Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

På tømmerbru over naturreservat

En midlertidig tømmerbru ble løsningen da skogbruksleder Frode Rogstad skulle planlegge en hogst på «feil» side av naturreservatet Rønningsfossene ved Heistadmoen i Kongsberg kommune. – Dette gikk veldig bra, og det viser hva vi kan få til med god planlegging og gjennomføring, sier Rogstad.


Torbjørn Leander, lassbærer, Rønningsfossene

RØNNINGSFOSSENE: Lassbæreren, som veier cirka 18 tonn, er på vei over tømmerbrua med et lass som veier om lag 15 tonn. Men brua holdt svært godt over det vernede fossestryket. Foto: Frode Rogstad

Av Bjørn Hugo Pettersen

Rønningsfossene naturreservat utgjør en del av Ravalsjøelva, som renner fra Ravalsjø ved Skrimfjella og ut i Lågen sør for Kongsberg. Området, som utgjør en «tarm» langs elva, har vært naturreservat siden 1988.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har forvaltningsmyndighet for det vernede området, og skogbruksleder Frode Rogstad måtte søke om tillatelse til å lage og kjøre over den midlertidige tømmerbrua.

– Tillatelsen fikk vi, og saksbehandlingen var rask, forteller Rogstad.

– Aldri sett en så lang tømmerbru

Det går en betongbru over elva i nærheten av der hogsten fant sted, men den turte ikke Frode Rogstad og entreprenøren Torbjørn Leander å bruke.

– Vi fryktet at den ikke skulle tåle lassbæreren, og det ville jo vært særdeles ille om brua hadde røket over dette vernede fossestryket. Derfor bestemte vi oss for å bygge en tømmerbru ved siden av betongbrua. Men denne tømmerbrua ble ekstra lang, lengre enn noen jeg har sett før, forteller Frode Rogstad, som selv har kjørt skogsmaskin i mange år før han ble skogbruksleder.

Først la Torbjørn Leander hele tømmerstokker på langs over noen steiner i fossestryket. Deretter fylte han på med fem meter lange stokker på tvers. Med bar på toppen ble det en skånsom ferd over elva.

– Lengden på brua ble 14 meter, så det ble ganske spesielt, ja. Jeg hadde ikke laget en sånn tømmerbru før, men jeg visste hvordan det måtte gjøres for at den skulle bli trygg å kjøre over, forteller Torbjørn Leander.

Fram og tilbake cirka 400 ganger

Frode Rogstad sier at han naturlig nok var spent på om brua ville holde, men det gjorde den til gangs. Totalt ble det hogget 3000 kubikkmeter med tømmer i forbindelse med hogsten på vestsiden av elva, og alt tømmeret måtte over til en velteplass på den østre siden.

– Hver gang lassbæreren kjørte over brua, hadde den med seg cirka 15 kubikkmeter med tømmer. Til sammen krysset den elva om lag 200 ganger med tømmer, og den måtte over brua like mange ganger med tomt lasterom, forteller Frode.

Hogsten ble gjennomført i løpet av tre uker. I etterkant ble brua fjernet, og det ble ingen skade på naturreservatet.

Kjørte dag og natt for å rekke frist

Statsforvalteren satte en frist på tre uker i sin tillatelse til å benytte den midlertidige tømmerbrua over naturreservatet.

– Lassbæreren gikk derfor døgnkontinuerlig og på skift. Jeg kjørte den første turen over brua, deretter tok to maskinførere over jobben. Det var en spesiell operasjon, men det gikk veldig fint, sier Torbjørn Leander.

Det gikk med mye tømmer til å bygge brua, men tømmeret ble ikke ødelagt. Da brua ble revet, ble stokkene lagt i tømmerveltene.

– Entreprenørene er dyktige og løsningsorienterte. Med god planlegging og godt samarbeid kan man få til mye, noe dette er et godt eksempel på. Entreprenøren skal ha heder for gjennomføringen, og Statsforvalteren i Oslo og Viken skal ha honnør for at de hadde tro på at dette kom til å gå bra, fastslår Frode Rogstad.