På tide å planlegge vinterdrift

Vinteren nærmer seg og dersom du vil avvirke skogen din i vinter må du kontakte din lokale skogbruksleder nå. Ved å være tidlig ute kan det legges opp rasjonelle og effektive kjøreruter for entreprenører. Tenk gjerne samdrift og få med deg naboer dersom det er mulig.


 

Mot rekordår for hogst og priser

Blir det gode driftsforhold resten av året kan 2018 bli et rekordår både når det gjelder total avvirkning og tømmerpris her i landet. Det viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Gjennomsnittsprisen for tømmer i Norge var i september 426 kroner pr. kubikkmeter, dette er 18 prosent høyere enn samme tid i fjor. Stor etterspørsel etter trelast både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet gjør at tømmerprisene har økt fra et allerede høyt prisnivå, og særlig markant har økningen vært for massevirke.

Kontakt oss nå!

Skogsjef i Viken Skog, Lars Haug mener det er viktig å være på hugget om dagen.

- Dersom du vil avvirke skogen din i vinter er det lurt å kontakte din lokale skogbruksleder nå. Tenk gjerne samdrift og få med deg naboer dersom det er mulig. Det er viktig for å få det inn i planleggingen og sikre kapasitet. Det er sjelden gode tømmerpriser og avsetning på alle sortiment, sier Haug.

Hvorfor kontakte skogbruksleder nå?

 • Planlegge drift på barmark, nødvendig grensegang, merking av kulturminner, stier etc.
 • Legge kjøreruter for entreprenør
 • Skaffe nødvendig entreprenørkapasitet

Vinterdrifter

 • Sparer terreng og veier for unødvendig slitasje
 • Muliggjør drifter på bæresvak mark
 • Drifter med lang terrengtransport bør tas på snødekket mark

Samdrifter

 • Samdrifter er en stor fordel både for skogeier, skogsamvirke og entreprenør
 • Mer effektiv planlegging
 • Rimeligere drift
 • Mer effektiv transport

Tiltak skogeier kan gjøre

 • Bestille planter/plantehjelp for neste år
 • Gå over plantefelt for å sjekke tilslaget (lett å se nå på høsten etter lauvfall)
 • Planlegge neste års ungskopleie
 • Huske å søke om tilskudd til utførte skogkulturtiltak
 • Planlegge og søke om bygging av tenkte skogsveianlegg

Benytt også andelseiertilleggene 2018: http://www.viken.skog.no/andelseier/hvorfor-vere-andelseier/andelseiertillegg