen, sier en optimistisk daglig leder.

Ta kontakt med en av våre skogbruksledere

-Min oppfordring til deg som skogeier er derfor å starte planleggingen av hogst nå. Ta kontakt med en av våre skogbruksledere. Du kan også kontakte  servicesenteret som er bemannet med høy skogkompetanse til kl 20.00 mandag-torsdag, avslutter Kristiansen.